Fakulta architektury ČVUT představí posluchačům Univerzity třetího věku nositele Pritzkerovy ceny

Zdroj
ČVUT Fakulta architektury
Vložil
Tisková zpráva
16.09.2016 18:15
V říjnu začínají na Fakultě architektury ČVUT kurzy celoživotního vzdělávání. Dva nové přednáškové cykly pro posluchače Univerzity třetího věku nabídne Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT. Jeden věnovaný architektuře v kontextu filosofie a společenských změn, druhý nositelům nejprestižnějšího architektonického ocenění Pritzkerovy ceny.

Cyklus SVĚTOVÁ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ: NOSITELÉ PRITZKEROVY CENY bude sestávat z deseti monografických přednášek věnovaných nejdůležitějším osobnostem světové architektury 20. století. Půjde zejména o laureáty významného architektonického ocenění, Pritzkerovy ceny. Architekti budou představeni v souvislosti se svými známými i méně známými stavbami, jakož i s projekty a představami, které nebyly realizovány. Architekti a jejich díla budou vždy pojata v dobovém kontextu – kulturním, sociálním, politickém i teoretickém.

Frei Otto
Luis Barragán
Alejandro Aravena
Renzo Piano
Shigeru Ban
Thom Mayne
Mezi architekty, jimž budou věnovány jednotlivé přednášky, nebude chybět například Luis Barragán (1980), Rafael Moneo (1996), Renzo Piano (1998), Thom Mayne (2005), Paul Mendes Da Rocha (2006), Shigeru Ban (2014),  (2015) nebo zatím poslední laureát Alejandro Aravena (2016).
Přednášet budou pedagogové a doktorandi Ústavu teorie a dějin architektury FA ČVUT: Ing. arch. Mgr. Klára Brůhová, Ph.D.; doc. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.; Ing. Petra Boudová, PhDr. Miroslav Pavel, Mgr. Jakub Potůček; Mgr. Veronika Vicherková; Ing. arch. Šárka Malošíková

V cyklu ARCHITEKTURA V KULTURNÍM A CIVILIZAČNÍM KONTEXTU představí filosof a teoretik architektury doc. PhDr. Oldřich Ševčík, Csc. proměny architektury v souvislosti se změnami ve společnosti a evropských hodnot. Zimní semestr bude věnovaný období od antického Řecka po osvícenství: Starořecká společnost a civilizace; Období helénismu; Křesťanství v proměnách doby; Renesance, reformace a protireformace; 17. století jako předěl ve vývoji Evropy; Osvícenství – sebedůvěra rozumu a projekt moderní doby. Kurs bude pokračovat také v letním semestru (od počátků moderní doby po současnost). Přednášky doprovodí fotodokumentace, úryvky skladeb a ukázky z filmů.

První přednášky se konají již v pondělí 3. října 2016 v budově FA ČVUT v posluchárně Krejcar přednášková místnost č.111. Informace o přihláškách zde.
0 komentářů
přidat komentář