DÝCHÁ VÁŠ DŮM?

Vložil
Tisková zpráva
31.10.2007 22:55
Podíváme-li se na náš dům jako na prostorovou projekci nás samých, na možnost zhmotnění našich přání a představ, pak docházíme k poznatku, že dům a jeho obyvatelé představují jeden celek se zákonitými vnitřními vztahy a vazbami. Tvoříme ho a oživujeme již tím, že o něm přemýšlíme, zvažujeme naše potřeby, představujeme si možné varianty, které pak konzultujeme s architektem při přípravě projektu. Tato na první pohled podružná etapa rozhoduje zásadním způsobem o kvalitě projektu a následujícím bezproblémovém průběhu realizace, stejně jako o vlastní hodnotě vzniklé stavby. O tom, zda dostavěný dům je skutečně tím "naším" vysněným domem, se kterým jsme v symbióze, který nám vyhovuje a kde se cítíme dobře. Bylo by žádoucí přistupovat k  této etapě zrodu s určitou pokorou, protože zdaleka ne všichni lidé si mohou dovolit bydlet podle svých představ.

Dům jako živý organismus

Začlenění do krajiny, životní prostředí, orientace vůči světovým stranám a forma obydlí jsou podceňovaná kritéria, zatlačená do pozadí tzv.praktickými důvody, jako je dostupnost civilizačních vymožeností, infrastruktury, dopravy, kulturního vyžití. Hledáním vhodného místa pro stavbu, sžitím se s okolní krajinou a lidmi by se měl člověk zabývat mnohem více, než je dnes obvyklé. Stejně tak tvar a osobité architektonické řešení domu by mělo souznít s představami a charakterem jeho obyvatel. Pro řešení interiérů by namísto napodobování fotek z časopisů, bylo přínosem reflektování pocitů a přání majitelů, zároveň se zapojením jejich tvůrčího potenciálu. Vytváříme přece prostředí, které nás zpětně formuje. Naše spokojenost a harmonické bydlení jsou předpokladem zdravých vztahů v rodině, se spolubydlícími i sousedy. V tom spočívá velká zodpovědnost každého jednotlivce. Vždyť každý z nás naplňuje svým bytím společně sdílené prostory a tím i celý dům. Naše obydlí vnímáme jako útočiště, zázemí, bezpečí, intimitu.
Vhodně řešená dispozice a přiměřenost velikosti domu našim skutečným potřebám výrazně ovlivňují celkovou náročnost stavby. Skutečně všechny ty navržené místnosti využijeme? Potřebujeme dvě garáže? Budou s námi naše děti ochotny bydlet za deset let? Tyto okolnosti je potřeba zvážit. Hypotéka, která v mnoha případech tento nadstandard umožňuje, svazuje a omezuje stavebníka celá desetiletí. Je to příliš vysoká cena za něco, co nepotřebujeme. Dům byl vždy přirozeným útočištěm člověka, stavěným efektivně a maximálně účelně. Dnes je to spíš "vymoženost" se všemi negativními významy tohoto slova.
Při návrhu konstrukčního řešení domu by neměly být respektovány pouze dnešní stavební normy, ale s výhledem do budoucnosti bychom se měli snažit přiblížit k nízkoenergetickému nebo pasivnímu standardu. Sendvičové řešení obvodových plášťů s vhodnou skladbou izolace, nosných prvků a akumulačních stěn by mělo být samozřejmostí pro projektanty i stavebníky. Vývoj na trhu se stoupajícími cenami energií a strategických surovin by pro nás mohl být jasným signálem. Je s podivem, že jsou dnes ještě v takovém měřítku stavěny domy, které jsou již jako novostavby svou podstatou zastaralé. Používají se skladby a materiály, které novým směrům ve stavebnictví nevyhovují a od kterých se v ostatních zemích EU již ustupuje. Na co stavebník šetří celý život, nebude mít za pár let hodnotu ani části vstupní investice. Architekti a projektanti by měli přesvědčit investora, že správné řešení konstrukcí a izolací, způsob vytápění a výběr stavebních materiálů je zásadní pro kvalitu bydlení a výslednou hodnotu stavby.
Technologie ve stavbě jsou, zvláště v oblasti vytápění, ventilace a rekuperace, hodné přirovnání k přístrojům udržujícím nemocného člověka při životě. Když přístroje odpojíme - dům nefunguje, je mrtvý. Zdravý dům je navržen tak, že je pokud možno na technologiích nezávislý, upřednostňuje jednoduchá řešení, respektuje fyzikální a další přírodní zákony a využívá je ve svůj prospěch. Místo tepelných čerpadel a rekuperačních jednotek za statisíce korun, můžeme lépe izolovat a využít jednodušší systémy, možná ne tak účinné, ale přirozeně fungující. Zdravý dům není nutné napojovat na umělé přístroje.
V našich klimatických podmínkách trávíme až 90 % času v interiérech domů a kvalita prostředí zde přímo a výrazně ovlivňuje náš život. V oblasti bytové výstavby a obytných domů je jen málo konstrukcí, ve kterých by nemohly být plně uplatněny přírodní stavební materiály. Postupné vyčerpávání neobnovitelných zdrojů a závislost výroby syntetických stavebních hmot na nich nás staví před rozhodnutí, začít uvažovat o stavivech zcela novým způsobem. Proč vyrábět a stavět z materiálů, do kterých je zabudováno tolik energie, když to není nutné? Téměř vše potřebné můžeme získat přirozenějším způsobem z obnovitelných zdrojů. Dopřejme svému domu to, co sobě. Jako se oblékáme do šatů z tkanin, které jsou nám příjemné, budeme se v domě z přírodních materiálů cítit dobře. Jejich povrchy umí stárnout a při správné údržbě nám zajišťují esteticky hodnotné prostředí po dlouhou dobu. Příroda je pro nás přirozeným a zdravým prostředím, které si s jejími materiály přenášíme do vlastního obydlí. Přírodním materiálům můžeme důvěřovat, jsou prověřeny časem, což nelze říct o syntetických hmotách.
Pokud budeme pokračovat v přirovnáních se zrodem, realizací a užíváním domu jako živého organismu, dojdeme i k jeho stárnutí a následnému dožití. Stavební prvky přírodního domu lze znovu jednoduše využít (recyklovat), anebo se dům bez nutnosti obrovských nákladů na likvidaci přirozeně rozpadá a navrací zemi. Uvolní tak místo pro růst dalších forem obydlí a splyne s přírodou.

Vlastnosti a uplatnění hliněných a ostatních přírodních materiálů v konstrukcích

Hliněné materiály použité v interiéru dokáží výborně regulovat vlhkost vzduchu. Mají vysokou absorbční schopnost a při vhodně navrženém množství hliněných konstrukcí udržují relativní vlhkost vzduchu v rozmezí 40-50 %. Hliněné povrchy jsou schopny na sebe vázat případné škodliviny a zápachy.
Z hlíny se uvolňují záporné ionty, které mají pozitivní vliv na vnitřní prostředí domu. Pozoruhodný je i její vysoký protialergický potenciál a schopnost zabránit tvorbě plísňových spór. Výborné akumulační vlastnosti souvisí s vyšší povrchovou teplotou hliněných stěn a omítek a přispívají k tepelné pohodě v interiérech domů.
Při zpracování a aplikaci hliněných materiálů uplatníme neomezeně svou tvořivost a kontakt s nimi cítíme jako příjemný zážitek, dermatologicky prospěšný.


Možnosti využití přírodních materiálů:
 • základy - kámen, aktivované jílové hmoty, dřevěné piloty, dřevěný rošt
 • nosné konstrukce - hliněné materiály (hliněné cihly, dusaná hlína, válkové zdivo, aktivované jílové hmoty), kámen, dřevo
 • nenosné konstrukce - hliněné materiály, kámen, dřevo, lisovaná sláma, lněné, konopné, rákosové desky a panely
 • překlady - dřevo, hliněný a kamenný záklenek
 • výplňový materiál - hliněné materiály (spáry, mezivrstvy stropů, výplně hrázdění), dřevní vlna, konopí, len, bavlna, keramzit, perlit
 • podlahy - hliněné materiály (mazaniny, dlažby), dřevo, kámen, korek, marmoleum
 • hydroizolace - hliněné materiály (bentonit), pěnové sklo, přírodní latex, přírodní asfalt
 • tepelné izolace - dřevní vlna, rákos, korek, konopí, len, ovčí vlna, bavlna, keramzit, perlit, pěnové sklo
 • výztuže, armatury - juta, rákos, dřevo, konopí
 • otopné systémy - hliněné materiály (cihly, výmazy, malty), kámen, proutí
 • obklady, podhledy - dřevohlinité, lněné, konopné desky, dřevo, rákos
 • úpravy povrchů - hliněné materiály (hrubé, jemné omítky, omazávky, hliněný pačok), marocký štuk, kámen, rákos, papír
 • střešní krytiny - kámen, dřevo, rákos, sláma
 • stropy - dřevo, kámen, hliněné materiály (cihelné klenby)
 • krovy - dřevo
 • separační, parotěsné a parobrzdné systémy - hliněné materiály (omítky, hliněné nátěry), papírová lepenka, impregnovaný a voskovaný papír
 • nátěrové hmoty - vosky, oleje, kaseinové barvy, přírodní pigmenty, pryskyřice a přírodní latex
Výčet stavebních materiálů výše uvedených by bylo možno doplnit o další alternativy, ale naším záměrem je informovat o možnostech, které jsou již v současné době dostupné na našem trhu. Navíc s přihlédnutím k využití místních surovin, množství zabudované energie a dopravním vzdálenostem. Hliněný dům s.r.o. se zabývá vývojem, výrobou a prodejem přírodních materiálů, projekční a poradenskou činností v oblasti staveb z těchto materiálů, a realizacemi staveb zohledňujících zdravé a harmonické bydlení. Vyvinuli jsme základní sortiment hliněných výrobků dle vlastní receptury a z místních surovin. Vyrábíme a dodáváme nepálené cihly a suché maltové směsi pro zdění a omítky, které jsou již s úspěchem aplikovány v novostavbách a využívány při rekonstrukcích památek. Po sérii zkoušek jednotlivých hliněných výrobků a nosných zdí z nepálených cihel, probíhá v současné době proces certifikace těchto materiálů. Zjištěné parametry umožní projektantům účelně navrhovat hliněné konstrukce do staveb a to včetně nosných zdí. Dalšími prioritami ve využívání přírodních materiálů je pro nás konopí jako tepelná izolace a rákos jako nosič omítek, izolace i střešní krytina. V této oblasti se ukazuje jako důležitá a prospěšná spolupráce s odborníky z VUT Brno, Sdružení hliněného stavitelství i externími spolupracovníky.

Stavby realizované s využitím hliněných materiálů

Novostavby


Rekonstrukce památkově chráněných objektů

Vývoj v oblasti přírodních staveb

Díky odvaze prvních stavebníků, kteří si nechali navrhnout a postavit "jiný dům" - energeticky úsporný dům s využitím hlíny a dalších přírodních materiálů, můžeme dnes na těchto stavbách vidět jak dobře fungují, i co bylo možno udělat jinak a lépe. Umožňuje nám to využít zkušeností a inspirovat se pro další vývoj těchto staveb u nás. Jsme na prahu konfrontace dnešního pojetí výroby stavebních materiálů jako technologicky a energeticky náročného a nákladného odvětví, oproti využívání přírodních materiálů jako přirozeně obnovitelného potenciálu naší Země. Je otázka, zda tzv.stavební chemie není již vyčerpaný a překonaný směr, přestože je to dnes dominantní a vyvíjející se odvětví. Propojení výrobců s dodavateli surovin a energií, technologií pro výrobu a obrovský vliv stavebnictví na světovou ekonomiku je zákonitě důvodem k udržování současného systému. Požadavek zvyšování objemu výroby, zaměstnanosti v této oblasti a vyšších zisků souvisí s vývojem stále složitějších a dražších systémů, skladeb a materiálů. To se pak promítá do návrhů projektantů, nabídky stavebních materiálů na trhu a v konečném důsledku i v tom, jak a z čeho jsou prováděcí firmy schopny realizovat stavbu. Stavebník zaplatí za to, co mu bylo navrženo v projektu, doporučeno výrobcem, prodejcem i realizační firmou. A má dům postavený z plynosilikátu, zateplený polystyrénem, s plastovými okny i podlahami. Skutečně chceme být obklopení těmito materiály, máme hodnotný a zdravý dům?
Úkolem architekta a projektanta by mělo být informovat investora o alternativních možnostech v konstrukčním řešení a výběru materiálů. Oni nesou odpovědnost v první řadě. Pouze celostním přístupem a zohledněním všech souvislostí při návrhu stavby vytvoří hodnotný projekt a budou oporou pro stavebníka. Setrvačnost myšlení by měla být nahrazena pohyblivostí a pružností při hledání nových možností a postupů. Lidé budou požadovat kvalitnější a cenově dostupnější bydlení a je na tvůrcích projektů, aby stáli na jejich straně a tyto požadavky naplnili. Aby nenabízeli kompromisy, ale řešení, o kterých jsou opravdu přesvědčeni.
Stavebnictví a s ním související výroba se podílejí asi 40 % na celosvětové spotřebě energie. Současný stav v oblasti výroby stavebních hmot není při jeho energetické náročnosti dlouhodobě udržitelný. K obratu ve využití přírodních materiálů v širším měřítku může dojít v důsledku náhlého pohybu cen energií nebo nedostupností surovin pro výrobu syntetických materiálů. To, co dnes vnímáme jako alternativu, může být za pár let nutností. Zároveň jsme svědky šířícího se uvědomění souvislostí spojených se způsobem navrhování a stavění domů, výběrem materiálů a dopadem na životní prostředí. Můžeme předpokládat příznivější vývoj cen ve prospěch přírodních materiálů, hustší síť dodavatelů i rozšíření sortimentu přírodních staviv. Nezbytná bude orientace na výběr vhodných přírodních surovin a zdrojů, a to s ohledem na jejich dostupnost v daném místě, propojení se zemědělstvím a infrastrukturou. Se zvýšenou poptávkou po domech z přírodních materiálů bude přibývat firem, schopných profesionálně zajistit jejich realizace.
Urychlit tento proces může začlenění enviromentálních principů do výuky na školách všech stupňů; zajištění poradenství a pořádání školení, kurzů, konferencí pro lepší informovanost architektů, projektantů i stavebníků; pokračování ve zkouškách, certifikacích a vyhodnocení vlastností přírodních materiálů a jejich zapracování do technických norem.
Pak bude možné i v širším měřítku realizovat zdravé a osobité domy, na jejichž vzniku se budou moci stavebníci sami podílet. Jednoduchá a účelná řešení sníží pořizovací náklady na stavbu a spotřebu energií při bydlení. Využíváním přírodních materiálů z obnovitelných zdrojů nezatížíme životní prostředí a přitom dáme vzniknout domu, ve kterém se nám bude dobře dýchat. Jestli Váš dům dýchá, je otázka nejen pro obyvatele domů. Všichni, kdo se na jeho vzniku podílejí, mají možnost ovlivnit svým přístupem život v našich obydlích.


> www.hlinenydum.cz
> stránka společnosti Hliněný dům s.r.o. v katalogu
0 komentářů
přidat komentář