Díky betonu lze vodu do krajiny i navracet

Vložil
Tisková zpráva
08.01.2020 15:30
beton

Zpevňování povrchů nepropustnými materiály by se jednoho dne mohlo stát přežitkem. Už nyní vznikají v sousedním Německu projekty, jejichž součástí jsou vodopropustné dlážděné povrchy, které se podílejí na zadržování vody v krajině. Za tímto inovativním materiálem stojí firma Godelmann, jež tuto technologii přivádí i do České republiky.


Německou společnost Godelmann, která se pyšní již 70letou tradicí, charakterizují vysoce kvalitní výrobky z betonu. Řeč není jen o plotech, schodech a dlažbách, ale také například o designových předmětech, jako jsou květináče nebo betonové šperky. Nyní tato firma ve spolupráci s celosvětově uznávanou kapacitou ve svém oboru Prof. Dr.-Ing. Carstenem Dierkesem vyvinula zcela unikátní materiál, jenž reaguje na aktuální environmentální situaci a mohl by představovat revoluci ve stavebnictví – ovšem jen za předpokladu, že by lidé byli schopni plně si uvědomit přínosy decentralizovaného vsakování a architekti a projektanti nebyli k novým technologiím tolik skeptičtí.

Vysoká vsakovací i čisticí schopnost

Dlažba s označením ECOSAVE® vyrobená z tohoto materiálu umožňuje vsakování vody, a sice buď pouze skrze spáry mezi jednotlivými kameny (Drainston®), nebo i skrze kámen samotný (Geoston® Protect). Póry, jež vodu propouštějí, a retenční kanálky slouží zároveň jako zásobníky vody, která se odtud může odpařovat, a tím ochlazovat povrch. Vsakovací schopnost dlážděných povrchů Geoston® Protect (2,64 l/min/m²) je výrazně vyšší, než stanovuje norma (Směrnice pro propustné dopravní plochy MVV; 270 l/s/ha = 1,62 l/min/m²), a dokonce desetkrát vyšší než vsakovací schopnost například běžné zámkové dlažby.

Další obrovskou výhodou tohoto materiálu je jeho čisticí schopnost, respektive schopnost zbavovat vodu prachu, ropných produktů, těžkých kovů a dalších nečistot. To je zajištěno kombinací ekologické dlažby, spárovacího a speciálního ložného materiálu. Právě díky této vlastnosti je možné tyto propustné dlažby použít i na zpevnění parkovacích a pojezdových ploch bez obav z toho, že by nežádoucí látky unikající z automobilů mohly kontaminovat spodní vodu, a ohrozit tak zdroje vody pitné.


Na vlastní oči

Je konec srpna, slunečné dopoledne. Nacházíme se v Brieselangu, oblasti ležící několik kilometrů západně od Berlína. Na příjezdové cestě mezi několika rodinnými domy stojí hasičský vůz, sjeli se sem novináři, projektanti a architekti, přítomna je i veřejnost. V hloučku lidí postává také jedna z významných současných berlínských projektantek, kvůli níž se za malou chvíli uskuteční očekávaná prezentace. Jejím cílem je demonstrovat deklarované vlastnosti tohoto materiálu v praxi, neboť zmiňovaná projektantka si jeho fungování přála vidět na vlastní oči. A tak na vytyčenou plochu propustné dlažby (ohraničenou dřevěnou obdélníkovou konstrukcí), na které právě stojíme a kterou zde před pěti lety realizovala společnost Godelmann, bude za malou chvíli napuštěno 1500 litrů vody. Právě toto množství, při němž bude hladina vody sahat do výšky deseti centimetrů, má simulovat největší dešťovou událost v této lokalitě za posledních sto let, kdy za 24 hodin dopadlo na metr čtvereční 90 litrů srážek.


Během dvaadvaceti minut voda mizí. Vsákla se dokonce rychleji než malý objem, který unikl na přilehlý trávník a v podobě malé louže tam stál ještě dlouho poté, co byla voda v dřevěné konstrukci už dávno pryč. Pakliže by na zpevnění této cesty byla použita běžná dlažba nebo asfalt, voda by z povrchu odtekla do kanalizace a odtud do řeky, což by v případě přívalových dešťů zvyšovalo riziko záplav, a navíc vysychání spodních vod (protože odtékající voda se nestihne vsáknout ani odpařit). Právě to je však současný stav vody v krajině, jenž vzniká v důsledku rozrůstající se zástavby a zpevňování povrchů nepropustnými materiály.


Výstavba s možností dotací

Systém ECOSAVE®, který byl otestován v německém Institutu pro stavební techniku (DIBt), kde byl schválen a získal potřebnou certifikaci, byl v posledních letech využit pro realizaci několika zahraničních projektů. Šlo například o parkoviště u SPA Sanssouci v Postupimi nebo parkovací plochu Union Berlin v Berlíně. I u nás by se tato dlažba měla v blízké době objevit, a sice na parkovištích supermarketů Lidl. Funkčnost dlažeb, jež jsou dostupné v různých formátech a barevných provedeních, je zhruba 10 až 15 let, poté je nutné vyčistit spáry pomocí speciálního přístroje (například od mechu a dalších nečistot), aby se obnovila jejich vsakovací schopnost. Přesto jsou náklady spojené s propustnými dlažbami nižší než v případě těch nepropustných, neboť jsou sníženy o poplatek za odvod srážkové vody do veřejných kanalizací a čistíren (nemluvě o nákladech spojených s řešením popovodňových stavů), a navíc jsou městům a obcím na tyto dlažby poskytovány dotace ve výši 50 až 85 procent.
 

Text: Kristýna Brožová
Fotografie: archiv firmy

Kontakt:
Godelmann CZ, s. r. o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.godelmann.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
překlad z němčiny
Josef Strubl
23.01.20 10:56
zobrazit všechny komentáře