Čerstvý vítr do architektury rodinného bydlení ...

Vložil
Tisková zpráva
04.08.2008 00:10
Lindab, s.r.o.

Stavební trh a výroba narůstá na objemu pravidelně rok od roku, ale položme si otázku – Zvyšuje se i samotná kvalita projektů a realizace staveb? Výstavba rodinného charakteru si už dávno žádá víc, než jen konvenční vzhled a užitnou hodnotu. Stejně jako v módě, umění nebo třeba v gastronomii se objevují nové trendy a zákazník si žádá víc než jen strohou položku katalogu, tak také v architektuře se zákazník chce odlišit a vtisknout svému domu osobitou tvář. Vždyť dům a jeho okolí je naší vizitkou.

Firma Lindab proto vítá každou příležitost podílet se na zajímavých projektech, které obohacují naše prostředí o nové, zajímavé stavby. Všechno pochopitelně podléhá vkusu konkrétního jedince, ale jistě se shodneme v tvrzení že i tyto projekty mají své technické pozadí, které je mnohdy vzdálené běžné praxi a klade důraz na rozvahu a střídmost projektanta, ale také na zkušenost a zručnost realizátora.
Dobrým příkladem budiž stavba rodinného domu v Klínci u Prahy. Půdorysně prostý objekt je zajímavý zejména tvarovým pojetím střešní konstrukce. Střešní plocha je ve tvaru opsaném přimkou rotující v ose budovy. Vznikne nám tak plynule zakřivená plocha. Střecha je prosta objektů vyjma jednoho vhodně umístěného komínu a několika prostupů kanalizace. Pro zhotovení takovéto střechy nemáme výběr použitelných materiálů příliš široký a reálně se pohybujeme v oblasti povlakových krytin, lepenek a v neposlední řadě i drážkové plechové krytiny, která se nakonec stala vítězem. V porovnání s prvně jmenovanými krytinami se vyznačuje zajímavějším a členitějším vzhledem. Použitý plech je jemnozrnná ocel s nízkou mezí kluzu určená přímo a výhradně pro podobné aplikace. Ocel je navíc ochráněna nadstandardní vrstvou zinku a dvojicí tvrzených laků příslušné barvy. Tento plech je navržen a určen výlučně pro krytiny s dlouhou životností a v souladu s tím jsou voleny jednotlivé suroviny. Plech je dodávkou firmy Lindab – specialistou na ocelové krytiny a konstrukce. Je třeba si uvědomit, že uprostřed budovy je na ploše střechy nulový sklon. Z těchto důvodů bylo třeba podniknout zvláštní opatření pro zajištění bezpečné krytiny. Základním předpokladem je vyloučení hromadění vody a nedostatečného odtoku vody při významnějších deštích – v ploše krytiny proto nic nebrání plynulému odtoku vody ze střechy. Při zavírání drážek bylo do všech vkládáno EPDM těsnění, které je po zpracování pevně stlačeno uvnitř drážky. Je tak vyloučeno vyvzlínání vlhkosti i v případě kdy na střeše leží tající sněhová pokrývka. Současně je třeba vzít v úvahu, že drážka je prvek orientovaný a má stranu tzv. otevřenou a zavřenou. Dle pravidel klempířského řemesla by pak směr přitékání vody měl být vždy ze strany zavřené drážky. V daném případě bylo proto nutné na plechovém pásu uprostřed střechy vyměnit orientaci drážek atypickým provedením. Ovšem bez vlivu na vzhled – pas je vizuálně shodný s ostatními. Všechny drážky byly na doporučení profilovány a uzavírány strojně. Drážky jsou v souladu s předepsanou technologií pokládky osazeny pevnými i kluznými příponkami umožňujícími pasům dle libosti dilatovat.
Rodinný dům byl vystavěn nově od základů a bylo proto možné navolit si podstřeší dle ideálního modelu doporučeného firmou Lindab pro své krytiny. Krytina byla pokládána na svařovanou lepenku o tl. 3 mm, střešní nosná plocha byla pak tvořena perfektně provedeným bedněním. Čistota a rovinatost bednění je zásadní pro hladný vzhled výsledné krytiny bez boulí a nerovností. Pod bedněním probíhá větraná mezera, která zabezpečuje odvětrání prostoru mezi izolací a krytinou. Vrchní strana izolace je navíc chráněna difuzní fólií. Takto koncipovaná střecha je prosta potenciálních problémů a její funkčnost je ověřena praxí. V součinnosti s kvalitně odvedenou prací bude svému majiteli sloužit dle jeho představ a rovněž skýtá tolik potřebné ozvláštnění vzhledu české krajiny.
Nezbývá než doufat, že se podobné projekty budou objevovat častěji, a že se dobrý vkus a bezvýhradná odbornost usídlí v projekčních kancelářích natrvalo.
Realizaci krytiny provedla v roce 2007 firma SANTAK s.r.o. a autorem projektu je ing. arch. Petr Tuček, mladý absolvent fakulty architekury ČVUT v Praze. Své zkušenosti mimo jiné načerpal i na své roční stáži na soluňské univerzitě. Následující řádky přibližují jeho názor na danou tématiku a popsaný projekt.

Jaký je obor Vaší činnosti, případně specializace a co upřednosťňujete ve své projekční a návrhářské činnosti?
Rád se zabývám právě individuálním bydlením. Projektovat rodinný dům a zabývat se bydlením je pro mne v současnosti nejzajímavější.
Rád pracuji na individuálních domech pro klienty, kteří jsou osobnostmi, mají vlastní výtvarný názor a nepodléhají tlaku všeobecnému vkusu a nevkusu.

Co je pro Vás esteticky a funkčně důležité při návrhu studie nebo při samotném projektu?
Dům musí být funkční a krásný. Musí zároveň zapadat do kontextu místa.Tím nemyslím že se má podřizovat okolí.Naopak na něj musí reagovat.Mám rád domy jednoduché, které se nepředvádějí.
Dům musí být sám trvalou hodnotou.

Jaký druh stavebních materiálů je Vám blízký?
Mám rád přírodní materiály jako je cihla,beton,sklo,kov a dřevo.Rád přírodní materiály používám a kombinuji navzájem.Baví mě když a jak se materiály potkávají.

Proč jste volil právě krytinu Lindab pro použití na rodinném domku v Klínci?
Na střechu domu v Klínci - která díky svému tvaru a sklonu je vlastně jeho pátou fasádou-je exponovaná do ulice, k jihu jsem doporučoval esteticky hodnotný materiál.
Materiál trvalý.
Zároveň střecha má proměnlivý sklon – od 25 stupňů až v místě zlomu uprostřed k nule. Bylo tedy nutné zvolit jak kvalitní materiál pro tyto nízké sklony, tak věnovat péči spojům a detailům.
Pro barvu černou mám osobně slabost, zároveň zde umožnila vytvořit opticky jednolitou nerušenou plochu.

V čem je akce Klínec zvláštní a odlišná od jiných rodinných domů?
Projekt rodinného je vždy pro mě zajímavý proces. Investor většinou staví svůj první dům a investuje do něj většinu svých úspor. Je to velmi individuální až intimní záležitost. Architekt zde působí jako průvodce a autor - má za úkol ztvárnit a zkonkretizovat investorovy představy.
Cesta k tomu však nebývá většinou úplně ideální.
V případě rodinného domu v Klínci zde byla hned v počátku daná překážka v podobě schváleného územního plánu s požadovaným sklonem střech 25 stupňů a skládanou taškovou krytinou. Po vypracování studie jsem však přímo od autora těchto regulí získal pro tento projekt dobrozdání a následně výjimku. Pro tvar a celkový výraz domu vlastně tato regule byla určující. V tomto místě byla nesmyslná a v projektu jsme jí vlastně jen překroutili.
Tvar a tato křivka přímkové plochy se také zároveň vztahuje k okolnímu terénu a výhledu na okolní převalující se kopce a stráně.

Jak si představujete ideální projekt?
Každý projekt je pro mě něčím zajímavý a přínosný, ale ideální projekt myslím je pokud při procesu funguje souznění s klientem a vede to samozřejmě k dobrému výsledku a spokojenosti na obou stranách.

Jaké jsou Vaše současné projekty a co je Váš cíl v blízké i vzdálené budoucnosti?
V současné době pracuji na projektu dalšího rodinného domu a skicuji - což je asi nehorší a zároveň asi nejhezčí práce pro architekta - projekt domu vlastního s ateliérem.

> www.petrtucek.com