Bezpilotní letouny pomáhají v architektonické tvorbě

Vložil
Tisková zpráva
14.06.2012 00:10
Hivision.cz

Při navrhování staveb nastávají pravidelně situace, kdy architektovi k jeho práci chybí nadhled. Díky novým technologiím ale není zcela ztracen, tuto situaci spolehlivě řeší moderní bezpilotní systémy nesoucí na palubě profesionální fotografickou techniku. Ty se běžně pohybují ve výškách od několika metrů až do 120 m a přináší z nich cenné a vysoce kvalitní obrazové materiály, které byly ještě nedávno nedostupné. Pozice při fotografování může být navíc přesně nastavena, což dál zvyšuje užitnou hodnotu fotografií pro následné zpracování. Specialistou v ČR na realizace leteckých fotografií a videí pro užití v architektuře je Hivision.cz.
Možností využití fotografie z bezpilotních letounů v architektuře je hned několik:

Prezentace realizovaných staveb
Pohled na stavbu shora, kromě toho, že je sám o sobě nevšední a poutavý, přináší zajímavé informace. Díky nadhledu je zobrazená stavba dobře pochopitelná jako celek, nejlépe na ní vyniknou objemové vztahy i celkový tvar objektu. Současně je dobře vidět kontext a vazby na okolní prostředí. U staveb většího rozsahu je letecká fotografie jedinou smysluplnou formou prezentace. Bezpilotní letouny umožňují zobrazení i z relativně malých výšek, lze tak objekt prezentovat přesně tak, aby byl jasně čitelný celkový koncept stavby a zároveň nezanikl detail.

Analýza lokality
Letecké fotografie z malých výšek jsou výborným zdrojem dat pro přípravné práce před zahájením navrhování. Rychle a srozumitelně informují o situaci v lokalitě a jsou ideálním podkladem pro první úvahy a diskuze investora, architekta i úřadů nad plánovaným záměrem a dobře slouží i při následné koncepční práci.

Fotografie pro zákresy 3D vizualizací
Při prezentaci návrhů stavby se dnes takřka výhradně používá 3D vizualizace, která se obvykle zakresluje do reálné fotografie ze zvoleného stanoviště. V případě vizualizace zobrazené z ptačí perspektivy bylo donedávna nutné velice pracně modelovat okolní prostředí, protože získat odpovídající fotografie bylo nemožné. Hivision.cz realizuje fotografie z přesně daných souřadnic v prostoru, vsadit renderovanou nadhledovou vizualizaci do fotky je tak velice snadné. Zákres modelu do letecké fotografie je rychlý a ekonomický způsob  jak realisticky prezentovat navrhované řešení. Další specialitou je pořizování panoramatických fotografií z konkrétních pater budoucí budovy, které poslouží pro představení reálných výhledů z interiéru.

Dokumentace průběhu výstavby
Bezpilotní letouny projektu Hivision.cz lze naprogramovat k pořizování fotografií z přesně daných pozic. Při časosběrné dokumentaci průběhu výstavby lze pořizovat fotografie vždy ze stejných míst a ty v závěru zpracovat jako slideshow animaci prezentující růst stavby.

Techniké parametry
Hivision.cz disponuje technikou s těmito parametry:
  • max. výška: 120 m (v případě dohody lze i výš)
  • max. vzdálenost od stanoviště vzletu: cca 200 m
  • Letová hmotnost: cca 4,5 kg
  • Stabilizace v prostoru: GPS navigace, digitální výškoměr s přesností 0,5 m
  • Stabilizace nosiče fotografické techniky pomocí gyroskopů a akcelerometrů pro ostré snímky
  • Realtime přenos obrazu z fototechniky na zem
  • Rozlišení fotografií až 50 Mpix
Letecké fotografie z bezpilotních letounů pro využití v architektuře:
Hivision.cz, Ing. arch. Jaroslav Mareš,
www.hivision.cz, mares@hivision.cz, +420 777 84 55 64
0 komentářů
přidat komentář