Autodesk ve spolupráci s FA ČVUT vyhlašuje III. ročník soutěže REVIT OPEN pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol

Zadáním soutěže REVIT OPEN 2009 je vytvoření návrhu energeticky soběstačného objektu pro ekologickou ovčí farmu v chráněné oblasti Beskydy

Vložil
Tisková zpráva
16.07.2009 10:25
Autodesk, s.r.o.

Autodesk, světový lídr v oblasti návrhového softwaru, společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB), vyhlašuje již III. ročník anonymní veřejné soutěže REVIT OPEN. Soutěž je určena studentům a čerstvým absolventům vysokých škol (do 3 let po absolutoriu) se stavebním a architektonickým zaměřením v České a Slovenské republice. Cílem soutěže je vytvoření návrhu energeticky soběstačného objektu či několika objektů pro ekologickou ovčí farmu v chráněné krajinné oblasti Beskydy v lokalitě Santov.

Stejně jako v předchozích letech je „REVIT OPEN 2009 – Independent House, Ovčí farma“ veřejná, ideová, jednokolová soutěž určena jednotlivcům či vícečlenným týmům. Jedná se o jedinečnou soutěž v ČR a na Slovensku, ve které se setkávají světy dvou studijních oborů - architektury a pozemního stavitelství. Nově se v letošním ročníku mohou zúčastnit též zahraniční studenti studující v ČR na stipendium. Navržený soutěžní objekt má představovat ekologický, energeticky soběstačný ovčín pro 150 ovcí (bahnic) a minimálně 2 berany s doplňkovým chovem malé skupiny koz v počtu asi 5 až 10 kusů. Vlastní pozemek pro soutěžní návrh se nachází na kopci u Santova.

Objekt by měl vykazovat minimální provozní náklady, minimální provozní zátěž pro životní prostředí a charakterem by měl směřovat k nízkoenergetické stavbě. Pro zpracování návrhu a jeho prezentaci musejí soutěžící použít softwaru firmy Autodesk. V rámci soutěže jsou hodnoceny faktory architektonické hledisko, stavebně technické řešení a využití možností daného softwarového řešení. Za komplexní použití softwaru Revit Architecture či AutoCAD Architecture získají soutěžící v celkovém souhrnu další bonusové hodnocení.

„Vzhledem k velkému úspěchu minulých dvou ročníků jsme se rozhodli uspořádat další kolo soutěže, která je v ČR a na Slovensku jedinečná tím, že neizoluje svět architektury a pozemního stavitelství. Připravuje tak mimo jiné studenty na praxi, ve které jsou tyto dva obory úzce propojeny,“ říká Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Pro nás je soutěž atraktivní tím, že stejně jako naše společnost klade důraz na ekologii a tvorbu přírodní krajiny. Autodesk řešení pomáhají architektům a stavebním inženýrům navrhovat stavby v souladu s konceptem trvale udržitelného rozvoje. Díky integrované metodě BIM navíc řešení umožňují navrhovat stavby efektivněji a v lepší spolupráci všech zainteresovných stran.”

„Studenti, podle našich interních průzkumů, oceňují a vítají naši soutěž jako zatím jedinou, která na našem trhu propojuje fakultu stavební s fakultou architektury. REVIT OPEN podporuje týmovou spolupráci, která je pro budoucí povolání architektů a stavebních inženýrů velice důležitá,“ říká Dana Matějovská, vedoucí MOLABu FA ČVUT. „Po úvodním ročníku se zvýšil počet soutěžících z Brna, Ostravy, Bratislavy i Košic. Podle reakcí studentů lze soudit, že se tato mezinárodní soutěž stává prestižní. Co se týká zadání soutěže, je podle odborníků v současné době téma ekologického stavění v chráněných krajinných oblastech a problém alternativních zdrojů velmi aktuální. Proto mají soutěžící letos za úkol navrhnout ovčí farmu v chráněné krajinné oblasti Beskydy. Chov ovcí a koz je nedílnou součástí ekologického obhospodařování a udržování krajiny.“

Termín ukončení registrace do soutěže je 30. září 2009, poslední den odevzdání návrhů je 9. listopadu 2009. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v březnu 2010. Autoři nejlepších návrhů získají ceny ve formě softwaru společnosti Autodesk, notebooků a digitálního zrcadlového fotoaparátu.

Podrobnější informace o soutěži, společně s registrací pro soutěžící, naleznete na: www.revitopen.cz.


O společnosti Autodesk
Autodesk je světový lídr v oblasti 2D a 3D návrhového softwaru pro výrobu, stavebnictví, média a zábavu. Od uvedení aplikace AutoCAD v roce 1982 vyvinul Autodesk nejširší portfolio špičkových řešení digitálního prototypování, která pomáhají zákazníkům prakticky zkoušet nápady ještě před jejich realizací. Společnosti žebříčku Fortune 1000 využívají nástroje Autodesku k vizualizaci, simulaci a analýze reálného fungování svých návrhů už v počátečních stádiích vývoje, což jim pomáhá šetřit čas a peníze, zvyšovat kvalitu a podporovat inovace. Další informace o společnosti Autodesk najdete na webových stránkách www.autodesk.cz nebo www.autodesk.com.

Související články