Železnice_město_architektura

Vložil
Tisková zpráva
20.02.2015 08:55
Cílem již 7. ročníku konference je otevřít diskusi na téma dopadu vlivu železnice na urbanismus města vs. vracení ploch zpět městům a hledání nové funkce. Téma konference navazuje na výročí 170 let příjezdu prvního vlaku do Prahy a oslavy železnice po ČR.

Termín: 3. 6. 2015, 8.30-16.00 hod

Místo: Kulturní sál Českých drah, Hlavní nádraží v Praze

V srpnu roku 1845, 20 let po vzniku první parostrojní železnice na světě, prolomil hradby a vjel i do Prahy první vlak. Do konce 19. století změnila železnice svět – protkala kontinenty od moře k moři, ovlivnila města, průmysl i životy lidí. O sto sedmdesát let později jsou nároky kladené společností na železniční dopravu jiné. Zvyšuje se rychlost a cestovní komfort, zmenšují se naopak požadavky na plošný rozsah staveb a zařízení pro dopravu. Nádraží i celé tratě jsou opouštěny, jiné se přestavují a do té doby obrovské drážní plochy se vrací zpět městu. Jak s nimi nakládat? Jak se vypořádat s jejich paměťovou dimenzí? A má železnice stále potenciál ovlivnit život stejně, jako měla na svém počátku? I na tyto otázky se pokusí reagovat letošní Křižovatky architektury.

Tomáš Šenberger
předseda programové rady

Program konference

BLOK I | HISTORICKO-VÝVOJOVÝ
Vliv železnice na rozvoj území, nádraží jako architektonický typ od XIX. do XXI. století, úvod do tématu.

BLOK II | PAMÁTKOVÁ OCHRANA
Památková ochrana železniční infrastruktury, definice kulturních a památkových hodnot, zachování, přístup k objektům a jejich ochraně.

BLOK III | NOVÉ VYUŽITÍ
Nová funkce nádražních budov, územní plány hledají cesty pro železnice, majetko-právní aspekty (památkově chráněná budova vs. nová budova).

BLOK IV | URBANISMUS A ARCHITEKTURA
Vliv železnice na urbanismus měst, železnice je živý systém, iniciátor nových aktivit/nových velkých projektů, je třeba napojení dalších služeb – parking, návazná MHD (nové iniciační projekty; výhled do budoucna s aktivním podílem železnice na architektuře, současnost a budoucnost, železnice pro XXI. století, velké evropské projekty).

Programová rada

Za přípravu programu konference zodpovídá programová rada složená z respektovaných odborníků a zástupců cílových skupin konference:

prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger, proděkan FSv ČVUT v Praze, předseda programové rady

PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně MK ČR
Mgr. Karel Ksandr, generální ředitel NTM
Mgr. Květa Vitvarová, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska

Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D., FSv ČVUT v Praze, kARek architektonický ateliér

Ing. Petr Prokeš, České dráhy, a.s.
JUDr. Petr Bým, šéfredaktor, Stavební fórum

Cílové skupiny
samospráva, státní správa
architekti, urbanisti, památkáři, projektanti
investoři, developeři
akademická obec, studenti
média

Okruhy témat
železnice jako fenomén rozvoje města
    - co železnice městům dala, co vzala a co jim vrací zpět
    - vracení železničních ploch a objektů zpět městům
    - case studies (tuzemské i zahraniční)

Konference by měla

stát se informační platformou pro dialog především se zástupci měst, státní správy a s odbornou veřejností vedený i zástupci MK,
    - poskytnout účastníkům příklady z praxe,
    - definovat společenské aspekty,
    - představit související legislativu, právní aspekty,
    - hledat nová východiska a přístupy.

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.

DOPROVODNÝ PROGRAM
Prohlídka Vládního salonku ČD spojená s obědem

Více: www.krizovatkyarchitektury.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články