Završením projektu Architektura první republiky v Praze bude otevření funkcionalistického areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích

Zdroj
Open House Praha
Vložil
Tisková zpráva
15.11.2018 18:00
Praha

Dejvice

Jan Gillar

Organizace Open House Praha otevře v neděli 25. listopadu 2018 na celý den pro veřejnost zdarma unikátní funkcionalistický areál tzv. francouzských škol v Dejvicích, kde dnes sídlí Základní škola a Mateřská škola Bílá. Teprve sedmadvacetiletému architektu Janu Gillarovi vynesla stavba areálu tzv. francouzských škol v Dejvicích již ve své době značný respekt české i zahraniční odborné veřejnosti. "Areál je dodnes mezi odborníky považovaný za klenot meziválečného funkcionalismu a my jsme rádi, že jej můžeme zpřístupnit a poukázat na jeho originální architektonické řešení, které ani dnes neztrácí na významu," říká ředitelka Open House Praha Andrea Šenkyříková. Návštěvníci budou moci po celý den od 10.00 do 18.00 hodin nahlédnout do vybraných tříd, přednáškového sálu, knihovny, sboroven, kabinetů, kreslírny nebo tělocvičny a dozvědět se tak více o komplexu, který se jako jedna z mála tehdejších českých staveb dostal na stránky zahraničních odborných časopisů. Pro děti od 5 let je na 15.00 hodinu připravena speciální prohlídka. Organizátoři opět nabídnou i prohlídky pro neslyšící. Vstup na prohlídky je zdarma bez nutnosti předchozí rezervace.

Architektonickou soutěž pro stavbu rozsáhlého komplexu si zadal v roce 1931 Spolek pro výuku francouzského jazyka. I když vítězný návrh od mladého architekta, mimochodem žáka Jana Gočára, nebyl nakonec realizován v původním rozsahu, dokáže i dnes překvapit svým promyšleným konceptem. Stavba byla navržena po vzoru nizozemských a německých škol typu "open-air". K učebnám obecné školy byly připojeny terasy, které za příznivého počasí umožňovaly přemístění výuky na čerstvý vzduch. I v mateřské škole se nacházela celá prosklená stěna, kterou bylo možné za teplého počasí otevřít a děti tak měly přímý vstup do zahrady. Vysoký důraz byl také kladen na maximalizaci rozlohy plochy osvětlené přirozeným světlem. V původním plánu se počítalo s výstavbou mateřské školy, obecné školy, lycea a přilehlým divadelním sálem a tělocvičnou. V druhé etapě se měl realizovat internát s byty pro vychovatele a správce, kuchyněmi i studovnami, ten však nakonec nebyl postaven. Areál prošel v roce 2006 citlivou rekonstrukcí a v současné době se zde nachází Základní škola a Mateřská škola Bílá.

"Projektem Architektura první republiky v Praze jsme si nejen připomněli letošní stoleté výročí od založení Československa, ale na příkladu více než dvaceti prvorepublikových budov ukázali, jak stylově pestrá byla architektura té doby," dodává Andrea Šenkyříková. Do programového výběru byly zahrnuty nejen budovy reprezentující rozličné architektonické styly, ale také budovy s různorodou typologií jako například paláce, školy, tělovýchovné instituce, bankovní, kulturní stavby i obytné či industriální objekty.

Více informací k projektu včetně seznamu všech již zpřístupněných budov naleznete zde:

Základní škola a Mateřská škola Bílá

Datum a čas zpřístupnění: neděle 25. listopadu, 10.00-18.00
Adresa: Bílá 1, Praha 6-Dejvice)
Datace: 1934; 2006 (rekonstrukce)
Architekt: Jan Gillar
Forma zpřístupnění: skupiny dle kapacity prohlídky
Zpřístupněné prostory: vstupní hala, aula, knihovna, třída prvního stupně s přístupem na školní zahradu, sborovna, kabinet biologie, učebna fyziky s původním vybavením, ateliér - učebna výtvarné výchovy, zahrada

O projektu Architektura první republiky v Praze

Projekt Architektura první republiky v Praze si klade za cíl během celého roku veřejnosti postupně představit zástupce prvorepublikových architektonických stylů a přístupů. Pořádající organizace Open House Praha se tak připojuje k letošním oslavám sta let od založení Československa. Otevřením běžně nepřístupných a zajímavých budov či prostor z období první republiky chtějí organizátoři poukázat na odvahu a inovativnost, se kterou někteří architekti z tohoto období ke své práci přistupovali. Ve výběru jsou zastoupeny nejen budovy reprezentující rozličné architektonické styly (historizující styly, purismus, funkcionalismus, národní styl a další), ale také budovy s různorodou typologií (paláce, školy, tělovýchovné instituce, bankovní, kulturní stavby i obytné či industriální objekty). Projekt se koná za podpory Magistrátu hl. města Prahy.

O Open House Praha

Open House Praha, z. ú., je nestátní nezisková organizace, která v rámci jednoho květnového víkendu pořádá stejnojmenný festival. Jeho zatím poslední, čtvrtý ročník přilákal k návštěvě 65 běžně nepřístupných budov objektů přes 54 tisíc lidí z celé ČR i zahraničí. Světový festival, na jehož pořádání získala organizace mezinárodní licenci, se v Česku konal poprvé v roce 2015 a od té doby se stal jednou z nejvýznamnějších kulturních akcí v Praze. Open House Praha je součástí mezinárodní sítě Open House Worldwide sdružující 42 měst na 5 kontinentech světa. Vedle pořádání festivalu se organizace věnuje také nejrůznějším celoročním aktivitám, včetně vzdělávacích programů pro děti, mladé dospělé či lidi s hendikepem.
0 komentářů
přidat komentář