Ryszard Nakonieczny v rámci cyklu Sídliště, jak dál?

Zdroj
Jana Hriňová, Fakulta architektury ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
24.04.2014 11:55
Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Jejich prostorová struktura s sebou nese komplikace v oblasti ekonomické i sociální udržitelnosti. Doposud jsme jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně technologický standard a příliš jsme se nevěnovali hledání dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto lokalit. Hledání odpovědí na otázky budoucího vývoje těchto specifických území tak reprezentuje jedno z nejdůležitějších témat územního plánování a správy měst.

Rádi bychom Vás pozvali na třetí přednášku z cyklu Sídliště, jak dál?, která se uskuteční ve čtvrtek 24. dubna v 19:45 hod. Hostem bude Ryszard Nakonieczny a představí zkušenosti se správou a regenerací sídlišť v Polsku. Přednáška se bude konat v budově Fakulty architektury ČVUT v Dejvicích v posluchárně 107 a proběhne v anglickém jazyce.

Architekt Ryszard Nakonieczny přednáší na Fakultě architektury Slezské technické univerzity v Hlivicích. Je členem Polské akademie věd v Katowicích v oddělení dějin architektury, územního plánování a památkové péče. Ryszard Nakonieczny je současně členem mezinárodní komise DoCoMoMo, věnující se dokumentaci a péči o památky moderního hnutí v architektuře.

Přednáška je součástí rozsáhlého výzkumného projektu „Sídliště, jak dál?”, který pořádá Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Centrem kvality bydlení, nadací Heinrich Böll Stiftung Prague a Národní sítí zdravých měst. Projekt podporuje Visegrádský fond.

Projekt “Sídliště, jak dál?” zkoumá možnosti přeměny stávajících sídlištních celků ve fungující a atraktivní součásti městské struktury. Součástí projektu je ateliérové zadání v ateliéru Kohout-Tichý, studentský workshop a série šesti tématických přednášek. V první části přednáškového cyklu vystoupí odborníci ze zemí Visegrádu, kteří představí problematiku sídlišť ve středoevropském prostoru a následně je doplní čeští odborníci z řad architektů, urbanistů i teoretiků, kteří se ve své činnosti tématikou sídlišť zabývají. Na podzim letošního roku je plánována mezinárodní konference, která jednak představí výsledky případových studií a analýz zpracovaných v ateliéru a dále uvede hosty z Německa, Francie a Nizozemí, kteří představí realizované nebo probíhající regenerace sídlišť, jak po stránce věcné (principy), tak po stránce procesní (role veřejné správy). Projekt uzavírá putovní výstava, která bude zahájena na Fakultě architektury ČVUT a následně bude prezentována ve městech a městských částech, které se projektu zúčastnily. Teoretické poznání získané během jednotlivých fází projektu „Sídliště, jak dál?“ shrne také publikace, která zároveň naznačí základní doporučení pro transformaci českých sídlišť.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články