Přesahy architektury: přednáškový cyklus zahájí Pavel Hnilička

Úvahy o vztahu měřítka stavby a obce

Tak jako v posledních letech i v letošním roce spolek Pěstuj prostor připravil pro veřejnost dvě série přednášek a diskusí o architektuře. Jarní cyklus bude věnován současné architektuře, a to vždy architektovi či architektce, jejichž tvorba se vyznačuje významnými přesahy mimo hlavní pole "praktické" architektury. Hostem úvodního dílu bude architekt, urbanista a teoretik Pavel Hnilička, autor knihy "Sídelní kaše" či tvůrce původní verze nových pražských stavebních předpisů. Svoji přednášku s názvem "Dům jako součást sídla", která se uskuteční ve středu 10. května 2017 od 18:30 hod. v Café Papírna v Plzni, věnuje tomu, jak se uvažování o měřítku stavby propisuje do měřítka obce a naopak.

Tématům spjatými s analýzou i navrhováním obcí (zejména jejich předměstských částí), s hustotou zástavby, velikostí i vzájemnou konfigurací jednotlivých budov a hledání pravidel pro jejich vznik se Pavel Hnilička, někdejší pedagog FA ČVUT a stávající místopředseda ČKA, věnuje ve své praktické i teoretické tvorbě. Kromě návrhů staveb zpracovává ve vlastním ateliéru i regulační a územní plány. V širokou známost vešel především díky úspěšné knize "Sídelní kaše" (2005, 2012), v níž si vytyčil za cíl "rozkrýt fenomén suburbánní výstavby a naznačit východiska, jak problému čelit a jak nové kolonie rodinných domů stavět lépe, než je tomu dnes". Jedním z dílčích témat publikace je analýza a kritika předměstských veřejných prostor.

Hnilička, který se podílel i na publikaci "Sub Urbs: krajina, sídla a lidé", upozorňuje na to, že na předměstích se veřejným prostorům nedostává adekvátní pozornosti, a to jak kvůli nedostatečné koncentraci domů a jejich obyvatel (tedy hustotě osídlení), tak kvůli neochotě developerů vytvořit z části pozemků veřejná prostranství. Z předměstí se pak vytrácí městská atmosféra, minimalizované veřejné prostory jsou zanedbávány a stávají se přehlíženými a opuštěnými místy.

Vytvářením podmínek pro realizaci intenzivní, ekonomické a dlouhodobě udržitelné výstavby, směřující k vyšší kvalitě života ve městě, se Pavel Hnilička soustředěně zabýval v letech 2012-2014, kdy v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy vedl tým připravující nové pražské stavební předpisy. Za tuto práci, stejně jako za dlouhodobou osvětu v oblasti boje proti neudržitelnému rozšiřování sídel do krajiny, aktivitu ve vedení České komory architektů, sérii citlivých územních a regulačních plánů pražských příměstských obcí a kvalitní architektonické realizace byl v roce 2015 nominován na cenu Architekt roku.

Vstupné na akci je 50,- Kč. Další díl z cyklu Přesahy architektury se uskuteční ve středu 24. 5. 2017 od 18:30 hod. opět v Café Papírna v Plzni. S přednáškou nazvanou Ad triangulum - výzkum a experiment v architektuře vystoupí architekt, urbanista a teoretik Petr Hájek.

> pestujprostor.plzne.cz/presahy-architektury-dum-jako-soucast-sidla
0 komentářů
přidat komentář

Související články