Petr Vašát : Dynamický urbanismus

Urbánní chudoba, globální ekonomika, neformální urbanismus

Zdroj
Jana Moravcová, UMPRUM
Vložil
Tisková zpráva
02.03.2020 14:05
Přednášky

Praha

Ateliér architektury II UMPRUM zve na další přednášku z cyklu dynamický urbanismus. Tentokrát na ní vystoupí sociální antropolog Petr Vašát na téma Urbánní chudoba, globální ekonomika, neformální urbanismus.

Mgr. Petr Vašát, PhD. (Sociologický ústav Akademie věd) bude hostem čtvrté přednášky z cyklu Dynamický urbanismus na Umprum. Sociální antropolog zbývající se komparaticním studiem architektury, veřejného prostoru, bezdomovectví, postsocialistickým městem. Soustředí se na na časové, prostorové a sociální sféry kultury ulic. Výzkum realizuje v českých a kolumbijských městech.

„Přednáška se zaměří na globální souvislosti urbánní chudoby. Experimentální optikou transnacionální komparace bude hledat paralely mezi latino-americkými slumy a českým bezdomovectvím coby různými formami stejného fenoménu. Problematika slumů při tom zprostředkovává funkci zrcadla. Zrcadla, do něhož, když pohlédneme, vidíme objekty stranově převrácené, z jiné perspektivy či dokonce mírně deformované.”

Přednáškový cyklus tematicky spjatý s experimentální workshopovou výukou nového předmětu Dynamický urbanismus pod vedením dua Jana Moravcová a Peter Stec. Cílem přednášek je obohacení výuky, kontakt Umprum s výzkumníky z českých a zahraničních univerzit a veřejností, mezioborová spolupráce.

Krajina a mestá sa vyvíjajú v čase a dosahujú vďaka tomu neuveriteľný stupeň previazanosti a komplexity. No mnohé dôležité urbánne kvality prepadli sitom často rigidných nástrojov mestského plánovania 20. storočia. Cieľom predmetu je prieskum súčasných metód urbánneho plánovania modelujúcich a formujúcich mesto a krajinu v čase. Okrem historických precedensov predstaví aj formálne dynamické modely z rôznych disciplín, s očakávaním ich prispôsobenia do urbánnej mierky.
0 komentářů
přidat komentář