kruh jaro 2024 - Martin Schmitz a Ondřej Fous

Město a divočina / Přežití městského parku

Zdroj
Kruh, z.s.
Vložil
Tisková zpráva
04.04.2024 08:10
Přednášky

Praha

Martin Schmitz
Atelier LOIDL

V první části dubnového přednáškového večera se představí Martin Schmitz, zástupce berlínského krajinářského ateliéru Loidl. Jeho přednáška s názvem Město a divočina se bude zabývat tématem divočiny v rámci městského prostředí: kde ji najít, jaké nástroje využít k její tvorbě a jak ji zachovat. Martin Schmitz uvádí, že divočina může být neplánovaný, spontánní a překvapivý prvek městské krajiny. Představí také přístup ateliéru Loidl k této problematice a ukáže, jak se snaží čelit významným globálním problémům, jako je ztráta biodiverzity nebo extrémní klimatické jevy, a jejich dopady na život ve městech.
Ve druhé části přednáškového večera vystoupí zahradní architekt a zahradník Ondřej Fous. Jeho přednáška s názvem Přežití městského parku se zaměří na zelené veřejné prostory a jejich transformaci v důsledku pandemie covid-19. Hlavními tématy budou udržitelnost historických tradic a zvyklostí v parcích, a bude se také věnovat hledání divočiny ve městě. Po přednášce bude následovat diskuze s oběma účastníky. 

Přednáška proběhne v anglickém jazyce.

Martin Schmitz je součástí týmu Atelieru Loidl, kde společně s Leonardem Groschem pracují na návrzích a soutěžích na veřejná prostranství. Martin se zaměřuje na konceptuální práci a zajímá se o projekty, které mají ekologické a sociální cíle. V ateliéru Loidl působí od roku 2013 a zodpovídá za organizaci soutěží. Navíc od roku 2019 vyučuje na katedře krajinářské architektury a designu na LU Hannover a účastní se porot na různých univerzitách.
Atelier LOIDL je berlínský krajinářský ateliér, který se specializuje na přeměny opuštěných prostorů ve městech. Jedním z jejich významných projektů je přeměna parku na bývalém železničním kolejišti Gleisdreieck poblíž Potzdamer Platz v Berlíně. Tento park dlouho ležel ladem, nevyužitý. Nový návrh přinesl velkorysé, ale zároveň poetické a jednoduché řešení, které zahrnuje hřiště, sportoviště, komunitní zahrady a odpočinkové prostory. Ateliér má na kontě také několik ocenění a pravidelně se účastní architektonických soutěží, mimo jiné se podílel na návrhu Vltavské filharmonie ateliérů Barozzi a M1 Architekti, kteří se umístili na 2. místě,  na Slovensku  zaznamenal úspěch v Bratislavě, kde zvítězil v soutěži o podobu Námestí SNP a Kamenného náměstí.

Ondřej Fous je zahradník, publicista, pedagog a autor krajinářských řešení.  Dlouhodobě se angažuje v tématu za obrodu a kvalitu zahradnického řemesla. Patří mezi řešitele krajinářské části revitalizace Čelakovského sadů a okolí Národního muzea v Praze nebo Moravského náměstí v Brně. Od roku 2005 pracuje na tváři zámeckého parku ve Mcelích. Dlouhodobě se soustřeďuje na problematiku obnovy vilových zahrad. Je autorem cyklu #stromnenidekorace zaměřujícího se na etiku života stromů ve městě. Založil „žurnál ze světa vytrvalosti“ pereny.eu podporující názorovou pluralitu. Ondřej Fous také vede projekt zahradnické alternativy Zámecké zahradnictví Ctěnice s každouroční perenářskou školou pro studenty krajinářské architektury a je aktivní v TRSEM – Trvalky Semanín, kde se věnuje výběru sortimentů vytrvalých zahradních rostlin.
0 komentářů
přidat komentář

Související články