Krajina po těžbě - pozvánka na konferenci v kině Hraničář

Zdroj
ateliér • tečka
Vložil
Tisková zpráva
10.03.2020 16:35
Konference

Ústí nad Labem

Jaké jsou možnosti revitalizace krajiny po těžbě?
Jak nastavit proces proměny hnědouhelné pánve Podkrušnohoří?
Jaké může být budoucí směřování jezera Milada?

Mezinárodní odborná konference nastíní možnosti revitalizace krajiny po těžbě z pohledu různých profesí, přístupů i měřítek. Představí příklady dobré praxe z ČR i ze zahraničí (zejména z oblasti Lužických jezer a Porúří v Německu), a to včetně úskalí, se kterými se projekty potýkaly a potřebnou sebereflexí. Cílem je pomoci měnící se hnědouhelné pánvi Podkrušnohoří a pilotnímu projektu jezera Milada v diskuzi nalézt vhodný proces revitalizace a resocializace, který povede ke vzniku všestranně udržitelné krajiny.

Konference se bude zabývat těmito okruhy témat:
Příklady dobré praxe a jejich reflexe
Jaká jsou úskalí revitalizace?
Kdo koordinuje jezerní krajinu? – měřítko regionální, legislativní, procesní, územně plánovací dokumentace, nástroje
Jak vrátit území do života? – dočasné využití, obytnost území, urbanismus, děje, komunikace

Stručný harmonogram:
středa 11. 3. – celodenní odborná konference (nutná registrace) + vernisáž výstavy
čtvrtek 12. 3. – prohlídka jezera Milada, večerní program pro veřejnost

Program středeční konference
Podkrušnohoří a jezero Milada
Jitka Žambochová – ateliér • tečka, slovo organizátora, úvod do tématu
Petr Lenc – vývoj projektu jezera Milada doteď
Palivový kombinát Ústí, s. p. – budoucí směřování projektu a dalších rekultivací
Petr Návrat – ONplan o soutěži na okolí jezera Milada
Markéta Hendrychová – Aplikace projektu H2020 - TRACER, Inovativní strategie pro transformaci uhelných regionů v ČR
+ panelová diskuze

Gabriela Nekolová (předsedkyně Hospodářské a sociální rady Ústeckého kraje)
Karel Tichý - zástupce strategie RE:START Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje
Ondřej Ondrej Benes (vedoucí pracovní skupiny Krajský architekt Ústeckého kraje)
Petr Nedvědický (primátor Ústí nad Labem)
Josef Kusebauch (starosta Chabařovic)

Příklady dobré praxe a jejich reflexe
Dirk Knoche, Lužice (FIB – Institute for Post-Mining Landscapes)
Lukáš Adámek – POHO 2030, Pohornická krajina Karvinska
Lumír Moučka – Krajina břidlice, Slezská Opava
Daniel Matějka – Krajiny z druhé ruky
+ panelová diskuze

Profesní vhledy
Pavel Raška (geograf, PřF UJEP)
Jan Lenart (geomorfolog, PřF Ostravská univerzita)
Martin Neruda (ekolog, FŽP UJEP)
+ panelová diskuze

Konference je určena primárně pro odbornou veřejnost, vedení a úředníky měst a krajů a další aktéry v území.

Účast na konferenci je zdarma.
0 komentářů
přidat komentář

Související články