Jana Kořínková : Brněnská tvorba Adolfa Loose

ve světle konfiskací německého majetku po roce 1945

Zdroj
UMPRUM
Vložil
Tisková zpráva
03.11.2018 18:45
Praha

Adolf Loos

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na první přednášku 32. cyklu veřejných přednášek
 Umění včera a dnesna téma: Architektura, věda a politika v poválečném Československu

úterý 6. listopadu 2018 od 18:30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

Brněnská tvorba Adolfa Loose ve světle konfiskací „německého“ majetku po roce 1945
Přednáší: Jana Kořínková (Fakulta výtvarných umění VUT)
 
Pátrání po osudech konfiskovaného majetku, který byl po válce odebrán rodině brněnského velkoprůmyslníka Viktora Bauera na základě Benešova dvanáctého dekretu, přerostl v takřka detektivní činnost, která přináší nečekaná zjištění ohledně stavebníkovy spolupráce s Adolfem Loosem, včetně identifikace dosud neznámé realizace architekta v Hrušovanech u Brna. Otevírá však také otázky spojené s protiněmeckými náladami první republiky a poválečnou konstrukcí národní kulturní identity, v níž mají konfiskáty dodnes nezastupitelné místo.

0 komentářů
přidat komentář

Související články