Jan Sapák : Urbanismus Brna od počátku po současnost

Zdroj
TIC Brno
Vložil
Tisková zpráva
29.09.2016 15:55
Jan Sapák

Přednáškový cyklus architekta Jana Sapáka
Sál Břetislava Bakaly, Žerotínovo náměstí 6, Brno


6. října 2016 – Brno 19. století - Ringstrasse, předzvěst moderního urbanizmu. Förster, Lorenz, Mayreder
U
rbanizmus Brna 19. století je předstupněm moderního urbanizmu. V počátcích je ovlivněn koncem Napoleonských válek a ztrátou významu fortifikačního systému, novou etapou průmyslové revoluce po roce 1838, přivedení parní železnice, založení tramvajové sítě a idea a budování Ringstrasse.20. října 2016 – Moderní urbanizmus 20 století: Kumpošt, Fuchs, (Kočí), Chlup

Moderní urbanizmus 20. století byl významným předělem v prostorovém plánování Brna. Bylo to dáno hned několika faktory: změnou národnostních poměrů ve vedení Brna, změnou hospodářských vazeb nového státu, vznikem Velkého Brna a řadou dalších faktorů. Brno bylo bez nadsázky jedním z hlavních ohnisek, kde se rodil moderní urbanizmus ale kde také vstupoval do praxe.8. listopadu 2016 – Počátky urbanistické struktury a determinace místem (po 13 století)

P
rvopočátky krystalizace pozdější města terénní předurčení. Úvodní řeč bude zaměřena na předurbanizační projevy od konce 9. století  po 13. století. B
ude pokusem syntetizovat dosavadní (stále mezerovité) poznatky o vývoji osídlení, které vyžadují nové strategie pro věrohodný a obecně přijatelný nástin geneze vedoucí k pozdějšímu městu. Pozornost bude věnována determinaci širšího brněnského terénu v porovnání s jinými evropskými městy. Upozorní na naději spojenou s rozvojem nových metod, např. krajinné archeologie.

17. listopadu 2016 – Současnost (včetně nádraží) a náhled do budoucnosti – připravuje seVíce informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články