V Plzni proběhne konference Kreativní komunitní plánování

Zdroj
British Council
Vložil
Tisková zpráva
02.11.2009 10:40
V Plzni se od 5. do 7. 11. 2009 uskuteční mezinárodní konference „Kreativní komunitní plánování“, která přivítá osmdesát lidí ze čtrnácti evropských zemí.
 
Konference, kterou pořádá Centrum pro komunitní práci ve spolupráci s mezinárodní organizací British Council, městem Plzeň a neziskovými organizacemi CLES (UK) a Dodo ry (Finsko), je zaměřena na sdílení zkušeností se zapojováním veřejnosti do plánování rozvoje měst, především pak v rámci mezinárodního projektu Kreativních měst. 
S jednou s částí projektu, metodou Future City Game (Hra Budoucí město), se Plzeň seznámila již v červnu roku 2008, kdy se stala jedním z prvních měst v Evropě, které tuto hru realizovalo, a to na téma Plzeň město kultury 2015. Jelikož se akce setkala s velkým zájmem, byly během roku odehrány další 4 hry v městských obvodech Plzně. Dodnes byla Future City Game realizována v dalších čtyřech českých městech - v Českých Budějovicích, Ostravě, Hradci Králové a Roudnici nad Labem. 
Future City Game je projekt týmové práce, který podněcuje nové způsoby myšlení a aktivit vedoucích ke zlepšení života ve městech. Představuje nový kreativní způsob zapojení veřejnosti do městského plánování/života?, je ale zároveň prostředkem mezinárodní výměny zkušeností a spolupráce. Cílem hry je přijít s nápadem na to, jak zlepšit kvalitu života ve městě, jeho části nebo na úrovni vyšší, regionální. Do dnešního dne byla tato metoda využita ve více než 10 zemích Evropské unie.
 
Cílem konference je zmapovat problémy moderních evropských měst a společně hledat kreativní způsoby jejich řešení. Rovněž  bude představena Future City Game jako metoda, jejíž výhodou je i možnost výměny zkušeností v rámci evropských zemí, které se projektu British Council účastní. 

Konference je určena nejen hráčům a městům, které se projektu zúčastnili. Některé části programu jsou určené a otevřené všem zájemcům o dané téma, zástupcům státní správy a neziskových organizací z České republiky i z celé Evropy. Simultánní tlumočení zahraničních příspěvků do češtiny je zajištěno.

Více informací o projektu Kreativní města a nejen jeho části Future City Game, naleznete na stránkách http://creativecities.britishcouncil.org. Pozvánka a registrační formulář na konferenci je k dispozici na stránkách projektu www.creative-planning.eu nebo na www.cpkp.cz
0 komentářů
přidat komentář