Přednášky o architektuře v DOX

Zdroj
Vložil
Tisková zpráva
19. 05. 10. 09:55
19. květen / Městské zásahy: Živé vystoupení autorů k výstavě Městské zásahy Praha 2010
Začátek akce v 19:00
V souvislosti s pořádáním výstavy Městské zásahy Praha 2010 je připravena série doprovodných večerů s živým vystoupením autorů. Projektu se zúčastní na šedesát týmů z Česka a Slovenska. Každý z nich bude moci na ploše deseti minut pomocí projekce představit své návrhy a myšlenkové pochody, které vedly k vybrání specifického místa, tématu a jeho následnému zpracování.
Na večeru vystoupí prvních 10 autorů. Po skončení prezentace bude následovat diskuse s přednášejícími moderovaná autory výstavy.

24. květen / Beseda s Doc. PhDr. Petrem Kratochvílem CSc. a Ing. arch. Janem Kaslem na téma: Jan Kaplický a zelený high-tech
Jan Kaplický patřil k průkopníkům ekologicky šetrné architektury. Ovlivnil onen proud architektury, který cestu k udržitelnému vývoji spatřuje v uplatnění špičkových technologií a nekonvečních forem. Jaké je jeho místo v kontextu obdobných architektonických tendencí? Nabízí tato cesta řešení nebo jen "zelené alibi" pro formální experimenty?

26. květen / Městské zásahy: Živé vystoupení autorů k výstavě Městské zásahy Praha 2010
Začátek akce v 19:00
V souvislosti s pořádáním výstavy Městské zásahy Praha 2010 je připravena série doprovodných večerů s živým vystoupením autorů. Projektu se zúčastní na šedesát týmů z Česka a Slovenska. Každý z nich bude moci na ploše deseti minut pomocí projekce představit své návrhy a myšlenkové pochody, které vedly k vybrání specifického místa, tématu a jeho následnému zpracování.
Na večeru vystoupí dalších 10 autorů. Po skončení prezentace bude následovat diskuse s přednášejícími moderovaná autory výstavy.

31. květen / Beseda s Ing. arch. Zdeňkem Fránkem a Doc. PhDr. Petrem Kratochvílem, CSc. na téma: Blobitecture
Díky výkonným počítačům a novým softwarovým programům se podoba současné architektury stále více vzdaluje tradičním pravoúhlým konstrukcím a nechává se inspirovat různými přírodními materiály. Kolem nás tak vznikají moderní stavby amorfních tvarů, připomínající například pulzující vlnění, neurčité shluky či vypouklé formy.
Blobitecture (či blob architektura, blobitektura, blobizmus) je termín označující jeden ze současných trendů novodobé architektury, který se inspiruje přírodními organickými tvary.
Termín "blob architecture"poprvé zazněl v polovině 90.let, název "blobitecture" byl prvně použit ve článku Williama Safira pro New York Times Magazine roku 2002.


Změna programu vyhrazena
Vstupné: 60,-Kč, pro studenty výtvarných uměleckých škol snížené vstupné: 40,-Kč, (pokud jsou studenti ve skupině s pedagogem, má pedagog vstup zdarma).
Kapacita míst je omezená.
Rezervace na: tereza@doxprague.org
0 komentářů
přidat komentář