Přednáškové turné: Nová maďarská architektura

Zdroj
ERA21
Vložil
Tisková zpráva
24.02.2009 23:35
Maďarská architektura už zdaleka není jen Imre Makovecz a jeho organická škola, jak mimo jiné dokládá číslo 6/2008 architektonického časopisu Era 21, jež bylo maďarské scéně věnováno. A aby nezůstalo jen u jediného dokladu, na březen připravila redakce Ery 21 přednáškové a diskuzní turné předních maďarských a českých architektů a teoretiků. Během tří setkání s profesorem Antalem Puhlem z debrecenské Technické univerzity, s architektem, teoretikem a kulturním aktivistou Bálintem Kádárem, hlavním kurátorem maďarského čísla Ery 21, a s Jánem Stempelem, absolventem budapešťské Technické univerzity a současným pedagogem na pražské FA ČVUT, se čeští a slovenští zájemci mohou seznámit s díly a myšlením několika generací současných maďarských tvůrců. Jednotlivé dvacetiminutové prezentace budou zakončeny společnou diskuzí.

Pražské setkání proběhne ve středu 11. března v 17 hodin v sále Maďarského kulturního střediska (Rytířská 25-27, Praha 1),

brněnské ve čtvrtek 12. března ve 13 hodin v aule Fakulty architektury VUT (Poříčí 5, Brno)

a bratislavské ve čtvrtek 12. března v 18 hodin v aule Fakulty architektury STU (Námestie Slobody 19, Bratislava).

Organizátory akce jsou časopis Era 21 a Maďarské kulturní středisko v Praze ve spolupráci s FA VUT v Brně a FA STU Bratislava.
0 komentářů
přidat komentář