Pozvánka na přednášku Aarona Betskyho na téma Architektura a sex

Zdroj
Ladislav Zikmund-Lender
Vložil
Tisková zpráva
07.12.2012 15:20
Aaron Betsky

Praha – V pátek a sobotu 14. a 15. prosince 2012 proběhnou tři přednášky v Praze, Ostravě a Brně slavného teoretika a kurátora architektury Aarona Betskyho. Aaron Betsky přednese přednášku na téma Architektura a sex, v níž se zamyslí nad protínáním a rušením polarity mužského a ženského prostoru z historické perspektivy i v architektuře současné.
Aaron Betsky je autorem řady knih, které se tématem sexuality zabývaly. Mezi nejslavnější patří Building Sex: Men, Women, Architecture, and the Construction of Sexuality (1997) nebo Queer Space: Architecture and Same-Sex Desire (1997). Betsky je zkušeným organizátorem na poli prezentace architektury, což kromě jiného potvrdil během svého šestiletého výkonu funkce šéfa Netherlands Architecture Institute (NAI) v Rotterdamu, jednom z nejdůležitějších muzeálních center architektury ve světě.  Autor řady publikací a vlivných článků, ředitel Cincinnati Art Museum, což je obdoba rotterdamského NAI ve Spojených státech. V roce 2008 byl ředitelem prestižního bienále architektury v Benátkách.
Přednáška, kterou ve třech reprízách přednese pro studenty a veřejnost na Fakultě architektury ČVUT v Praze, v antikvariátu a klubu Fiducia v Ostravě a v Moravské galerii v Brně, shrne Betskyho dosavadní výzkum na poli sexuality a architektury. Přednáška tematizuje prolomení hned několika polarit, které jsou v utváření prostoru tradičně přítomné, ať už je to polarita mužskosti a ženskosti, veřejného a soukromého prostoru, pevné architektury a fragilního interiéru. Jako jednu z možností vidí Aaron Betsky v konceptu queer ležícím mimo tyto polarity. Přednášku organizuje historik architektury Ladislav Zikmund-Lender. „Aaron Betsky je třetím významným teoretikem, kterého jsem do České republiky pozval přednášet na marginální témata, která u nás dle mého zatím chybí. Betskymu předcházel teoretik filmu Richard Dyer, který Českou republiku navštívil v roce 2010, a historik umění a archeolog Whitney Davis, který v Praze a v Brně přednášel v roce 2009.“ Se všemi teoretiky Zikmund-Lender pořídil rozhovory a chystá se je spolu s významnými studiemi přednášejících vydat. Přednáškové turné Barona Betskyho po České republice podpořila Ambasáda Spojených států amerických v Praze a Nadace české architektury.

Termíny přednášek:
14. 12. 2012, 13.15 hod, FA ČVUT v Praze, sál „Krejcar“, Thákurova 9, Praha 6
14. 12. 2012, 18.30 hod, Antikvariát Fiducia, Nádražní 615/30, Ostrava
15. 12. 2012, 16.00 hod, Moravská galerie v Brně, přednáškový sál Uměleckoprůmyslového muzea, Husova 14, Brno


Anotace přednášky: AARON BETSKY: ARCHITEKTURA A SEX
Budovy jsou navrhovány muži a ženy si v rámci těchto struktur musí vytvářet své vlastní místo. Navíc si architekturu spojujeme s představou maskulinity, zatímco interiéry s citem, sensualitou a femininitou. Jak můžeme tuto zvláštní situaci prolomit? Jednou z alternativ je queer prostor. Je mezi strukturou a dekorací, ale také sestává z prostoru, kde se zpřítomňuje lidské tělo. Tento prostor „třetího pohlaví“ nabízí model architektury, kde se ruší hranice a rozdíly. Přednáška se zaměří na historickou i současnou architekturu z perspektivy sexuality a nabízí úvahu, jak můžeme vytvořit opravdu sexy formu a prostor.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Betsky v Brně
MG
12.12.12 08:05
Betsky v Ostravě
Fiducia
12.12.12 08:56
zobrazit všechny komentáře

Související články