Pozvánka na mezinárodní konferenci Město pro pěší

Zdroj
Nadace Partnerství a sdružení Oživení
Vložil
Tisková zpráva
06.02.2008 23:05
Přednášky

Nadace Partnerství a sdružení Oživení,
ve spolupráci se Statutárním městem Brnem, hlavním městem Prahou, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity Brno, Centrem dopravního výzkumu a Národní sítí zdravých měst

Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci

pod záštitou primátora města Brna pana Romana Onderky
pod záštitou radního pro dopravu města Prahy Radovana Šteinera

MĚSTO PRO PĚŠÍ

která se koná
ve středu 13. února 2008 v Brně
ve čtvrtek 14. února 2008 v Praze
 • Proč a jak uzpůsobit současná města potřebám chodců?
 • Jak lidem usnadnit pěší pohyb v současných městech?
 • Co dělat pro to, aby se chůze stala součástí systému udržitelné mobility?
Své odpovědi na tyto otázky přednesou přední světoví experti z Holandska, Velké Británie a Rakouska:

Rob Methorst - Chůze jako podstata města

Holandský pracovník ministerstva dopravy a předseda mezinárodního výboru Pedestrian Quality Needs bude mj. prezentovat historii chodeckého hnutí a vztah chůze k mobilitě a udržitelnosti.

Rodney Tolley - Století chodců
Ředitel WALK 21, mezinárodní platformy expertů pro pěší dopravu, poradce britské vlády pro otázky prostředí pro chodce, pracovník Staffordshire University, konzultant.

Gabriele Steinbach - Podpora pěších ve Vídni
Koordinátorka pro pěší dopravu Magistrátu města Vídně vystoupí s prezentací aktivit a postupů pro podporu pěší dopravy v rakouské metropoli.

Další část představí stav podpory pěší dopravy v ČR
Pěšky v českých městech
Zástupci Brna, Prahy a Plzně podají informace o stavu podpory pěší dopravy v těchto městech. Dále bude prezentován výzkum Centra dopravního výzkumu, zaměřený na potřeby chodců-seniorů.

Na odpoledne bude připraveno diskusní setkání pro omezený počet zájemců
Kulatý stůl se zahraničními experty
O zásadách uspořádání uličního prostoru, o praktických opatřeních, reálných omezeních a úskalích pěší dopravy i dalších otázkách budete mít možnost diskutovat se zahraničními hosty.


Program konference v Brně - středa 13. února

Dopolední část: 9,30 - 13,00 hodin
Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Joštova 10, posluchárna 51, 5.patro
Prezentace s následným prostorem pro dotazy

09,30 Registrace

10,00 Zahájení: Roman Onderka, primátor města Brna (Mgr. Martin Ander, náměstek primátora)

10,15 Rob Methorst - Chůze jako podstata města
 • Proč a jak vzniklo ve světě hnutí za potřeby chodců
 • Systémové myšlení a mobilita - dostupnost
 • Chůze ve vztahu k proměnám ve společnosti a prostředí 21. století - udržitelnost
 • Ekonomické faktory chůze jako důležitá součást dopravního systému
 • Příklady úspěšných projektů
11,00 Rodney Tolley - Století chodců
 • Cíle a aktivity mezinárodní asociace WALK21, Walking Forward in the 21st Century
 • Mezinárodní charta chůze - základní principy
 • Projekt Pedestrians' Quality Needs - Kvalitní prostředí pro pěší
 • International Walking Master Class - výzva ke spolupráci
11,45 Přestávka

12,00 Pěšky v českých městech
 • Pěší doprava v Brně - Ing. Dana Wendscheová, PhD., Odbor ÚP a rozvoje MMB
 • Pěší doprava v Praze - Michaela Valentová, Ústav pro ekopolitiku / o.s. Oživení
 • Pěší doprava v Plzni - Ing. Petr Raška, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně
 • Potřeby chodců seniorů - Ing. arch. PhDr. Karel Schmeidler,CSc., Centrum dopravního výzkumu
13,00 Závěr dopolední části

Odpolední část: 14,30 - 16,00 hodin
Malá zasedací místnost Nové radnice ("Podkova"- přízemí vedle bufetu), Dominikánské nám. 1
Diskusní setkání pro omezený počet zájemců

14,30 Kulatý stůl se zahraničními experty
Diskusní setkání pro zájemce z řad odborných pracovníků úřadů, urbanistů, dopravních inženýrů, NNO, studentů apod. Debata bude zaměřena na praktické otázky uplatňování zásad podpory pěší dopravy v české realitě.

16,00 Předpokládané ukončení odpolední části

Tlumočení zajištěno. Změna programu vyhrazena.

Účast na konferenci je zdarma. Podmínkou je odeslání vyplněné přihlášky, kterou naleznete v příloze nebo na www.nadacepartnerstvi.cz/mestopropesi

Kontakt na pořadatele - Brno:
Ing. arch. Robert Sedlák, Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
tel: 515 903 131, mobil: 737 772 673, e-mail: robert.sedlak@nap.cz


Program konference v Praze - čtvrtek 14. února:

Dopolední část: 9 - 13,30 hodin
Sál Zastupitelstva hlavního města Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1
Prezentace s následným omezeným prostorem pro dotazy

9,00 Zahájení: Radovan Šteiner,radní pro dopravu hlavního města Prahy)

9,15 Rob Methorst - Chůze jako podstata města
 • Proč a jak vzniklo ve světě hnutí za potřeby chodců
 • Systémové myšlení a mobilita - dostupnost
 • Chůze ve vztahu k proměnám ve společnosti a prostředí 21. století - udržitelnost
 • Ekonomické faktory chůze jako důležitá součást dopravního systému
 • Příklady úspěšných projektů
10,30 Rodney Tolley - Století chodců
 • Cíle a aktivity mezinárodní asociace WALK21, Walking Forward in the 21st Century
 • Mezinárodní charta chůze - základní principy
 • International Walking Master Class - výzva ke spolupráci
 • Projekt Pedestrians' Quality Needs - Kvalitní prostředí pro pěší
11,30 - 12,00 přestávka, občerstvení

12,00 Gabriele Steinbach - Podpora pěších ve Vídni, koordinátorka pro pěší dopravu města Vídně

12,30 Pěší doprava v Plzni - Ing. Petr Raška, Útvar koncepce a rozvoje města Plzně

13,00 Pěší doprava v Brně - Ing. arch. Robert Sedlák, Nadace Partnerství

13,30 Závěr dopolední části

Odpolední část, kulatý stůl s hosty: 15:00 - 16,30 hodin
Malý salonek (bude upřesněno).
Diskusní setkání pro omezený počet zájemců

15,00 Kulatý stůl se zahraničními experty
Diskusní setkání pro zájemce z řad odborných pracovníků úřadů, urbanistů, dopravních inženýrů, NNO, studentů apod. Debata bude zaměřena na praktické otázky uplatňování zásad podpory pěší dopravy v české realitě.

16,30 Předpokládané ukončení odpolední části

Tlumočení zajištěno. Změna programu vyhrazena.

Účast na konferenci je zdarma.
Podmínkou je odeslání vyplněné přihlášky.

Kontakt na pořadatele - Praha:
Pořádá o.s. Oživení, kontakt: Eva Šuchmanová, eva.suchmanova@oziveni.cz
0 komentářů
přidat komentář