Ohlédnutí za přednáškou Pomník a památník

Zdroj
KRUH
Vložil
Tisková zpráva
21.03.2008 07:45
čt 06.03. 2008 19h Pomník a památník

Památník obětem komunismu v Liberci, Památník čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích II. světové války, Praha, Pamětní deska Display, Soutěž na pomník Janu Bouchalovi, Nová audiovizuální expozice v Památníku Lidice a další

Přednáškový večer pořádaný o.s. Kruh na téma Pomník a památník zahájil jarní cyklus přednášek, který se věnuje vzájemnému působení architektury a výtvarného umění v utváření veřejného prostoru. Akce uvedená v prostorách galerie Tranzitdisplay - zázemí současného umění - se setkala s velkým zájmem. Večer zahájil sochař David Černý, který krátce představil vlastní práce na téma pomníků či památníků. Videoklip (i když nakonec bez kýženého hudebního doprovodu) složený ze starších i současných realizací zakončil nejnovějším návrhem památníku Jana Bouchala, ke kterému se během večera vyslovila i řada jiných umělců.
Druhá prezentace architektů Petra Jandy a Aleše Kubalíka (ateliér Sporadical) nás seznámila s detaily vzniku Památníku obětem komunismu v Liberci. Autoři přiblížili vznik návrhu včetně peripetií s umístěním díla. Zvolenou koncepci s použitím jednoduchého motivu - zrcadlové polopropustné plochy - charakterizovali jako záměr konfrontovat diváka s vlastním obrazem doplněný o nápis čitelný v odrazu „sám v sobě hledej, zda svobodu ctíš, bráníš nebo omezuješ.“
Otázku pomníků vyrovnávajících se s historickými událostmi otevřela také trojice Plieštik, Novotný a Opočenský - autoři Památníku čs. zahraničním vojákům padlým na bojištích II. světové války. Sochař Jiří Plieštik prozradil svoji snahu vtělit do pomníku výrazně ženský princip a upozornil na některé technické detaily řešení bronzové sochy. Architekti Tomáš Novotný a Jiří Opočenský se věnovali okolnostem soutěže a variantám urbanistického řešení.
Úpravy interiéru muzea Památníku v Lidicích společně s multimediální tvorbou a novými přístupy k výstavním koncepcím představil fotograf Bohumír Prokůpek s architektem Janem Žalským. Novou expozici autoři ve své prezentaci popsali jako labyrint projekčních stěn z pohledového betonu. V záměrně stísněném a syrovém pojetí potemnělého prostoru pracovali pouze s promítanými obrazy (fotografie a video), zvuky a s torzem dochovaných předmětů.
První blok večera uzavřela prezentace skupiny Ládví, která krátce ukázala bohatou škálu svých aktivit na pomezí umělecké tvorby a veřejně prospěšných prací. Kromě více či méně úspěšných pokusů kultivovat sídlištní plastiky a veřejná prostranství v prostředí Ládví a sídliště Ďáblice, věnovali autoři pozornost instalaci pamětní desky galerie Display v Holešovicích.
Po přestávce vystoupil zástupce iniciativy Auto*Mat, aby přiblížil soutěž na pomník Janu Bouchalovi propagátorovi cyklistické dopravy v Praze, který v roce 2006 tragicky zahynul, když jej na kole srazilo auto. Tuto netypickou soutěž založenou na práci přátel a spřízněných duší z okruhu umělců a architektů vyhrál David Černý, který svůj návrh představil již v úvodu večera. Návrh pomníku Jana Bouchala od Krištofa Kintery uvedl místo nepřítomného autora jeden z pořadatelů. K soutěži se na závěr vrátil také Kurt Gebauer, který se tématu věnoval spolu se svými studenty z Ateliéru sochařství VŠUP v Praze. Kurt Gebauer nakonec promluvil o celé řadě svých návrhů, které se zabývají tématem pomníku. K nejaktuálnějším příkladům patří návrh na pomník Sigmunda Freuda v Praze nebo pomník W. A. Mozarta v Brně, který bude odhalen letos na jaře. Kromě vlastních prací představil také návrhy svých studentů k pomníku T.G. Masaryka v Benešově.

Během večera opakovaně zazněly kritické poznámky k sestavování a k průběhu soutěží, které se týkají instalací výtvarných a architektonických děl ve veřejném prostoru. Nejčastěji se kritické hlasy obracely k soutěžním komisím, ve kterých málokdy zasednou odborníci (umělci, výtvarní kritici, teoretikové apod.). Avšak i pokud se tak stane, nelze zaručit úspěšnou realizaci předloženého návrhu, který po vyhrané soutěži většinou naráží na politická rozhodnutí. Je jen škoda, že se večera nezúčastnil nikdo z pozvaných zástupců samospráv, který by na vzešlou diskusi mohl reagovat.
0 komentářů
přidat komentář