O architektuře víc! No. 2 : Architekti v soutěži

Zdroj
Petra Jungwirthová, České centrum Praha
Vložil
Tisková zpráva
21.05.2014 10:00
Michal Fišer

Zveme vás na druhou ze série přednášek, kterou připravujeme ve spolupráci s architektonickým časopisem ERA21. Podtitul diskuse je tentokrát Lesk a bída architektonických soutěží.
Zadávání veřejných zakázek je dnes často diskutovaným tématem. Zřejmě nejobjektivnějším a nejtransparentnějším způsobem, jak nejen ve veřejném sektoru vybrat kvalitní architekturu, je architektonická soutěž. Avšak z důvodu krize důvěry, z nedostatku zkušeností a snad i z nevyspělosti demokracie se u nás potýkáme s řadou problémů při organizaci soutěží. Řada z nich posléze končí velkým faux pas, vzpomeňme např. na kauzu ohledně nové Národní knihovny. Jak správně zadávat výběrová řízení na stavby i plány měst, v čem jsou výhody a nevýhody soutěží, jaké existují modely a strategie a mohou nám pomoci zkušenosti se soutěžemi jinde v Evropě?

Setkání moderuje: Filip Landa
Hosté: Svea Heinemann, Yvette Vašourková, Michal Fišer, Martin Svoboda

Místo konání:
České centrum, Rytířská 31, Praha 1
Datum: 21. května 2014 v 18:00 hodin

Svea Heinemann vystudovala architekturu na TU v Berlíně a MIT. Spolupracuje s platformou [phase eins], zabývající se managementem architektonických soutěží a v letech 2011-13 s firmou C4C | competence for competitions. Byla manažerkou řady mezinárodních soutěží v Německu, Saúdské Arábii, Jordánsku a na Ukrajině. Pro německé Ministerstvo dopravy, výstavby a městského rozvoje zpracovala případovou studii porovnávající soutěžní strategie v Německu a ve Švýcarsku. V současné době působí na TU v Berlíně a vede vlastní architektonické studio Kiosk.
Yvette Vašourková vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze (2001) a postgraduální studium na Berlage Institutu v Rotterdamu (2005–2007). Zakládající členka Centra pro středoevropskou architekturu CCEA věnující se v poslední době mj. organizaci architektonických soutěží. S Igorem Kovačevičem založila architektonické studio MOBA. Je členkou redakční rady časopisu ERA21.
Michal Fišer absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze (1997) a Školu architektury AVU u Emila Přikryla (2001). Od roku 2002 je členem sdružení třiarchitekti a od roku 2010 pracovní skupiny pro soutěže ČKA.
Martin Svoboda je ředitelem Národní technické knihovny, vyhlašovatelem soutěže na novou budovu knihovny v roce 2000, a člen porot na budovy knihoven v Hradci Králové a v Ostravě. Budova NTK v roce 2009 získala řadu prestižních ocenění: cena Klubu za starou Prahu pro nejlepší novostavbu v historickém prostředí, Stavba roku - cena primátora hl. m. Prahy a cena Státního fondu životního prostředí ČR za infrastrukturu, titul "vynikající betonová konstrukce" v soutěži ČBS, zvláštní cena poroty soutěže Best of realty.

Časopis ERA21 je jediným architektonickým časopisem v ČR, který je připravován redakčním týmem architektů. Každé tématické číslo připravují renomovaní autoři pod vedením odborných kurátorů, domácích i zahraničních. Časopis ERA21 již téměř 15 let systematicky odkrývá nová témata a zaměřuje se na přesahy do dalších oborů.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články