Move the City 2015 / Recompose the Experience

22. - 26. 6. 2015 // Brno

Zdroj
4AM Fórum pro architekturu a média
Vložil
Tisková zpráva
22.05.2015 15:55
3. ročník mezinárodního festivalu taneční improvizace se zaměřením na pohyb ve městě a taneční interpretaci architektonického prostoru

MYRIAM LEFKOWITZ / JULIE LAPORTE / JEAN-PHILIPPE DERAIL (FR)

Tématem letošního ročníku RECOMPOSE THE EXPERIENCE je proměna prožívání městského prostoru prostřednictvím změněného stavu pozornosti. Během intenzivního workshopu pod vedením francouzských lektorů MYRIAM LEFKOWITZ, JULIE LAPORTE a JEANA-PHILIPPA DERAILE se budeme zabývat technikami navození zvýšené senzorické citlivosti, které umožní jiné prožívání města.

Workshop je určen všem zájemcům, kteří chtějí zkoumat specifickou tělesnou zkušenost ve vztahu k prostoru a městu, tanečníkům, studentům tance a performativních umění, architektům a vizuálním umělcům, amatérsky´m milovníkům tance i lidem věnujícím se nejrůznějším somaticky´m praktikám.

přihlášky: forum4am@gmail.com
(do předmětu zprávy uveďte "move the city")

cena: 1800 Kč při platbě do 29. 5., poté 2200 Kč
/kapacita omezena/


HARMONOGRAM WORKSHOPU:

Každý den dílny bude rozdělen do tří „kapitol“: ranní práce na sále, odpolední práce v městském prostoru a večerní praxe ve vnitřním prostoru. Celý workshop bude zároveň sledován a zaznamenáván kamerou, která ovšem nebude celé dění snímat „zvenčí“ z pozice pouhého pozorovatele, ale „zevnitř“ jako integrální součást kolektivního dění.

Ranní kapitola: technika Autentického pohybu a další cvičení zaměřená na probouzení smyslů. Opouštění zažitých forem reprezentace (těla, prostoru, druhých lidí) a prohlubování smyslové zkušenosti s cílem dosáhnout stavu větší propustnosti vlastního těla vzhledem k prostředí.

Odpolední kapitola: Smyslové „čtení“ města. Dialog mezi specifickým tělesným stavem vyvolaným ranními praktikami a různými místy v rámci Brna. Improvizace ve venkovním prostoru; single image score jako nástroj k poznávání a zakoušení vybraných míst.

Večerní kapitola: Zakončení dne prostřednictvím návratu k vlastnímu tělu. Vnímání mnoho-dimenzionálnosti prostoru se zavřenýma očima.

Další info: http://prahavbrne.cz/?p=1072

Projekt je realizován za finanční podpory MKČR a statutárního města Brna.
Partnerem projektu je Moravská galerie v Brně.
0 komentářů
přidat komentář