M.Flekačová, F.R.Václavík: Příběh paneláku v Pardubickém kraji

Zdroj
Šárka Zahálková / OFFCITY
Vložil
Petr Šmídek
03.03.2015 07:50
Srdečně Vás zveme na přednášku, kterou pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Offcity z. s. a Divadlem 29 jako součást doprovodného programu exteriérové výstavy Příběh paneláku v Pardubickém kraji. Tato výstava je situována na roh ulic Jindřišská a Jiřího z Poděbrad na pardubické Karlovině a probíhá až do 19. dubna 2015.
 
Příběh paneláku v Pardubickém kraji
středa 4. března 2015 od 19.00 v Divadle 29 / Sv. Anežky České 29, Pardubice

 
Panelová sídliště u nás většinou bývají vnímána jako šedivé dědictví minulého režimu. Myšlenku rychlé typizované výstavby z prefabrikovaných prvků ale rozpracovávali již meziváleční architekti; architektura a urbanismus sídlišť se pak v průběhu více než čtyř desítek let výrazně proměňovaly.
 
Přednáška historičky architektury Martiny Flekačové přiblíží vývoj českých panelových sídlišť s důrazem na jejich historii v Pardubicích, představí rovněž výzkumný projekt Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jehož je zmiňovaná výstava součástí.
 
Na Martinu Flekačovou naváže František R. Václavík, stavební historik a člen spolku Offcity, který se studiu stavební historie Pardubic dlouhodobě věnuje.
 
Vstup volný
 
Pořádá Uměleckoprůmyslové museum v Praze ve spolupráci s Offcity z. s. a Divadlem 29.
 
Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články