Letní architektonický výtvarný kurz pro děti Křížem krážem

Uměleckoprůmyslové muzeum, Husova 14, 11.–15. července 2011, 9–16 h

Zdroj
Moravská galerie v Brně
Vložil
Tisková zpráva
18.06.2011 00:20
pro děti od 6 do 15 let
vede Alice Stuchlíková

Nový dům, to je um! Městská krajina je velmi rozmanitá. Během putování objevíme její různé podoby a prozkoumáme několik zajímavých starších i novějších staveb.

11/7 "Chrám sv. Víta je gotiky chlouba…" aneb co a jak se stavělo kdysi
12/7 Tvořivé ochutnávky současné brněnské architektury
13/7 S mílovými botami najdeme novinky i za brněnskými hradbami
14/7 Architektovi na stopě - od nápadu v hlavě k realizované stavbě
15/7 Staré v novém kabátě - co je to rekonstrukce
Změna programu vyhrazena.

Cena týdenního kurzu je 1200 Kč a zahrnuje odborné vedení, výtvarný materiál, jízdné, vstupné, společné obědy. Kurz je nutné zaplatit nejpozději do konce června (hotově v pokladně MG v Pražákově paláci, Husova 18 nebo bezhotovostním převodem SPMG, Husova 18, 662 26, číslo účtu 134764241/0300, konstantní symbol 0308, variabilní symbol - rodné číslo dítěte).

Informace: Eva Strouhalová, tel. 532 169 146, da@moravska-galerie.cz

Z důvodů omezeného počtu míst v kurzu zašlete, prosím, co nejdříve vyplněnou přihlášku na adresu Moravská galerie v Brně, Dětský ateliér, Husova 18, 662 26 Brno nebo da@moravska-galerie.cz


Závazná přihláška na letní výtvarný kurz DA

Přihlašuji závazně svého syna/svou dceru ________________________

Datum narození ____________________________________________

Bydliště ___________________________________________________

na letní výtvarný kurz Křížem krážem v termínu 11/7-15/7/2011

kontakt (telefon/mail) ________________________________________

Kurzovné 1200 Kč zaplatím hotově - převodem z účtu
(nehodící se škrtněte).


V Brně dne:                                          Podpis rodičů:
0 komentářů
přidat komentář