Konference Architektonické školství – mezi uměním a řemeslem

Zdroj
FAST VUT v Brně
Vložil
Tisková zpráva
10.10.2015 12:15


Pedagogická konference pořádaná při příležitosti 10. výročí založení oboru Architektura na Fakultě stavební VUT v Brně pod záštitou rektora VUT prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc.

21. 10. 2015, rektorát VUT, Antonínská 1
9:00 – 17:00

Odborná garance: prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.
Tajemník konference: doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D.

Organizace:
Ing. arch. Anna Holešovská
Ing. arch. Hana Kovářová

09:00 – 09:15 Zahájení
prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., rektor VUT,
prof. Ing. Rostislav Drochytka, CSc., MBA, děkan FAST VUT,
doc. Ing. arch. Antonín Odvárka, Ph.D., vedoucí Ústavu architektury FAST VUT

09:20 – 09:35 Architekt – zedník, který umí latinsky?
prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc., vedoucí oboru Architektura FAST VUT v Brně

09:40 – 09:55 Spolupráce ČKA a vysokých škol při formování architektonického vzdělávání
prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, děkan FA ČVUT v Praze

10:00 – 10:15 Kolik škol architektury potřebujeme?
prof. Ing. arch. akad. arch. Jiří Suchomel, proděkan FUA TU v Liberci

10:20 – 10:35 Inovace studijních programů oboru Architektura a urbanismus na FA STU
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., děkanka FA STU v Bratislavě

10:40 – 11:10 Přestávka

11:10 – 11:25 Přes AVU na Stavební fakultu
prof. akad. arch. Mikuláš Hulec, vedoucí Katedry architektury FSv ČVUT v Praze

11:30 – 11:45 Škola architektury versus TED (Technology, Entertainment, Design)
prof. Ing. arch. Petr Hrůša, Katedra architektury FAST VŠB-TU Ostrava

11:50 – 12:05 Z reality do virtuality a ako ďalej…?
doc. Ing. arch. akad. arch. Ivan Gürtler, PhD., Katedra architektúry SvF STU v Bratislavě

12:10 – 12:30 Diskuse k dopolednímu bloku

12:30 – 13:30 Přestávka

13:30 – 13:45 Vynikající osobnosti architektury v roli učitelů
prof. Ing. arch. Ivan Ruller, emeritní děkan FA VUT v Brně

13:50 – 14:05 Hlavně otevřenost…
doc. Ing. arch. Miloš Florián, Ph.D., FA ČVUT v Praze

14:10 – 14:25 Úloha technických disciplín ve vzdělání architektů
prof. Ing. Josef Chybík, CSc., emeritní děkan FA VUT v Brně

14:30 – 14:45 K úloze architektů v památkové péči a jejich vzdělávání pro tuto úlohu
Ing. arch. Vít Jesenský, Ph.D., Národní památkový ústav, ú. o. p. stř. Čech v Praze

14:50 – 15:20 Přestávka

15:20 – 15:45 Dějiny architektury jako ateliérová disciplína?
doc. PhDr. Martin Horáček, Ph.D., Ústav architektury FAST VUT v Brně

15:50 – 16:05 Detail v architektuře – objekt ateliérové tvorby
Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D., Ústav architektury FAST VUT v Brně

16:10 – 16:25 Odborná praxe součástí studijního programu
Ing. arch. Petr Dýr, Ph.D., Ústav architektury FAST VUT v Brně

16:30 – 17:00 Diskuse, závěr konference
0 komentářů
přidat komentář