Inventura urbanismu 2014 - ohlédnutí

Zdroj
Filip Landa, FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
03.12.2014 07:20
28. listopadu 2014 se v Praze uskutečnila pátá konference Inventura urbanismu s podtitulem "Proč a nač se ptát? Metodika zadávání územních plánů velkých měst". Jako každý rok ji i letos uspořádal Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pod záštitou České komory architektů a ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy. Konference se zúčastnilo 220 lidí, průběh celého dne byl přenášen v přímém přenosu online na webu ČVUT.   

Inventura urbanismu je programová konference na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel, která se věnuje převážně otázkám současného plánování a jeho vazeb na reálné stavění a pozitivní rozvoj měst. Klade si za cíl periodicky mapovat stav urbanismu v Česku, usnadnit reflexi oboru a komunikaci s veřejností a veřejnou správou.

Obsahem letošní konference bylo představení výstupů druhé fáze výzkumného projektu „Metodika zadávání územních plánů, programový projekt Hl.mp 2013–15“, který je zpracováván Fakultou architektury ČVUT v rámci Programu výzkumu, vývoje a inovací Hlavního města Prahy „Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace“. Zásadní vizí tohoto projektu je vytvoření metodiky zadávání územních plánů vzešlé z širokého výzkumu aktuálních projevů a tendencí rozvoje českých měst v evropském kontextu. Smyslem výzkumu je ověření procesů a relevantních nástrojů územního plánování ve vztahu k zadávání územního plánu. Jde především o ověření z hlediska jejich smyslu a účelu, tedy – mimo jiné – z hlediska vhodnosti jejich stávajícího právního ukotvení.

V dopoledním bloku přednášek a diskuzí představil tým hlavního řešitele pod vedením doc. Jana Jehlíka a Dr. Jiřího Plose strukturu a obsah závěrečných výstupů, organizační principy, proces zpracování a klíčová témata výzkumu. "Chceme nalézt správné zadání územního plánu města. Ptáme se tedy na požadavky na zadání. Proto se musíme ptát na požadavky na rozvoj města, na požadavky na plán tohoto rozvoje a na požadavky na rozhodování o tomto rozvoji. Cílem je aktuální dobře strukturovaná informace, srozumitelně formulované principy a jasná pravidla dohadování", pronesl mj. Jan Jehlík, vedoucí Ústavu urbanismu FA ČVUT a garant konference.

Na dopolední blok navázaly odpoledne prezentace autorských prací jednotlivých řešitelských týmů pod vedením architektů Milana Körnera, Jana Sedláka a Ivana Plicky, Michala Kohouta, Karla Maiera, Jaroslava Zimy a Tomáše Prouzy. Prezentace byly tematicky zaměřeny na jednotlivé měřítkové vrstvy od územního plánování regionální úrovně až po detailní řešení vybraných městských lokalit a procesní souvislosti. Některá témata byla následně intenzivně diskutována v rámci celého pléna. 

Záznamy letošních vystoupení budou během ledna k dispozici na webových stránkách Inventury urbanismu. Veškeré informace o probíhajícím výzkumu metodiky zadávání územních plánů jsou dostupné na VP FA ČVUT.
0 komentářů
přidat komentář

Související články