Inventura urbanismu 2012

10.11. 2012 (sobota)

Zdroj
Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
25.10.2012 13:10
„Jak plánovat město?
Tendence, metody, přístupy.“

Architekt si tedy musí připravit nástroje s pokorou technika,
nástroje k činu, jejž si může jen představovat nebo tušit,
a přitom ví, že nástroj může čin evokovat a naznačovat.
(Aldo Rossi)


Ústav urbanismu Fakulty architektury ČVUT pořádá každý rok pracovní a programovou konferenci na aktuální témata v oblasti urbanismu, plánování, projektování a stavění sídel. Loňský ročník („Co je to vlastně město?“) se věnoval převážně otázkám, jaké je současné město a jaké hybné mechanismy je tvoří. Ve třech tematických blocích 1. Kdo staví město? 2. Pro koho stavíme město? a 3. Jak stavět město? představili své postoje, názory a projekty jak politici, tak teoretici, tak praktikující architekti. Letos je nosným tématem hlavní nástroj rozvoje měst: územní plán, jeho cíle a metody.

Problémem současných územních plánů je stále rostoucí důraz na jejich formální stránku. Územní plány jsou zadávány na základě obecné metodiky a obecných standardů často nezávisle na poloze, velikosti a kontextu obcí, nezávisle na jejich záměrech. Stejně tak se standardy územních plánů významně nezměnily v průběhu posledních desetiletí navzdory tomu, že se výrazně změnily společensko-politické podmínky, ale zejména podmínky dané obecnými ekonomickými a technologickými proměnami. Stávající přístupy nedostatečně řeší vztah mezi dynamikou rozvoje území a statičností plánů, nedostatečně reflektují přílišnou nestabilitu stávajících plánů a vliv a pozici reálných nositelů rozvoje sídel. Kromě toho je nadměrný význam věnován funkčnímu využití území a zanedbán význam „v čase vrstvené“ prostorové struktury sídla jako principiálního stabilního prvku. Stejně tak není v zadáních dostatečně reflektována přirozená potřeba participace obyvatel na rozvoji území. A s tím souvisí potřeba zadávání územních plánů jako dokumentů všeobecně srozumitelných, vstřícných a inspirativních. Navíc se často zapomíná, že územní plán je pouze jedním z nástrojů rozvoje území. Jeho vazby na strategické programy a dlouhodobé plány na jedné straně a na způsoby rozhodování na druhé straně jsou pro zdárný udržitelný rozvoj obce rozhodující.

Forma letošního setkání bude oproti minulým ročníkům odlišná, přednášejících bude jen pět, každý otevře zásadní témata na případě konkrétního města a tato témata budou dále diskutovaná jak přímými reakcemi na přednášky, tak v rámci tří diskuzních panelů, jejichž náplní budou esenciální otázky vzniklé z předešlých příspěvků .

Termín
10.11. 2012 (sobota)
Dopolední přednášky 9 - 13 hod
Odpolední diskuzní panely 14 - 18 hod

Místo
Fakulta architektury ČVUT v Praze
přednášková místnost (300 lidí) a zasedací místnost („skleník“ pro 50 lidí)

Teze
„Chceme poznat pojetí územního plánu odrážející skutečné mechanismy rozvoje měst.“
A. Město se plánuje, projektuje a staví
B. Plán je podkladem pro projekty
C. Projekty jsou podkladem pro plán

Programová rada
Jan Jehlík
Roman Koucký
Petr Hlaváček
Jiří Plos
Jakub Filip Novák

Přednášející
Robert Votický - Londýn
Ivan Nosek – Kolín nad Rýnem
Jan Kasl – Strategický plán Prahy
Pavel Hnilička – Regulační plány a OTP, Praha
Roman Koucký – Metropolitní plán hl. m. Prahy

www.inventuraurbanismu.cz
0 komentářů
přidat komentář

Související články