DEN ARCHITEKTURY - Program

Zdroj
kruh
Vložil
Tisková zpráva
12.09.2012 23:05

BEROUN Z ŘADY VYSTUPUJÍCÍ
Cyklovýlet po stavbách, které vyčnívají z podprůměrné maloměstské produkce, se sdružením Beroun sobě! Pohodlnou trasou po realizacích studií Cuboid, Facis, HŠH, Molo architekti, OV-A a dalších. Délka výletu 10 km. Afterparty v kavárně Jiná káva s náhledem na horší stránky místní architektury, diskusí a hudební zábavou. sraz: so 29. 9., 14:00, Husovo nám., u sochy J. Husa  
www.berounsobe.cz

BRNO - CEJL
Procházka romskou čtvrtí Cejl, která je nazývána Ghettem či brněnským Bronxem a bezprostředně sousedí s centrem města. Změť ulic, do níž je nesmazatelně vryta předválečná i poválečná historie místa, má charakter příměstské periferie. Během procházky s historičkou Martinou Zuzaňákovou postupně odkryjeme architektonické stopy minulé i současné, navštívíme Muzeum romské kultury, budovu bývalé káznice i Turnhalle Radost a zmodernizovaný areál Jihomoravských plynáren (atelier A PLUS). sraz: so 29. 9., 14:00, Bratislavská 67, Muzeum romské kultury  
www.rommuz.cz

BRNO - BAM NA KOLE 
Cykloprojížďka po meziválečné architektuře s autorkami projektu BAM (Petrou Hlaváčkovou, Šárkou Svobodovou, Lucií Valdhansovou) a architekty, kteří některé z objektů rekonstruovali. Zastávky u vynikajících příkladů citlivé památkové obnovy, a také u staveb, jež toto štěstí neměly. Trasa povede z centra do Masarykovy čtvrti a zpět. sraz: ne 30. 9., 11:00, Starobrněnská 18, před 4AM/Galerií architektury 
www.bam.brno.cz

BRNO - ZADNÍ FASÁDY, ODVRÁCENÉSTRANY, OPOMÍJENÉ DOMY
Skupinové pátrání s archi­tektkou Bárou Šimonovou. sraz: ne 30. 9., 16:30, Moravské nám. (vojákovi za zády)

BRNO - Přímé přenosy ze 13. ročníku Bienále architektury v Benátkách 2012
Krátké filmy o archi­tektuře. ne 30. 9., 11:00 - 19:00, Starobrněnská 18, 4AM/Galerie architektury 
www.forum4am.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE A JEJICH NÁMĚSTÍ, DOMY, LIDÉ, AUTA, STROMY
Kam směřuje náš veřejný prostor aneb budějovická náměstí ve 21. století. Jaká je kvalita a cena nejvýznam­nějších veřejných prostranství v našem městě? Jsou auta nepřítelem číslo jedna? Slouží veřejná zeleň svému účelu? Jde v centru prosadit udržitelný rozvoj a jaké jsou jeho limity? Procházka a diskuse s autory projektu CBArchitektura architekty Mirkem Vodákem a Tomášem Zdvihalem, přiblíží proměny náměstí Přemysla Otakara II. za posledních sto let a historii, současnost a budoucnost náměstí Senovážného a Mariánského. sraz: ne 30. 9., 15:00, u Samsonovy kašny  
www.cb-arch.blogspot.cz

ČERNOŠICE
Procházka za hodnotnou architekturou konce 19. a 1. pol. 20. století s historičkou archi­tektury Šárkou Koukalovou. Představeny budou prvořadé ukázky vilové architektury města, které se řadí mezi nejvýznamnější vilové lokality v blízkosti hlavního města. Nepohledová průčelí přístupná ze zahrad, interiéry několika vybraných vil a zdejší malebná zvlněná krajina s výhledy do údolí Berounky.
sraz: ne 30. 9., 10:00, železniční zastávka Černošice

ČERNOŠICE - VRÁŽ
Setkání v modlitebně Církve bratrské s architektem Zdeňkem Fránkem. Nový kostel jako místo konání bohoslužeb i neformálních setkávání. sraz: so 29. 9., 11:00, před modlitebnou

DAVLE - ŠTĚCHOVICE
Procházka s architektem Petrem Součkem. Od davelského nádraží přes historický most na náměstí, návštěva současných vil na davelském návrší, svačina v místním řeznictví, autobusový přesun do Štěchovic a prohlídka secesního kostela, Štěchovické přehrady a snad i přečerpávací stanice na vrchu Homole. Možnost pokračování "Svatojánskými proudy" do Třebenic.
sraz: ne 30. 9., 10:00, železniční zastávka Davle

HAVÍŘOVSKÝ BRUSEL - ZAPOMENUTÁ KVALITNÍ ARCHITEKTURA
Procházka s místními architekty Lucií Chyti­lovou a Adamem Guzdkem začne v centru města výkladem věnujícím se nejen sorele, ale také dalším důležitým stavbám z 60. let, které jsou v rámci svých architektonických hodnot ve městě opomíjené. Jednou z nich je také budova vlakového nádraží, kterou chce město začátkem roku 2013 zbourat. Proto máte jedinečnou šanci si budovu naposledy prohlédnout! sraz: ne 30. 9., 15:00, před budovou Labužníku 
www.vlakovenadrazihavirov.cz  www.peticehavirov.cz

HORAŽĎOVICE - SPÍCÍ MĚSTO NA OTAVĚ
Procházka městem, které se v 90. letech díky několika počinům stalo synonymem pro moderní architekturu a od té doby usíná. Od starého města k realizacím z poslední doby s architekty Jiřím Bízou a Martinem Kožnarem. Dům s pečovatelskou službou od Aleny Šrámkové, bytový dům od Josefa Pleskota, realizace Atelieru 25, černá stavba Martina Zeta a seznámení se s územním plánem od Romana Kouckého. sraz: so 29. 9., 13:00, na náměstí u kašny  
www.atelier25.cz

HRONOV
Městečko ukrývá překvapivé množství architektonických skvostů. Procházka vedená lokálpatriotem Davidem Chmelařem seznámí účastníky s nejzajímavějšími stavbami 20. a 21. století. Vedle historických realizací, jako Jiráskovo divadlo od Jindřicha Freiwalda či slavná vila od Jindřicha Kulky, nebudou chybět ani zdařilé příklady současnosti - bowlingový klub od architekta Josefa Mádra a rodinný dům od ateliéru Archteam. Představen bude i celkový plán revitalizace centra města včetně rekonstruovaného náměstí a další realizace (zimní stadion, mateřské školky, interiér radniční restaurace a pro zájemce i rodinné domy v okolí). sraz: ne 30.9., 10:00, před Jiráskovým divadlem  
www.e-chmelar.com

JABLONEC POUZE DNES NAD NISOU
Celodenní živý park kolem řeky mezi konečnou tramvaje a auto­busovým nádražím připraví architekti Ida Čapounová, Jakub Chuchlík, Jan Kadlas a David Pavlišta. Architektura nejsou jen domy, ale i prostory mezi nimi; šumění vody, setkání nad kávou, diskuse u piva i tanec u vína. Na jeden den zažijme sen o městě, kde u řeky potkáme známé a poznáme neznámé, kde nábřeží láká k nedělní procházce, k volejbalu, petangu, grilování a pobývání. Přesvědčme se, že kvalitní architektura může dělat radost a chtějme ji. Akce probíhá celý den, připojte se kdykoliv. sraz: ne 30. 9., od 10:00, na břehu řeky Nisy u Kamenné ulice  
www.iuch.blogspot.com   www.kp-a.cz

KARLOVY VARY VROUCÍ, NEVROUCÍ
Současný obraz Karlových Varů nejen z pohledu lázeňského šviháka. S historikem architektury Lubomírem Zemanem a architekty Jiřím Lukešem a Petrou Kunarovou navštívíme domy a místa, která významně utvářela lázeňského ducha. Potkáme se s mistry, jejichž ruce vracejí lesk skrytým krásám řemeslných prvků. Pokusíme se najít kontinuitu mezi pestrou historií města a jeho váhavou současností, abychom se mohli zamyslet nad tím, kam se Vary budou ubírat. Společně také vyrazíme na výlet do nedalekých, avšak v mnoha směrech Varům stále vzdálených lázní Kyselka. sraz: ne 30. 9., 10:00, u Vřídla  
 www.hladovi.cz

KLATOVY - PO STOPÁCH WORKSHOPU 10x10
Napříč městem po důležitých, avšak opomenutých místech, která byla řešena v rámci projektu 10x10. Rozprava o minulosti, přítomnosti i možné budoucnosti daných míst nejen s architekty návrhů. Okolí kaple Chaloupka, Křesťanský vrch, Drnový potok, Mercandinovy sady. sraz: so 29. 9., 14:00, kašna na nám. Míru

KDESI V KOSTELCI NAD ČERNÝMI LESY
Osudy moderní architektury s architektem Markem Kopećem. Nenáročná vycházka městem po významných stavbách - zachovalých, nerealizovaných nebo zničených, a po blízkém okolí. Půjdeme černými lesy na statek Hošť, do arboreta a k lesní studánce. Zakončíme pozdním obědem v kosteleckém pivovaru, který je sám o sobě technickou památkou. Vhodné i pro děti. sraz: ne 30. 9., 10:00, na náměstí před kostelem  
www.kopecdusek.cz

KUTNÁ HORA - CO NÁS (NE)ČEKÁ
Procházka po místech čekajících na změnu s architektem Martinem Kremlou.  Jak nakládat s veřejným prostorem a co od něj čekáme? Jaký je potenciál okrajových, nevyužitých nebo neatraktivních lokalit? Představení projektů veřejných staveb přímo na místech, kde by měly, nebo mohly stát. Návrh nové knihovny, revitalizace parku pod Vlašským dvorem, studie letního amfiteátru, projekt regenerace sídliště a další práce předních českých architektů.
sraz: ne 30. 9., 14:00, park pod Vlašským dvorem 

LANŠKROUNSKÉ POKUSY
Kroužení městem s architektem Přemyslem Kokešem. Diskuse o pokusech zapomenout  a překrýt sudetskou minulost a prázdnotu po vyhnání, o pokusech urbanisticky i architektonicky dotvářet město, o pokusech zachraňovat to, co zbylo, a o pokusu žít a tvořit na malém městě. sraz: so 29. 9., 11:00, náměstí Jana Marka Marků, radnice - jižní schodiště  
www.ai5.cz

LIBEREC - DÍRA NEDÍRA, FURT SE NATÍRÁ
Vycházka po prolukách a vybouraných plochách, kde by zástavba být měla, ale z různých důvodů není. Aktivisté z platformy Liberec:Reichenberg vás seznámí s minulostí a přítomností nezastavěných ploch v jádru Liberce a zároveň se ve společné diskusi pokusí načrtnout jejich potenciální budoucnost. V rámci procházky budou představeny i některé studentské vize a projekty. sraz: so 29. 9., 15:00, u radnice  
www.liberec-reichenberg.net

LIBERECKÉ STOKY
Procházka nadzemním i podzemním světem libereckých vod s architekty Jiřím Židem a Jiřím Janďourkem. Holínky s sebou. sraz: ne 30. 9., 14:00, v ulici Hrazená, před pivnicí Vokno  
www.zbytek.eu

LITOMĚŘICE - ZMIZELÉ KOSTELY
Tematická procházka s mladými architekty a památkáři z nově vznikajícího projektu Litoměřice-Leitmeritz. po stopách kostelů, které ještě před několika desetiletími a staletími stály. Dnes z nich zbyly základy, části obvodových zdí anebo vůbec nic. Poznejte historické utváření města v urbanistických a architektonických souvislostech.
sraz: ne 30. 9., 15:00, Mírové náměstí, u morového sloupu

PLAVBA LITOMYŠLÍ - PLAVKY S SEBOU
Po moderní architektuře a umění ve veřejném prostoru s historičkou umění Terezií Nekvindovou a architektkou Evou Vopátkovou. Procházku po stavbách "litomyšlského zázraku" (Rostislav Švácha), především po architektuře vzniklé za posledních deset let, zahájíme u řeky Loučné a zakončíme ponorem do hlubin krytého plaveckého bazénu. Průvodcem nám bude voda, která je v Litomyšli přítomná na každém kroku - ať utajená v soukromé zahrádce, nebo svítící na fasádě. sraz: ne 30. 9., 15:00, Smetanovo náměstí, u sochy B. Smetany

MŠENO - LOBEČ - DUBÁ: INDUSTRIÁL KOKOŘÍNSKA
Cyklovýlet po technických památ­kách Kokořínska s ateliérem Riofrio - sladovna ve Mšeně, Pivovar v Lobči, Sušárna
chmele v Dubé a další zajímavosti. sraz: ne 30. 9., 10:00, Mšeno, náměstí Míru, u kašny   
www.riofrio.cz

NÁCHOD - ZPUSTOŠENÁ MÍSTA JÁDRA
Procházka po neutěšených, a přitom klíčových zákoutích města, která se na týden stala středobodem zájmu studentů FA TU Liberec. Architekt Viktor Vlach a účastníci studentského workshopu představí výsledky své práce. Konkrétní vize pro konkrétní místa jako ukazatele směru vývoje města. sraz: ne 30. 9., 14:00, podkova na Karlově náměstí 
 www.u-c.cz

NYMBURK - PO STOPÁCH INDUSTRIÁLNÍCH, ŠUMNÝCH A TÉMĚŘ ZMIZELÝCH
Od zbořeného cukrovaru přes hydroelektrárnu, gymnázium a Löwitovu vilu ke krematoriu a exteriérové výstavě o Bedřichu Feuersteinovi s architektem Janem Ritterem ml., restaurátorem Josefem Červinkou a historikem umění Janem Červinkou. Diskuse o novodobém rozvoji města, současné výstavbě bez urbanistické koncepce, výzkumu průmyslového dědictví, fenoménu komínů a problematice restaurování moderní architektury. sraz: so 29. 9., 13:00, křižovatka ulic Hrabalova a Poděbradská, u bývalé brány zbořeného cukrovaru

OLOMOUC - PO STOPÁCH c. k. DEVELOPERŮ
aneb Kam se poděly cihly z barokního opevnění. Procházka po školních, úředních, spolkových, církevních a obytných stavbách z 2. pol. 19. století v historickém centru města s historikem Robertem Šrekem a průvodcem Janem Jeništou. Prohlédneme si několik zajímavých interiérů, poznáme, jak vypadaly byty v tehdejších činžovních novostavbách a kdo v nich bydlel, prozkoumáme několik školních budov, poznáme dílo vlivných olomouckých architektů a stavitelů (Gustav Meretta, Karel Starý st. a Franz Kottas) a zamyslíme se nad tragickým osudem nejodvážnějšího developera své doby, Moritze Fischera. sraz: so 29. 9., 15:00, před hotelem Palác

OLOMOUC - LÉČBA ARCHITEKTUROU
"Blaho nemocných budiž každému nejvyšším příkazem."
Historie olomoucké, dnešní fakultní nemocnice se začala odvíjet již v roce 1896. Koncem 30. let ale nemocnice, v níž byla počátkem 20. století provedena vůbec první transplantace oční rohovky, patřila mezi zastaralé a nevyhovující zdravotní ústavy. Na popud zemské správy proto v letech 1940-1941 vypracoval brněnský architekt Bedřich Rozehnal studii nové Zemské nemocnice. Z projektu navrženého v duchu Le Corbusierovy estetiky byla nakonec realizována jen hospodářská budova s centrální kotelnou (1946). Architektonická vycházka areálem olomoucké fakultní nemocnice s historiky architektury Martinou Mertovou a Jakubem Potůčkem. sraz: ne 30. 9., 10:00, zastávka tramvaje Fakultní nemocnice

OSTRAVA - Z RADVANIC DO MICHALKOVIC
Procházka po dvou málo známých příměstských čtvrtích s historikem architektury Martinem Strakošem. Stavby spojené se zdejším bouřlivým náboženským a duchovním životem, kostely, sbory a sídlo spiritis­tického hnutí, školní budovy a dělnické kolonie, související se zdejší těžbou uhlí, a jediná ostravská dřevěnka. Cesta od kostelů k šachtě, při které uvidíme, jaké různé podoby může mít periferie. sraz: so 29. 9., 14:00, Těšínská ul., u kostela Neposkvrněného početí Panny Marie v Ostravě-Radvanicích

OSTRAVA
Komentovaná prohlídka první pasivní administrativní budovy v ČR s přednáškou architekta Radima Václavíka o rodinných domech. Budova slouží jako školicí pomůcka, kde si návštěvníci mohou prohlédnout nejmodernější technologie používané při
výstavbě nízkoenergetických a pasivních staveb. sraz: ne 30. 9., 13:00, Ostrava-Hulváky, Varšavská 95  
www.atos6.cz

OSTRAVA - Z HUTÍ MĚSTO
Procházka po Dolní oblasti Vítkovic a dole Hlubina s prohlídkou vysoké pece č. 1 a multifunkční auly Gong v bývalém plynojemu s architektem Josefem Pleskotem. sraz: ne 30. 9., 15:00, Dolní oblast Vítkovice - hlavní vrátnice  
www.arch.cz/pleskot

OSTROV NAD OHŘÍ
Jak se Ostrov proměňuje v moderní město, proměňuje se i jeho architektura. Komentovaná prohlídka s ateliérem A69 - architekti provede nejnověj­ší realizací, oceňovaným Centrem technického vzdělá­vá­ní, vzniklým rekonstrukcí a dostavbou původní "průmyslovky". Cesta dále povede do rekonstruovaného Paláce princů, dnes budovy Městské knihovny a edu­kačního střediska pro děti a mládež, která se stala Stavbou Karlovarského kraje. Zakončíme procházkou rekonstruovanými zámeckými zahradami. sraz: ne 30. 9., 10:00, před vstupem do CTVO   
www.a69.cz

PARDUBICE - OFFCITY TRIP: JAKO HOUBY PO DEŠTI?
Jak se staví v Pardubicích? Rostou u nás novostavby jako houby po dešti? Cyklovýlet, který vás seznámí s tím, co v Pardubicích za posledních pět let vyrostlo, s architektem Ondřejem Teplým a stavebním historikem Františkem R. Václavíkem. Cyklovýlet jako dialog o současné architektuře (a možná i o houbách). Zakončení večerní přednáškou Offcity v Divadle 29. sraz: ne 30. 9., 14:00, Pernštýnské náměstí, u morového sloupu  
www.offcity.cz    www.divadlo29.cz

MĚSTO PÍSEK JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS II
Druhý díl procházky s architektem Petrem Leškem s diskusí k aktuálním problémům města. Trasa procházky jako spirála rozvíjející se v čase, od historického předměstí sv. Václava, bájného Starého Písku, přes  novou část předměstí, továrny, řeku a její přítoky, hlavní komunikační tepnu a panelová sídliště, až do míst, která patří budoucnosti. Zvolená spirála jako reálný průběh růstu živého tvora jménem město. Tento proces stále pokračuje, vše se může měnit, systém je otevřený.
sraz: ne 30. 9., 14:00, Václavské nám., u kostela Sv. Václava
www.projektil.cz

PLZEŇ - ŘEKY, MOSTY, TOVÁRNY
Co je pro nás Plzeň? Město na soutoku, čtvrtě mezi řekami, mostní promenády i průtahy? Rozlehlé a unikátní, ale zanedbané nivy v centru města? Město továren a komínů? Město donedávna bez vize, které se za pomoci urbanistické soutěže a jejího pokračování snaží vizi najít? Návštěva industriálních památek s plzeňskými architekty, procházka říční nivou, přednáška o plzeňských řekách a mostech a speciální edice Pecha Kucha s diskusí o vizi města (nejen) s účastníky urbanistické soutěže. sraz: ne 30. 9.,
podrobný program na:   www.skodaplzne.cz    www.pechakuchaplzen.cz

PODĚBRADY - ZAHRADNÍ MĚSTO 1. REPUBLIKY
Vilovou čtvrtí po skvostech rezidenční architektury lázeňského města. S architekty Petrem Molhancem a Petrem Němcem nasajeme atmosféru kvalitního předměstí. sraz: ne 30. 9., 14:00, ve vestibulu žel. nádraží

PRAHA - ŠESTKOU NA KOLE
Cyklovyjížďka za moderní architekturou Prahy 6 a okolí s Milanem Mikuláštíkem, kurátorem Galerie NTK a lektorem cyklistické Univerzity Karla von Draise.  sraz: so 29. 9., 13:00, Technická 6, před NTK

PRAHA - SÍDLIŠTĚ SOLIDARITA Čtení ze "Zpravodaje dobrého bydlení".
Procházka po jednom z prvních pražských poválečných obytných komplexů s historičkou architektury Evou Novotnou. sraz: so 29. 9., 13:00, zastávka tram. Solidarita

PRAHA - ZABYDLOVÁNÍ NA JIŽÁKU 
Architek­tonická procházka po (ne)rekonstruovaných bytech v panelácích největšího sídliště v Čechách - Jižního Města, s Martinou Flekačovou (výstava Pražská panelová sídliště). Jedno sídliště, jedny paneláky a různé podoby bytů a malých světů v nich. sraz: so 29. 9., 11:00, stanice metra Chodov, u sochy Budovatele metra

PRAHA - NEBE, PEKLO, RÁJ - DRUŽBA, KOTVA, MÁJ
Procházka s architektem Petrem Klímou věnovaná třem pražským obchodním domům 60. a 70. let. OD Kotva - jedinečné dílo manželů Machoninových a v době svého vzniku největší obchodní dům v zemích tehdejšího východního bloku. OD dům Družba autorů Vaška, Klimeše a Růžičky - nenápadný "dům s okny", který se v 70. letech samozřejmě vřadil do kontextu Václavského náměstí. A Máj (My), obchodní dům, který je díky kvalitám návrhu architektů Eislera, Masáka a Rajniše stále živoucím důkazem toho nejlepšího z české architektury 1. pol. 70. let.  sraz: so 29. 9., 15:00, nám. Republiky, před OD Kotva

PRAHA CYKLISTICKÁ
Kdo a proč jezdí po Praze na kole a jak vypadají nově utvářené veřejné prostory či konkrétní opatření? Co se povedlo a co méně? Street-art, surrealismus a dadaismus v dopravní infrastruktuře. Cyklovyjížďka s dopravním specialistou a urbanistou Tomášem Cachem. sraz: ne 30. 9., 15:00, Palachovo náměstí, park u nároží Rudolfina, rezervace míst na: www.denarchitektury.cz  
www.auto-mat.cz

PRAHA - PODÉL ROKYTKY
Od románského kostela až k Vltavě a Hrabalovi s architektem Janem Šépkou. Říčka Rokytka protéká několika pražskými čtvrtěmi, jako jsou Hloubětín, Kyje, Hrdlořezy, Vysočany nebo Libeň. Atmosféra míst se postupně mění v závislosti na blízkosti centra Prahy, vesnický charakter přechází ve velkoměstské plány proměny Libně 30. let. Pro­cház­ka navazuje na loňský výlet kolem potoka Botiče. sraz: ne 30. 9., 10:00, před kostelem sv. Bartoloměje v Kyjích  
www.sepka-architekti.cz

PRAHA - SÍDELNÍ OSTROV PROSEK
Rozkrývání stop místa s architektkou Evou Červinkovou Myslíkovou. Proč vnímá čtvrť Prosek jako ostrov? Jaké je jeho napojení na širší území? Co je ztraceným srdcem Proseka? Co může Proseku přinést kvalitu bydlení a co ji naopak ničí? Procházka územím nad vysočanským a libeňským industriálním "peklem". Místem, které se mělo stát zahradním městem, avšak dnes je rozsáhlým sídelním celkem, hledajícím svou svébytnost i novou kvalitu. Pro zá­jem­ce o kvalitní i nekvalitní architekturu, pro rodiče s dětmi.
sraz: ne 30. 9., 10:00, křižovatka ulic Prosecká a Vysočanská, u Billy  
www.evacervinkova.cz

PRAHA - Z KOBYLIS DO LIBNĚ
Pozvolný sestup do paměti mizejícího předměstí s architektem Martinem Rusinou. Jak vypadá dobrá architektura v malém prostředí? Jakou roli hraje paměť místa? Někdy stačí jen poodejít od rušných křižovatek dneška a objevíme místa s nevšedním, prchavým kouzlem. Zajímavou architekturu můžeme najít i tam, kde to vůbec nečekáme. Moderní vily, kostel, věž a možná i obří sudy. Na procházku volně navazuje procházka Libní. sraz: ne 30. 9., 13:30, zastávka tramvaje Ke Stírce

PRAHA - LETNÁ - KŘIŽOVATKA UPROSTŘED PRAHY
Letná je nejen pomyslným, ale i faktickým středem Prahy, kříží se tu geografická severojižní a východozápadní osa. Díky této unikátní poloze nemohla nikdy uniknout vizím urbanistů, ale také utilitárním zásahům. V rámci procházky na hraně Letné se pokusíme pochopit a uchopit její roli v organismu města. Procházka s iniciativou Letná sobě!, provází historik umění
Richard Biegel. sraz: ne 30. 9., 14:00, Kostelní 42, před NTM    
www.letnasobe.cz

PRAHA - ZTRACENÍ ARCHITEKTI
Po stavbách německy mluvících architektů se studentkami teorie architektury Helenou Doudovou a Klárou Brůhovou. Procházka po Praze 1 představí stavby období od přelomu 19. a 20. století do třicátých let 20. století:  Palác Vídeňské bankovní jednoty, Palác Adria,
Palác Dunaj, Obchodní dům Brandýs, Obchodní dům Teta, Hotel Central a další. sraz: ne 30. 9., 14:00, Na Příkopě 3, palác Vídeňské bankovní jednoty

PRAHA - MALEŠICE, NEPROSTORY V ZEMI NIKOHO
Několik architektonických zajímavostí a hodně nearchitektury a neurbanismu s novinářkou Karolínou Vránkovou. Možná přijde i EggO a teplárna. Procházka s prvky exotiky a turistiky. sraz: ne 30. 9., 14:30, Biskupcova 31, před kinem Aero

PRAHA - KOŠÍŘE, ZAHRADA V ŠIRŠÍM CENTRU MĚSTA
Aktivní procházka po svazích prvorepublikové vilové čtvrti s architektem Ondřejem Kopečným. sraz: ne 30. 9., 15:00, střed Košířského náměstí

PRAHA - DOLNÍ LIBEŇ, PERIFERIE A PROČ JI MÁM RÁD
Procházka s architektem Janem Žalským po místech, která vzala jako naplavenina za své. Od dělnické kolonie na Kotlasce přes Rokytku
a SK Meteor do Thomayerových sadů až k Budymu na Libeňský most. Koncipované jako rodinná odpolední vycházka se zastávkou na dětském hřišti. Na závěr pak U Budyho studenti z ateliéru kuzemenský & synek (FA ČVUT) promluví o svých projektech pro libeňské podzámčí.
sraz: ne 30. 9., 16:00, před MŠ Kotlaska  
www.pza.cz

PRAHA - TICHÁ ŠÁRKA, ZAHRÁDKY
Komentovaná prohlídka zahrád­kářské osady Jenerálka s archi­tek­tem Michalem Šiškou. O historii, současnosti a budoucnosti zahrádkaření na příkladu "vzo­rové osady Českého zahrádkářského svazu". O sociálních, kulturních a komunitních aspektech. O městě a urbanismu optikou zahrádkáře/archi­tekta.
Rezervace míst na: www.denarchitektury.cz sraz: ne 30. 9., 17:00, zastávka autobusu 316, 356 Pučálka  
www.michalsiska.tumblr.com

PRAHA - MUZEUM
Procházka s Vladimírem 518 po magickém trojúhelníku na pražském Muzeu. Česká architektura 2. poloviny 20. století, tři projekty, exteriéry i interiéry a jedno velké překvapení.
sraz: ne 30. 9., 18:00, v podchodu metra Muzeum, před Fortunou

PRAHA - VRŠOVICE
S Krištofem Kinterou na kole po známých i neznámých místech Vršovic. sraz: ne 30. 9., 18:00, Vršovický tržíček, náměstí u dolní části Krymské ulice

ROUDNICE NAD LABEM - SÍDLIŠTĚ - OD SORELY K SATELITŮM
Poválečný urbanistický vývoj Roudnice nad Labem, procházka po "oby­čejných" místech s městským architektem Petrem Janošem. sraz: ne 30. 9., 14:00, Libušina ul., před hotelem Libuše

RYCHNOV NAD KNĚŽNOU - DRUHÝ POHLED - HLEDÁNÍ DETAILU
Důležité drobnosti v historické i současné architektuře Rychnova nad Kněžnou s místním rodákem, architektem Mikulášem Medlíkem. Co zůstalo, přibylo a zmizelo od doby jeho dětství? Nezaujatý pohled na zdejší novou architekturu a naopak velmi zaujatý pohled na stavební inspirace z jeho mládí. sraz: so 29. 9., 15:00, zast. autobusu Sídliště Draha (Mírová)  
www.ai5.cz

SEMILY
S městským architektem Martinem Hil­per­tem po stavbách posledních dvou staletí (Obecní dům, zámek, nová lávka, archiv ke Schmid­tově továrně, Podmoklice, nádraží, Kulturní centrum Golf). Zakon­čení v café kina Jitřenka. sraz: ne 30. 9., 10:00, před muzeem

STRAKONICE - INDUSTRIALIZACE MĚSTA
Měst, kterým vstoupil průmysl do samotného centra a ovlivnil následný urbanistický vývoj, je opravdu málo. Strakonice patří mezi ně. Návštěva nepřístupných industriálních prostorů s architektem Dušanem Řezáčem a majiteli průmyslových areálů Na Ostrově a Na Dubovci. Prázdné textilní a chátrající objekty představují skrytý městotvorný potenciál. sraz: ne 30. 9., 15:00,
ul. Na Ostrově, před rod. domem Kochana z Prachové  
www.modulora.cz

TEPLICKÝM CENTREM - ODNIKUD NIKAM?
Teplice, nejstarší lázně v Čechách, musely ve své moderní historii soupeřit s dynamickým průmyslovým rozvojem. Zdá se, že novodobý urbanismus historickému centru zasadil poslední ránu. Je možné ztracenou kontinuitu nahradit novými hodnotami? Do jaké míry se to podařilo architektům 70. a 80. let? Jak se od jejich řešení liší dnešní přístup? Procházka s historičkou umění Janou Zajoncovou a studentem architektury Janem Hanzlíkem. sraz: so 29. 9., 16:00, před Domem kultury  
www.teplice-teplitz.net

ÚSTÍ NAD LABEM - VEŘEJNÝ PROSTOR MĚSTA A JEHO PROMĚNY
Vydejte se za zvuku flétny pátrat po tom, zda je místní veřejný prostor "obývákem" města, nebo jen jeho smutným stínem. Od řeky, přes nádraží, náměstí, atria a parky s architekty Janem Hroudou a Jiřím Němečkem. Budeme objevovat historii,  pozorovat současnost a debatovat o budoucnosti. sraz: ne 30. 9., 15:00, na Střekově, před Krajským soudem

VELKÁ BYSTŘICE - REVITALIZACE CENTRA MĚSTA
Procházka po revitalizovaných prostorech Zámeckého náměstí a přilehlého parku s amfiteátrem a zázemím, jež představují výjimečnou rehabilitaci veřejného prostranství. S autory návrhu Marií Sborwitzovou a Karlem Prášilem. sraz: ne 30. 9., 14:00, Zámecké náměstí, u kašny   
www.sborwitz.cz

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ - JINÁ (MODERNÍ) TRADICE
Po stopách moderny v centru města s architektem Zdeňkem Trefilem a historičkou Ivanou Martinkovou z Muzea regionu Valašsko. Významné stavby 20. a 30. let 20. století od Aloise Balána, Bohumíra Kupky a Josefa Místeckého v kontextu nejnovější architektury. Procházka bude doplněna o prezentaci původních návrhů a fotografií. sraz: ne 30. 9., 15:00, na náměstí před radnicí
www.tref-a.cz     www.muzeumvalassko.cz

VYŠKOV - TRADICE MLÝNŮ NA VYŠKOVSKU
Podél řeky Haná budeme sledovat stopy původních vodních mlýnů. U většiny došlo buď k úplné demolici, nebo přestavbě a jen malá část těchto svědků mlynářského řemesla je dodnes funkční. Procházka s architektem Zdeňkem Pospíšilem a historickým nadšencem Milošem Nevřalou nás seznámí s historií těchto technických děl a jejich vlastníky.
sraz: so 29. 9., 14:00, náves v Opatovicích u Vyškova

ZLÍN - BYDLENÍ ZAMĚSTNANCŮ FIRMY BAŤA
Pokračování loňské procházky s architektkou Jitkou Ressovou, tentokrát po Lesní čtvrti, ukáže různé typy domů, stavebních úprav a snad i interiérů. Půldomky z režného zdiva, pestrá škála přístaveb, typy omítaných domů se sedlovými střechami, první panelové stěny. sraz: ne 30. 9., 14:00, Štefánikova ul., u Malé scény  
www.ellement.cz

ZRUČ NAD SÁZAVOU - KAM SMĚŘUJEŠ!?
Minulost, současnost, budoucnost (ideálního) města s architektkou Martinou Šaňkovou. Baťovo ideální průmyslové město na zelené louce, stavby a plány architektů Karfíka, Podzemného, Voženílka a Hrušky, současný stav města, nevyužitý potenciál domů
a veřejných prostorů a nápady na řešení těchto míst. sraz: ne 30. 9., 14:00, u kostela Povýšení sv. Kříže

ŽATEC - PRAŽSKÉ PŘEDMĚSTÍ CHRÁM CHMELE A PIVA
území bájných HOMOLUPULŮ. Zónou technických památek, kde se nachází největší koncentrace zachovalých chmelařských staveb na světě: sušáren, balíren a skladů, s architekty z ateliéru Huml & Vaníček. Procházka památkovou zónou, výhled z radniční věže, Muzeum Homolupulů, obnovená renesanční sladovna, Chmelový maják, labyrint z chmelových žoků, orloj a minipivovar. sraz: so 29. 9., 13:07,
náměstí Svobody, u morového sloupu  
www.atelierhv.com

BRATISLAVA 12
Krúženie po vynárajúcej sa Brati­sla­­ve s Vítom Haladou, Petrom Stecom a teamom VŠVU.  zraz: ne 30. 9., 11:00, budova VŠVU na Hviezdoslavovom nám. 18

PIEŠŤANY - VÝZNAMNÉ STAVBY
Na bicykloch za krásami piešťanskej architektúry s architektkami Mariou Topolčanskou a Martinou Károvou. Komen­tovaná cyklo vychádzka miestami, parkami, okolo domov a cez mosty, ktorých pôvab a hodnota sa často dajú rozoznať až na druhý pohľad.
zraz: ne 30. 9., 15:00, u sochy Barlolamače pri Kolonádnom moste

VÍDEŇ - CENTRUM MĚSTA
Cesta za architekturou posledních let v památkově chráněném centru Vídně s architektem Jiřím Kotenem. Vídeň nemá tak zajímavé "historické centrum" jako Praha, o to zajímavější jsou ale současné stavby postavené přímo v památkové zóně a nebo jejím bezprostředním okolí (Ortner&Ortner, Hans Hollein, Jean Nouvel, David Chipper­field, Querkraft nebo Fasch und Fuchs). sraz: so 29. 9.,
13:00, náměstí Albertinaplatz, za Státní operou  
 www.demoplan.cz

VÍDEŇ - TVŮRČÍ WORKSHOPY
Architekti/-ky, umělci/-kyně a instruktoři/-rky představí tajuplná místa města. SECRET STAGES - TAJNÁ JEVIŠTĚ jsou tématem šesti workshopů (procházek). Účastníci v nich budou objevovat prostorové kvality jednotlivých míst a vytvářet si k nim osobní vztah. sraz: ne 30. 9., 11:00, České centrum Vídeň, Herrengasse 17, workshopy probíhají v němčině a češtině.
Podrobnější program na: www.denarchitektury.cz

1. Město bez bariér Na vozíku a s kočárkem. Architekti Reinfried Blaha a Kristina Schinegger představí výraznou architekturu bez schodů a překážek.
2. Teritoria Při workshopu vedeném výtvarnicemi Julií Katharinou Poscharnig a Annou Moser vytyčí mladí lidé veřejný prostor, podnítí tak demokratičtější, nebo i zcela odlišné užívání prostoru - vytváření osobní architektury každého jednotlivce.
3. Na skok ve Vídni Stezka s tvůrčími zastaveními pro rodiče a děti po vybraných stavbách v centru Vídně. Vedou lektorky Barbora Škaloudová a Lucie Štůlová Vobořilová.
4. Zelené město Velkoměstské hopkání z oázy do oázy s krajinářskou architektkou Andreou Pichler. Jak myslet a jednat jako odpadlík a příživník - pro začátečníky.
5. Město je/není hřiště Workshop s archi­tektkou a výtvarnicí Isebuki Andreou Kessler a grafikem Bernhardem Faissem pobídne mladé lidi, aby s kamerou na čele předělali a nově interpretovali běžné předměty ve svém okolí (ulice, chodníky, ploty,…).
6. Vícerychlostní architektura Se členy sdružení Raumschule, Theresií Frass-Knierzinger a Nikolou Winkler, pohlédneme na architekturu různýma očima, z různých úhlů a v různých rychlostech.

BERLÍN - EXKURZE
Odborná exkurze autobusem za berlínskou architekturou. Setkání s místními architekty nad historickým i současným rozvojem Berlína, prohlídka české ambasády a přednáška architekta Mirko Bauma v budově české ambasády v Berlíně. termín: čt 18. 10. - pá 19. 10., exkurze je určena pro zastupitele měst, architekty, studenty architektury a média,
rezervace a více informací na: www.denarchitektury.cz

ARCHITEKTURA DO ŠKOL
Pilotní vzdělávací projekt představuje žákům a studentům nejpodnětnější současné stavby. Program probíhá přímo v budovách formou dialogu s architekty a jako workshopy.

změna programu vyhrazena

pořádá:
Kruh o. s.
pod záštitou: Česká komora architektů
partneři: Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. m. Prahy, škola architektury AVU Praha
projekt podpořili: Sipral a. s., Metrostav a. s., Nadace české architektury, Konsepti s. r. o., MDA Praha s. r. o.
spolupořádá: České centrum Berlín, České centrum Vídeň, Antikvariát a klub Fiducia, Auto*mat, Beroun sobě! o. s., CBArchitektura, Divadlo 29, Galerie J2, Chodovská tvrz, initiative raumschule, Klub Ferenz Futurista, Letná sobě!, Liberec-Reichenberg.net, Muzeum regionu Valašsko, Muzeum romské kultury, Offcity o. s., Platforma Škoda Plzně, Teplice-Teplitz.net, Terra Madoda o. s., Za krásnou Olomouc o. s., 4AM Fórum pro architekturu a média, město Černošice,  město Beroun, město Jablonec nad Nisou, město Klatovy, Písecký svět, Aussig.net
mediální partneři: Respekt, Radiožurnál, Radio Wave a pořad Bourání, Český Rozhlas - Ostrava, Český Rozhlas - Brno, lidovky.cz, Lidové noviny, ERA21, Archiweb, Architekt, A2, Radio 1, ArtMap, Obálka, kult.cz
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Program pro Hradec Králové
littlegirl
22.09.12 05:02
zobrazit všechny komentáře

Související články