Cohousing a Senior Cohousing

Přednáška amerického architekta Charlese Durretta

České centrum Praha a Ing. arch. Veronika Bešťáková
Vložil
Tisková zpráva
24. 06. 2008 19:50
PRAHA - Americké centrum
24. 7. 2008, 18:30
Tržiště 13, 118 01 Praha 1
Přednáška bude tlumočena do češtiny.

Americký architekt Charles Durrett je dnes ve světě spojován s u nás dosud méně rozšířeným termínem cohousing, který by se dal do češtiny přeložit jako kooperativní sousedské společenství. Ch. Durrett se s touto podobou bydlení seznámil v Dánsku a úspěšně ji uvedl, společně se svou ženou Kathryn McCamant, v 80. letech v USA.
Cohousing je vědomě budované sousedské společenství, které klade důraz na hlouběji prožívané mezilidské vztahy a současně zachovává a podporuje osobní nezávislost. Cohousing tedy sdružuje privátní a společné bytové prostory. Každá rodina/pár/jednotlivec má k dispozici plně vybavenou bytovou jednotku (byt/dům) a současně přístup do společenských prostor - Společenského domu, v němž je umístěna velká kuchyň s jídelnou, prádelna, sušárna, knihovna, televizní místnost, herna pro děti, tělocvična nebo ateliéry. Společenský dům tvoří centrum sociálních aktivit. Architektura a urbanismus cohousingu podporují sdružování sousedů a sdílení aktivit, což je smyslem společenství. Výhody jsou ekonomické, ekologické i sociální.
Senior cohousing je jednou z variant cohousingu s tím rozdílem, že je společenstvím, ve kterém žijí pouze senioři, případně lidé od středního věku. Senior cohousing má velký potenciál do budoucna, protože nejlépe uspokojuje potřeby a přání seniorů. Celosvětovým trendem v péči o seniory je stárnutí doma, tzv. přirozeném sociálním prostředí. Vzhledem k růstu počtu seniorů ve společnosti a nutnosti hledání udržitelného řešení do budoucna je vlastní iniciativa seniorů/budoucích seniorů velmi vítána a podporována. Senior cohousing představuje jednu z možností, jak se včas připravit na vlastní stáří strávené mezi přáteli v důvěrně známém prostředí. Tedy žádná velkokapacitní instituce, žádný nesmyslný režim, žádná ztráta vlastní identity.

Pořadatelé přednášky: České centrum Praha, Ing. arch. Veronika Bešťáková
Spolupořadatel: Americké centrum
0 komentářů
přidat komentář