Bratislava hore – dole / Bratislava Up & Down

Vložil
Tisková zpráva
07.05.2010 00:30
foto: Dagmar Slámová
V dňoch 28. a 29. mája 2010 sa už po  piaty raz uskutočnia v Bratislave Dni architektúry. V rámci tohto podujatia organizuje Oddelenie architektúry Ústavu stavebníctva a architektúry SAV v spolupráci s rakúskym združením Architekturtage 2010 dni otvorených dverí. Od piatku do soboty budú vo Viedni a v Bratislave verejnosti prístupné desiatky architektonických diel a architektonických ateliérov.
V tomto roku sa podujatie Dni architektúry v Bratislave koná pod názvom Bratislava hore – dole / Bratislava Up & Down.
Rozvoj mesta vertikálnym smerom, či už nahor alebo dolu, je prejavom modernej intenzifikácie mestskej zástavby a aktuálnou alternatívou extenzívneho rozvoja a zaberania stále ďalších a ďalších plôch. Vertikály ovplyvňujú siluetu mesta a v ostatných rokoch boli v Bratislave hojne diskutovanou témou. Podzemia sú, naopak, zväčša málo viditeľným, ale pre život mesta nevyhnutným náprotivkom veží, ktorý môže byť z architektonického či konštrukčného hľadiska rovnako atraktívnym. V rámci konceptu Bratislava hore – dole by sme chceli upriamiť pozornosť na tie výškové dominanty a podzemné priestory, ktoré sú súčasne považované za výnimočné architektonické diela.
Počas dvoch májových dní navštívia účastníci Dní architektúry v sprievode architektov, historikov architektúry či konštruktérov 17 pozoruhodných architektonických diel. Vystúpia na najvyššie podlažia bytových domov, preniknú na vyhliadkové plošiny veží, zostúpia do tajomných podzemí budov, miest náboženského kultu či mestskej infraštruktúry. Spoznajú tak nielen pozoruhodné architektonické riešenia, ale aj Hlavné mesto z nevšednej perspektívy.
Prehliadky architektonických diel budú tak, ako každý ročník, dopĺňať návštevy v architektonických ateliéroch významných bratislavských tvorcov. Tam sa účastníci podujatia zoznámia s prácou architekta a nahliadnu do zámerov, ktoré sa ešte len rodia na ich stoloch.

Dni architektúry sa oficiálne otvoria v piatok 28. mája 2010 o 18.00 formou verejnej spomienky Pocta Štefanovi Svetkovi na strešnej terase pod pyramídou budovy Slovenského rozhlasu, Mýtna ulica 1 v Bratislave.

Bratislava hore / Up

Piatok 28. mája
foto: Ján Sláma
13.00 Slovenská televízia, Mlynská dolina, Bratislava 4 (Jozef Struhař, Václav Čurilla, 1974)
15.00 Národná banka Slovenska, I. Karvaša 1, Bratislava 1 (Martin Kusý, Pavol Paňák, 2002) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
15.00 Tower 115, Pribinova 25, Bratislava 2 (Juraj Hermann a kol., 2008) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
16.00 Administratívna budova Incheba, Viedenská cesta 5, Bratislava 5 (Vladimír Dedeček, 1981) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
18.00 Slovenský rozhlas, Mýtna 1, Bratislava 1, otvorenie Dní architektúry: Spomienka na architekta Štefana Svetka

Sobota 29. mája
10.00 Bytový dom Obydick, Račianska a Pionierska ul., Bratislava 3 (Martin Kusý, Pavol Paňák, Alexandra Kusá, Martin Kusý ml., 2010) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
10.00 Televízny vysielač, Cesta na Kamzík 14, Bratislava 3 (Jakub Tomašák, Stanislav Májek, Juraj Kozák) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
12.00 Ateliér vo veži, Nobelova 34, Bratislava 3, (Martin Kusý, Pavol Paňák, 2008)
13.00 Obytný súbor III veže, Bajkalská 9, 9a,9b, Bratislava 3 (Peter Moravčík, Martin Wolf, 2009) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
14.00 Tatra city, Černyševského 40, 42, 44 , 46, Bratislava 5 (Ľubomír Závodný, 2009)
15.00 Obytný súbor Rozadol, Ružová dolina 25, Bratislava 2 (Peter Moravčík, Juraj Šujan, 2007) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

Bratislava dole/ Down

foto: Ateliér Bouda Masár
Piatok 28. mája
15.00 Chatam Sofer memorial, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava 1 (Martin Kvasnica, 2002) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
16.00 Historický tunel pod Hradným kopcom, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, Bratislava 1 - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.

Sobota 29. mája
10.00 Prístavba historickej budovy SND, Komenského námestie, Bratislava 1 (Rajmund Hirth, 1972) - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
11.30 Podzemie Bratislavského hradu (rekonštrukcia: Peter Bouda, Ivan Masár, 2008 – 2010), Zámocká ulica, Viedenská brána, Bratislava 1 - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
13.00 Dóm sv. Martina, Kapitulská ul., Bratislava 1 - Na exkurziu je potrebné sa prihlásiť.
15.00 Hrobka saleziánov dona Bosca, Ružinovský cintorín, Bratislava 2 (Michal Bogár Ľubomír Králik, Ľudovít Urban, 2005)
16.00 Bunker B-S-8, Kopčianska ulica, Bratislava 5

Otvorené ateliéry

Piatok 28. mája

Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA 

Ľubomír Závodný
Svoradova 7 – 9, Bratislava
www.zavodny.sk
13.00 – 16.00 h

Architektonická kancelária Juraja Polyáka
Bajkalská 5/A, Bratislava
www.polyak.sk
14.00 – 17.00 h

Vallo Sadovský architects
Matúš Vallo, Oliver Sadovský
Ul. 29. augusta 13, Bratislava
www.vallosadovsky.sk
15.00 – 16.00 h

Ateliér gutgut
Roman Halmi, Štefan Polakovič
Velehradská 8, Bratislava
www.gutgut.sk
16.00 – 17.00 h

Kolektív
Martin Jančok, Aleš Šedivec, Tomáš Tokarčík, Tomáš Amtmann
Cvernovka, Páričkova 18, Bratislava
17.00 – 18.00 h


Koncept a koordinácia: Henrieta Moravčíková, Soňa Ščepánová, Peter Szalay, Mária Topolčasnká, Dagmar Slámová.
Na vybrané exkurzie je potrebné sa prihlásiť kvôli obmedzenému počtu účastníkov.
Kontakt: usardag@savba.sk; T: +421 2 59309219
0 komentářů
přidat komentář