Výběrová řízení na vedoucí pracovišť na FA ČVUT

Na obsazení míst vedoucích pracovišť Ústavu stavitelství I, Ústavu průmyslového designu a Ústavu výtvarné tvorby

Zdroj
FA ČVUT
Vložil
Tisková zpráva
19.05.2014 12:15
Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze, Thákurova 9, Praha 6, vypisuje výběrové řízení na obsazení míst vedoucích pracovišť – akademických pracovníků (profesorů nebo docentů, popř. odborných asistentů *):

1. Ústavu stavitelství I
(Ú 15123)
2. Ústavu průmyslového designu (Ú 15150)
3. Ústavu výtvarné tvorby (Ú 15111) s výukou VT pro všechny obory FA.

Nástup:
ad 1) od 1. 7. 2014, ad 2) a 3) od 1. 9. 2014.


Požadavky:
- magisterské VŠ vzdělání v oboru
- jmenování profesorem nebo docentem v oboru (*u uchazeče bez těchto titulů předpoklady pro zahájení habilitačního řízení po nástupu)
- řídící a organizační schopnosti
- min. 5 let odborné praxe v oboru, profesionální kvality
- aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka  
- občanská bezúhonnost, předpoklady pro výkon funkce dle zákona 451/1991 Sb.

Uchazeči zašlou spolu s přihláškou:
- písemně zpracovanou představu o koncepci rozvoje ústavu
- strukturovaný profesní životopis s přehledem řídící, odborné, tvůrčí a pedagogické činnosti
- ukázky několika stěžejních prací
- ověřené kopie dokladů o VŠ vzdělání a dosažených vědecko-pedagogických titulech
- kopii výpisu z trestního rejstříku.

Doklady dle zákona 451/1991 Sb. předloží vyzvaní uchazeči v průběhu výběrového řízení. Přihlášky s požadovanými materiály zasílejte do 30 dnů od zveřejnění na adresu: ČVUT v Praze - Fakulta architektury, osobní oddělení - výběrové řízení, Thákurova 9, 166 34 Praha 6. Vypsání výběrového řízení bylo zveřejněno v celostátním vydání MF Dnes v úterý 22. 4. 2014. Posledním dnem pro zaslání přihlášek je čtvrtek 22. 5. 2014.

Více informací >
0 komentářů
přidat komentář

Související články