Vojtěch Hybler - Moravskoslezská studijní knihovna Ostrava

ateliér Mirko Bauma na Fakultě architektury RWTH Cáchy - letní semestr 2011

Zdroj
RWTH Aachen
Vložil
Tisková zpráva
06.02.2012 08:00
asistenti: David Baroš a Adria Daraban

Dolní oblast Vítkovic je národní kulturní památka nacházející se poblíž centra Ostravy ve Vítkovicích. Součástí rozsáhlého industriálního areálu je stávající koksovna, která patří mezi chráněné objekty. Je těžké tyto objekty zachovávat jako památku v udržitelném stavu, na kterou by se měl člověk pouze dívat. Vytvořit knihovnu z takového objektu, který dříve vyráběl z uhlí koks, byla obrovská výzva.

Dříve než jsem přemýšlel o samotném architektonickém ztvárnění knihovny, zajímal jsem se o to, jakým způsobem stávající koksovnu vyčistit a vytáhnout si z ní jen to, co mohu k dalšímu účelu skutečně využít. V první řadě se jedná o koksovací pece, které jsou 150 metrů dlouhé. Jejich pravidelný rastr naznačuje vnitřní uspořádání jednotlivých stěn pecí, mezi které se mohou vložit boxy s knihami a celek tak tvoří plně automatizovaný depozitář. Dalším prvkem jsou dva stávající 100 metrů vysoké komíny, ve kterých je neustálý tah a mohou napomoci přirozené ventilaci uvnitř knihovny. Dopravník, který dříve přepravoval uhlí do zásobníku, by měl sloužit pro přepravu lidí, kteří budou navštěvovat galerii. Tento zásobník, transformován v návrhu na galerii, je téměř sochařským dílem, které dnes tvoří neodlučitelnou součást celé kompozice. Mým úkolem bylo doplnit stávající prvky novým elementem, který tuto kompozici nezničí, ale naopak ji posílí. Protože se jedná o dlouhou a štíhlou stavbu, bylo logické postavit k ní objekt deskového charakteru, který v řezu vyvažuje kompozici diagonály dopravníku, vertikálu komínů a horizontálu pecí. Tento pravoúhlý trojúhelník je vsazen do kompozice proti komínům a tím uzavírá celou skladbu jako jednotný stroj pro knihy. Celek v pohledu tvoří poměr 1:2. Vrchol desky je stejně vysoký jako komíny a délka celé knihovny je stejná jako dvě výšky. Vrchol dopravníku je přesně uprostřed celého poměru. Objekt je vyvážený, ale ne symetrický.

Vnitřní prostor čítárny reaguje na tvar trojúhelníku a graduje směrem k západu. Čítárna je v severní části zcela otevřena a návštěvník může pozorovat v celém rozsahu dolní hlubinu. Celý prostor je otevřen a „narušen“ sloupy, na jejichž vrcholech se nachází platformy pro čtení. Protože je stávající koksovna daná striktním rastrem, nová budova tento rastr respektuje a chová se v jeho smyslu jak v půdorysu tak i v řezu. Veškeré detaily jsou ryze technické. Geometrie objektu určuje tvar střechy, která je pochozí… schody do nebe naskýtají ojedinělý výhled na celý areál i město.
0 komentářů
přidat komentář

Související články