Ve věku 65 let zemřel historik umění Mojmír Horyna

Vložil
ČTK
27.01.2011 13:05
Praha

Praha - Po krátké nemoci zemřel ve středu 26. ledna v Praze ve věku 65 let historik umění, emeritní prorektor Univerzity Karlovy a znalec díla architekta 18. století Jana Blažeje Santiniho Mojmír Horyna. ČTK to oznámil generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

    Mojmír Horyna se narodil v roce 1945 v Praze. Vystudoval dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a na konci 60. let ještě absolvoval dva semestry na univerzitách ve Vídni a v Grazu. V souladu s předmětem svého zájmu postupně pracoval v Národní galerii, ve Středisku státní památkové péče v Pardubicích a ve Státním ústavu pro rekonstrukce památkových měst a objektů.
    Od roku 1990 Horyna působil v Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty UK, kde přednášel mimo jiné teorii a filozofii umění, barokní umění a architekturu, teorii a legislativu památkové péče. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se zabýval barokní architekturou v českých zemích, střední Evropě a Itálii, architekturou 19. století, teorií umění a metodologií památkové péče.
    Mojmír Horyna hojně publikoval v odborných časopisech a sbornících, byl spoluautorem několika významných souborných knih a podílel se na řadě výstav o umění českého baroka. Do roku 2006 byl předsedou Vědecké rady pro státní památkovou péči, vrcholného poradního orgánu ministerstva kultury. Byl rovněž členem nově ustavené vědecké rady Národního technického muzea v Praze.
    Profesor Horyna měl velké zásluhy v oblasti památkové péče, kde se jako respektovaná osobnost podílel na koncepčních i legislativních pracích a zasahoval v řadě významných památkových kauz minulých desetiletí. Zasloužil se o obnovu řady významných historických areálů, například poutního místa v Mariánské Týnici. U příležitosti jeho šedesátých narozenin byla právě tam v roce 2005 odhalena jeho busta od Oldřicha Karbana jako výraz vděčnosti duchovnímu otci rekonstrukce místního poutního kostela.
0 komentářů
přidat komentář