Univerzita Palackého zahájila výstavbu přírodovědecké fakulty

Zdroj
Martina Šaradínová
Vložil
ČTK
13.09.2006 01:00
Olomouc

Olomouc - Zhruba za dva roky budou moci studenti Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci usednout do poslucháren nové budovy fakulty na třídě 17. listopadu. Stavbu, která je jednou z největších investiční akcí v dějinách univerzity, dnes zahájili představitelé vysokého učení položením základního kamene. Fakulta na tento okamžik čekala 40 let, řekl dnes přítomným děkan fakulty Juraj Ševčík.

    Podle něj velká část z 3000 studentů a zhruba 200 pedagogů a vědeckých pracovníků fakulty bude moci pracovat v novém objektu již v zimním semestru akademického roku 2008/2009. "Do objektu se přestěhují z několika budov rozesetých po Olomouci obory zaměřené na matematiku, informatiku, fyziku, chemii a vědy o Zemi. Dalším střediskem fakulty zůstane areál v části Holice," řekl dnes ČTK Ševčík.
    Náklady na výstavbu činí zhruba 850 milionů korun a převážnou část univerzita získá ze státního rozpočtu. "Je třeba říct, že výstavba nového objektu přírodovědecké fakulty je v zásadě největší investicí univerzity v její historii, co se týká finančního objemu. Co do velikosti je srovnatelná snad jedině s výstavbou původních teoretických ústavů lékařské fakulty na konci 50. a začátku 60. let minulého století," řekl dnes ČTK kvestor UP Jiří Jirka.
    Nový objekt vyroste na místě, kam byli lidé zvyklí chodit například do cirkusu či na různé festivaly. "Toto místo bude veřejnosti otevřeno i nadále, a to prostřednictvím fakulty. Chceme nabízet hraní si s přírodou," doplnil Ševčík.
    Zhotovitelem stavby je sdružení firem Hochtief-VSB a TCHAS, které je vítězem výběrového řízení. Šestipodlažní budova dostane podobu protáhlého kříže, přičemž hlavní část pozemku zůstane nezastavěná a bude sloužit jako park. "Snažili jsme se zachovat maximum stávající zelené plochy. Nezastavěli jsme ji celou, ale jen ji určitým způsobem ohraničili. Budova by neměla působit jako bariéra," řekl dnes ČTK jeden z architektů Pavel Joba ze společnosti Atelier M1 architekti.
    Objekt bude přes 200 metrů dlouhý a asi 25 metrů vysoký. V suterénu budou garáže, v přízemí výukové prostory s prosklenými fasádami. V prvním a druhém patře vzniknou společné výukové prostory a další tři patra obsadí jednotlivé studijní obory.