Tiskové prohlášení Petra Hrůši k výstavě "Stavby a projekty"

Zdroj
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Vložil
Tisková zpráva
22.03.2009 00:15
Společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., se sídlem Žižkova 5, 602 00 Brno, IČ: 25517562, (dříve Architekti Hrůša & Pelčák, Ateliér Brno, s.r.o.) a doc. Ing. arch. Petr Hrůša činí v souvislosti s výstavou „Stavby a projekty, Burian Křivinka Pelčák Rusín Wahla", která se zahajuje dne 19.3. 2009 v Moravské galerii v Brně, v Respiriu Uměleckoprůmyslového muzea Brno, toto tiskové prohlášení:
  1. Společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., jako majitel majetkových autorských práv k dílům, vzniklých v této společnosti, zakázala svému bývalému zaměstnanci a jednateli Prof.   Ing.  arch.  Petru  Pelčákovi vystavovat jakákoliv díla,  která  byla vytvořena  v této společnosti, a která dle kuloárních informací Petr Pelčák na této výstavě vystavuje.

  2. Zákaz byl udělen z toho důvodu, že Prof. Ing. arch. Petr Pelčák zorganizoval výstavu bez vědomí a bez souhlasu majitele majetkových autorských práv a bez vědomí a souhlasu spoluautora doc. Ing. arch. Petra Hrůši.

  3. Společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. a doc. Ing. arch. Petr Hrůša jsou připraveni poskytnout pořadatelům výstavy bezplatnou licenci v souvislosti s touto výstavou, pouze  však v případě,  že  bude, jak v rámci  výstavy,  tak v rámci  katalogu,  patřičným způsobem zdůrazněno spoluautorství doc. Ing. arch. Petra Hrůši k jednotlivým dílům, dále že bude zmíněno, že majitelem těchto autorských práv je společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.

  4. Vzhledem k uvedenému zákazu majitel majetkových autorských práv společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o., doporučila pořadatelům této výstavy odložení jejího zahájení, a to až do doby provedení nápravy.

  5. V případě, že Prof. Ing. arch. Petr Pelčák neprovede nápravu, budou společnost Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o. i doc. Ing. arch. Petr Hrůša nuceni řešit věc právní cestou.
Petr Hrůša
Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
0 komentářů
přidat komentář