Tisková zpráva k diskusnímu kulatému stolu NČA

Galerie Jaroslava Fragnera, 24. ledna 2011

Vložil
Tisková zpráva
10.03.2011 20:35
Nadace české architektury pořádala 24. ledna 2011 kulatý stůl na téma Budoucnost galerií architektury a možnosti její prezentace v současnosti. Vysoká účast a zájem o následující debatu nás těší. Děkujeme všem, kdo se - ať již jako aktivní účastníci, nebo jako diskutující a diváci – zúčastnili.
Považovali jsme za správné po určité době znovu nabídnout možnost vést obě galerie novým zájemcům. To nás vedlo k rozhodnutí vyhlásit výběrové řízení. Během konkurzu, který proběhl v červnu a červenci loňského roku, jsme jak s uchazeči, tak i spolu s nezávislými členy výběrové komise, mezi sebou opakovaně diskutovali o možných modelech vedení obou galerií a jejich vazby na NČA. Uvědomili jsme si, že řada potencionálních uchazečů i přímých účastníků konkurzu nechápe omezené možnosti Nadace participovat na provozování galerií, které jsou dané současnou legislativou. Na druhou stranu jsme věděli, že v současné době je zajištění finančních prostředků pro provozovatele/galeristu velmi obtížné a časově náročné. Dospěli jsme k názoru, že je třeba proměnit galerie na místa, kde výstavy, jejichž produkce je největší ekonomickou zátěží, budou pouze jednou z více a nikoliv jedinou aktivitou. Výběrové řízení tedy bylo prvotním impulsem pro uspořádání kulatého stolu, ze kterého si odnášíme tyto závěry:
  • Nadace získala zpětnou vazbu, že oba galerijní domy jsou pro architektonickou komunitu důležité, chápe tedy podporu obou domů jako svoji prioritu.
  • Nadace dospěla k názoru, že je možné, aby obě galerie konkurovaly velkým výstavním prostorům právě svojí alternativností, vyhledáváním živých, neexklusivních témat. Tedy ne konkurovaly, ale doplňovaly spektrum.
  • Cílem není budovat dvě kamenné galerie. Cílem je vytvořit prostor, který bude architektonická komunita se samozřejmostí užívat a obydlovat.
  • V obou domech by měla vznikat důležitá centra tak, jak se tomu k našemu potěšení z iniciativy brněnských galeristů již děje.
  • Na konci minulého roku si nadace vzala za úkol přispět ke stejnému posunu i v Praze a řeší uvolnění vhodného prostoru v přízemí.
  • Nadace vnímá rozdílnost prostředí a podmínek pražského a brněnského domu. Na pražské galerii leží váha minulých let, kdy dlouhodobě fungovala jako jediná specializovaná kamenná galerie. Je třeba zvládnout subtilní úkol: nezříci se této kontinuity, zároveň však galerii postupně měnit směrem k otevřenému centru.
  • Výstavy nebudou jedinou námi podporovanou a dotovanou činností v obou domech. Prostor a podporu dostanou diskusní večery, workshopy, setkání, filmy, tiskové konference a další aktivity, které dění v oboru aktuálně přináší. „Architektonický dům“ by se tak měl stát místem, kam jdu, když hledám místo, kde se mohu setkat s kolegy, kde si mohu v klidu pročíst poslední čísla architektonických časopisů, kde mohu uspořádat týdenní workshop, přednášku z výletu, oslavu narozenin, výstavu studentských prací ....
  • Ke svým krokům nadace potřebuje neustálou zpětnou vazbu od všech, kterým leží profesní společenský život na srdci. Nadace vyzývá ke spolupráci, diskusi, připomínkám všechny členy architektonické komunity, jejichž majetek nadace spravuje.
  • Nadace se bude dále průběžně zabývat hledáním ideálního vztahu: nadace-provozovatel-galerista. Vztah zaměstnanec – zaměstnavatel není legislativně možný, vztah pronajímatel-provozovatel je zatížen nejistotou. Je třeba neustále hledat vyvážený a fungující vztah.
  • Nadace se rozhodla ekonomicky podporovat obě galerie v maximální možné míře, kterou jí dovolují současné legislativní podmínky. To s sebou nese pro NČA přehodnocení dosavadní grantové politiky. Toto téma bylo během neformální diskuse na závěr kulatého stolu několikrát zmíněno. Domníváme se však, že bude správné věnovat mu samostatný blok. Uvažujeme tedy o uspořádání samostatného „kulatého stolu“, kde by toto téma bylo diskutováno.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
kulatý stůl
Vích
11.03.11 04:29
zobrazit všechny komentáře

Související články