Testovací verze nového webu ČKA

Vyjádření ČKA ke zveřejnění interního odkazu zkušební verze nového webu Komory v newsletteru Archiwebu

Vložil
Tisková zpráva
19.01.2014 17:55
V souvislosti se vznikem dokumentu Strategie komunikace, z něhož vzešel jednoznačný cíl více otevřít Českou komoru architektů (ČKA) směrem ven a ještě více podpořit českou architekturu v zahraničí i na domácí scéně, a dle závazku z Valné hromady 2012, připravuje Pracovní skupina pro propagaci architektury spuštění nového webu ČKA.

Nový portál Komory je směřovaný nejen architektům samotným, ale také zadavatelům a potencionálním klientům. Bude sloužit k propagaci architektury a akcí s ní spojenými. Zásadní cíl webu, a to otevřít ČKA nejen svým členům, ale odborné i laické veřejnosti, nejlépe vystihuje struktura webových stránek, které jsou založené na profilech architektů. Jejich vyplněním dá každý architekt o sobě vědět a bude zde moci přehledně a v atraktivní grafice prezentovat svoji práci. V tomto ohledu je pak nutná aktivní spolupráce členů a především jejich názor, který Komoru dlouhodobě zajímá. Z tohoto důvodu byl 15. ledna 2014 více než 3500 členů ČKA rozeslán informativní e-mail (viz níže) s odkazem na zkušební verzi webu.

Dodejme jen, že není zcela běžné, aby takto interní a v zásadě stále ještě pracovní odkaz, poskytla jakákoliv organizace v tak velkém množství všem svým členům. Nicméně ČKA zkušební verzi webu nabídla své základně, aby vyslyšela hlasy volající po transparentním fungování Komory a také jí poskytla možnost, aby se na tvorbě nového webu spolupodílela. V informativním e-mailu, který Pracovní skupina pro propagaci architektury k odkazu připojila, stála více méně formální, o to více však logická, prosba, aby tento proklik nikdo z členů ČKA dále nešířil. Informace byla v textu zvýrazněna, nikdo z členů Pracovní skupiny soutěže ani zaměstnanců Kanceláře ČKA, kteří se na přípravě nového webu podílí, nepředpokládali, že dojde ke zneužití odkazu, což se bohužel stalo. 10 hodin od odeslání e-mailu se v úvodníku newsletteru Archiwebu, jehož šéfredaktorem je autorizovaný architekt Jan Kratochvíl, objevil zmiňovaný proklik. Odkaz na testovací verzi webu si tak kromě povolaných autorizovaných architektů mohl přečíst kdokoliv, kdo se přihlásil k odběru newsletteru na www.archiweb.cz.

Tato situace je nešťastná hned z několika důvodů. U odkazu nebyla vůbec uvedená informace, že se jedná o pracovní a ne plně aktivní verzi webu. Dále zde nebyla připojena jakákoliv část z doprovodného a vysvětlujícího textu, který by strukturu a stav zkušební verze webu zařadil do patřičného kontextu. Třetím a nejpádnějším důvodem je porušení důvěry, s níž se ČKA na své členy obrátila. Nyní je nutné si položit otázku, zda to bylo opravdu nutné. Komora je 365 dní v roce vystavena kritice ze strany svých členů i veřejnosti. Reaguje na ni, pokouší se s ní vypořádat a ve chvílích, kdy je konstruktivní, stavět na jejím základě. Při spuštění nového webu jsme na tuto kritiku byli opět připraveni a rádi se s ní vypořádáme. To, nač jsme však připraveni opravdu nebyli, je, že zkušební verzi budou hodnotit i ti, jimž to v této fázi rozhodně nenáleží. Dodejme jen, že aby měla důvěra smysl, musí být vzájemná.

 
Celé znění doprovodného e-mailu členům ČKA ke spuštění nového webu ze dne 15. 1. 2014:

Vážení členové České komory architektů,
v souvislosti s tím, že přípravy nového webu ČKA vrcholí, nastává pro nás nyní další krok – poskytnout Vám možnost připomínek a komentářů ke zkušební verzi webu, kterou Vám právě zasíláme. Na začátek máme několik informací o tom, co vše zkušební verze zahrnuje a jak webový portál postupně nabýval své nynější podoby.

Dovolujeme si Vás upozornit, že verze, kterou máte právě k dispozici, je verzí pracovní. V této chvíli proto není obsah webu ještě zcela finální. Data, na něž jste zvyklí ze stávajícího webu, jsou průběžně importována a obsah je neustále aktualizován. Při práci se zkušební verzí a během následného připomínkování se proto zaměřte spíše na strukturu a koncepci webu než na jeho obsah (např. zda je struktura portálu uživatelsky příjemná, logičnost návaznosti jednotlivých rubrik a podrubrik apod.).

Jak to všechno začalo
V roce 2011 nechala skupina pro propagaci architektury vytvořit strategii komunikace, která už sama o sobě vznikla z potřeby zpřístupnit Komoru členům, dát o ní vědět veřejnosti. Jedním z nástrojů je bezpochyby webová stránka organizace.
Valnou hromadou 2012 byl schválen záměr vytvořit nové webové stránky v souladu s principy strategie komunikace. Proběhla soutěž, jejíž vítěz grafik Jakub Straka se stal designérem nejen budoucích stránek, ale také Bulletinu, Ročenky a celého vizuálního stylu Komory.
Paralelně začala intenzivní spolupráce pracovní skupiny s odborníkem na strukturu webu. Jeho struktura i základní grafická podoba byly prezentovány na valné hromadě 2013. Ta skupině pro propagaci zadala dopracování beta verze a její poskytnutí členům. Následovalo doladění vzhledu s návrhářem, práce s kodérem a nastoupilo programování. Kromě importu současných rubrik a článků, které znáte ze stávajícího webu, dojde také na přidané aplikace, jako je intranet, diskuse a profily architektů.
 
Co je cílem?
Není náhoda, že je nový web postaven především na Vašich profilech. Jejich vyplněním dáte o sobě vědět veřejnosti, potenciálním klientům a zadavatelům. Tento nový komunikační zdroj nebude sloužit pouze k propagaci aktivit ČKA, ale také k propagaci architektury jako takové a Vás samotných. Vyslyšeli jsme rovněž volání po možnostech diskutovat a sdílet své poznatky. Z tohoto důvodu bude podstatnou součást portálu ČKA tvořit intranet, kde budete mít možnost zahájit a vést diskusi pod jednotlivými příspěvky. Komunikace s členskou základnou je důležitá i pro Komoru. Vnímáme ji jako studnu informací a slibujeme si od ní získaní cenných podnětů, jež nám pomohou nasměrovat podporu členům tím nejvhodnějším směrem. Jak již bylo zmíněno, intranet a diskuse jsou přidanými aplikacemi, jejich zpracování v této chvíli ještě řešíme, a proto není možné je zatím promítnout do zkušební verze.
Na novém webu postupně také naleznete aktuální dění a události z oblasti architektury. Naším jednoznačným cílem je, aby se nový web Komory stal první volbou při vyhledávání základních informací o architektuře a toho, co se jí dotýká, a to nejen pro architekty, ale i studenty architektury a příbuzných oborů, laickou i odbornou veřejnost a média. Věříme, že web je postaven tak, že všechna tato očekávání i díky Vaší spolupráci splní.

Vyzýváme tedy Vás, členy České komory architektů, k prvním komentářům a návrhům budoucí internetové vizitky ČKA.

Je to pro nás, vývojový tým, důležitý krok, a tedy než na link kliknete, dovolte nám nejprve několik zásadních informací:

- web má 1 titulní stranu (HP) a 4 hlavní sekce (Objevte architekturu, Spolupracujte s architektem, Výkon profese a Poznej komoru);
- uvedený odkaz na testovací verzi webu je určen jen pro členskou základnu – prosím, NEPOSKYTUJTE jej dál;
- web má mnoho nových rubrik, které nejsou na webu současném, budou se naplňovat během připomínkování, stejně tak víme o většině nefungujících prokliků;
- navrhněte další info, co je třeba v jednotlivých sekcích ještě propagovat;
- prohlédněte si ty části webu, které Vás jako architekty zajímají, a ty části, které potřebujete k informování orgánů nebo skupiny směrem k veřejnosti / architektům;
- věnujte prosím pozornost obsahu hlavních stránek, zda obsahují to, co chceme, s adekvátní sdělností a informační přesností;
- zkuste na web nahlédnout i jako nearchitekt, jako budoucí investor, jako ten, kdo se rozhodl stavět a přemýšlí o architektovi – co vítáte, co naopak chybí nebo má být něco zvýrazněno?;
- vyzkoušejte si registraci a vyplnění vlastního profilu – registrace bude následně důležitá pro intranet: http://test.cka.cc/cs/komora (červený box „Staň se členem“ – hned vedle názvu sekce), nebo přímo na homepage, kde je úplně nahoře na stránce umístěn odkaz „Přihlásit“).

Nápověda k registraci a vyplnění profilu:

1. krok – vyplňte formulář, nezapomeňte zadat číslo své autorizace (web je propojen s databází Komory) a jako Typ účtu vyberte „Autorizovaný architekt“;

2. krok – přijde Vám e-mail s informací, že váš účet byl vytvořen, a link, kde si vyplníte své heslo;

3. krok – přihlaste se na web, ale musíte vyčkat, Váš účet bude aktivní, až bude schválen administrátorem webu;

4. krok – po schválení se budete moci přihlásit;

5. krok – po přihlášení klikněte na své jméno na horní liště a dostanete se do svého profilu;

6. krok – k ovládání máte horní černou lištu. Vlevo „Úpravy“ pro editaci svých iniciál (fotka, bio) a vpravo „Přidat novou položku“, kde si můžete vybrat, co chcete vložit (Projekt, Publikaci, Akci či Událost nebo Video);

7. vše, co do svého profilu vložíte, je okamžitě veřejné, není třeba žádného schvalování.

Důležitý odkaz
http://test.cka.cc/cs
 
Vlivem programátorských prací může dojít k pomalejší práci na webu či muže být omezen přístup vůbec. O těchto skutečnostech Vás budeme případně informovat na současném webu ČKA www.cka.cc.

Své připomínky, návrhy a komentáře prosím posílejte skupině na e-mail web@cka.cc do 31. ledna 2014. Doufáme, že tento den přinese plno hodnotných příspěvků pro vytvoření výjimečného webového portálu Komory architektů.

S úctou členové pracovní skupiny Propagace architektury a zaměstnankyně Kanceláře ČKA,

Petr Janda
Markéta Smrčková
Lukáš Brom
Kateřina Folprechtová
Zuzana Hošková

Více o členech PS PR a zaměstnancích, kteří spolupracovali na novém webu, naleznete na následujících odkazech:

http://test.cka.cc/cs/vykon-profese/pracovni-skupiny/ps-propagace-architektury

http://test.cka.cc/cs/komora/lide-v-cka/kancelar
28 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Reakce ČKA mi přijde trochu hysterická
Ilona Rozehnalová
20.01.14 08:00
...
Daniel John
20.01.14 05:42
Daniel John
Michal Schwarz
20.01.14 07:37
Děkuji Michalu Schwarzovi...
Winter
20.01.14 08:15
dobrý začátek?
Michal Schwarz
20.01.14 09:18
zobrazit všechny komentáře