Současné knihovny v revue SOUVISLOSTI

Zdroj
Sdružení pro Souvislosti
Vložil
Tisková zpráva
18.05.2008 12:05
První letošní číslo revue SOUVISLOSTI a úvodní rubriku KONTEXT otevírá studie amerického literárního kritika Stanleyho Edgara Hymana Pokusy o integraci, v níž se autor pokouší načrtnout konstrukt ideálního kritika. Japanologická bádání Věry Linhartové jsou představena překladem dvou jejích studií o japonském mnichu Dögenovi (1200-1253). Jiří Zizler se ohlíží za kompletním Dílem Bedřicha Fučíka a Viktor Šlajchrt přibližuje antologii próz romských autorů Čalo Voďi - Sytá duše. Rubriku uzavírají fotokontextové Stopy Jaromíra Čejky.

Velký ROZHOVOR o touze po lodi, Stopách za obzor, utřiďování, nefeši a času do půl sedmé poskytl Souvislostem básník a prozaik Pavel Kolmačka.

Rubrika LITERATURA přináší básně Jakuba Řeháka, Yvety Shanfeldové, Jakuba Vody a prózy Pavla Hozy, Břetislava Svozila a Antonína Mareše.

TÉMA je věnováno Knihovnám. V úvodní anketě odpovídá několik architektů-autorů velkých krajských knihoven posledních let na otázky Čím je knihovna pro architekta přitažlivé téma? a Čím by dnes knihovna měla být a čím ne? O architektuře současných knihoven píše Monika Mitášová, o Alexandrijské knihovně Petr Lešek, o knihovně v Kostnici a "svojich bibliotěkach" Radka Bzonková, o Knihovně Warburgova institutu v Londýně Martin Bedřich, o Ruské státní knihovně Alena Machoninová, o stavbě knihovny Přemysl Rut, o 14. září 2004 v liberecké knihovně Jaromír Typlt. Rubrika obsahuje i dva rozhovory: s bývalou ředitelkou Krajské vědecké knihovny v Liberci Věrou Vohlídalovou o "její" knihovně a novodobých knihovnách a s Petrem Leškem, členem architektonické kanceláře Projektil architekti, která projektovala Státní vědeckou knihovnu v Hradci Králové a Národní technickou knihovnu v Praze.
Monografická rubrika BLOK se vrací k osobě básníka a prozaika Josefa Kocourka (1909-1933), a to úvodním textem Jaromíra Typlta, vzpomínkovou a interpretační anketou a devátou kapitolou z Kocourkovy knihy Kalendář, v němž se obracejí listy.
    Rubrika POD ČAROU obsahuje Dopis z Kuby Jakuba Krče a Dopis z Litvy Martina Bedřicha, recenzi Marty Ljubkové na novou Beranovu, Hájíčkovu a Trojakovu prózu, recenzi Jana Linky na Veliký život Pána a Spasitele našeho Krista Ježíše, Ondřeje Koupila na Život Krista Pána, Michala Arnota na Divný kořeny Hany Frejkové a Prahu za zrcadlem Ivana Margolia. Jiří Zizler připojil bagately o knižních rozhovorech, samuraji Marku Vajchrovi, Mojmíru Trávníčkovi a básnických dvojčatech Violy Fischerová. Martin Nodl se v sedmadvacátých Glosách historických věnuje Fízlovi Petra Placáka a Hradům přechodného typu Tomáše Durdíka, Martin C. Putna nabízí v Zápisníku malou bostonskou předchuť České katolické literatury.

Další informace a vybrané texty na www.souvislosti.cz.

Souvislosti 1/2008 vyšly 9. 5. 2008.
Vydává: Sdružení pro Souvislosti
Šéfredaktor: Martin Valášek
Cena: 139 Kč
0 komentářů
přidat komentář