Slavnostní odhalení jezdecké sochy svatého Jiří v Klentnici

Zdroj
Atelier Štěpán
Vložil
Tisková zpráva
22.04.2010 12:15
Včera byla v zahradě Café Fara vztyčena jezdecká socha svatého Jiří.  Je součástí pokračujících úprav zdejšího mikroareálu fary, jejíž kavárna byla otevřena přesně před rokem.  Je umístěna na terase zahradní sally terreny v těžišti zahrady.

Její autor René Vlasák ji vytesal z vápence v souvislosti s okolními vápencovými útvary Pálavy. Pálava je energií nabité magické místo, které přitahovalo osídlení od paleolitu. Pozdější nálezy pazourků a úlomků kostí byly přisuzovány právě pozůstatkům draků. Ve středověku, kdy zde založili templáři Sirotčí hrad, dovezli s sebou i legendu o svatém Jiří  - drakobijci. Protože se zde uctívání tohoto světce ujalo, byl následně zasvěcen kostel právě tomuto světci.  Dnes začíná být svatý Jiří jako drakobijec a potíratel zla opět aktuální a oblíbený jako vzor. Nově tedy protíná zahradu Klenotnické fary duchovní osa kostel - socha.

V sobotu 24. 4. zde proběhne od 10 hodin pouť s programem a v 15.15 slavnostní odhalení a žehnání sochy.
0 komentářů
přidat komentář