Raumlabor: Kitchen Monument

Zdroj
Goethe-Institut
Vložil
Tisková zpráva
11.05.2009 20:55
raumlabor_berlin

akce: Street for Art
místo: Kulturní centrum Zahrada, Malenická 1784, Praha 11
termín: 20. - 24. května 2009
iniciativa: A soul for Europe
info: www.streetforart.cz, www.kuechenmonument.de

Kitchen Monument je unikátní urbanistický a architektonický koncept významné berlínské umělecké skupiny Raumlabor. Na festivalu Street For Art se pražské veřejnosti představí poprvé. Kitchen Monument by se měl stát středobodem festivalu jako esence sociologických a filosofických interpretací fenoménu veřejného prostoru. Díky své unikátní konstrukci, kdy se "vynoří" z malé plechové krabice v průhlednou "bublinu", umožňuje rozrušit hranice mezi tím, co je vevnitř a tím, co je venku - je bezpečným prostorem pro uspořádání sousedské hostiny pro obyvatele okolí, zároveň ale umožňuje kolemjdoucím nahlédnout dovnitř a oba světy propojit.
Prezentace projektu Kitchen Monument začleňuje festival do skutečně evropského kontextu projektu "A Soul for Europe" a významně přispívá k diskusi o fenoménu, kvalitách a využití veřejného prostoru v ČR.

Kitchen Monument ist ein einzigartiges urbanistisches und architektonisches Konzept der Berliner Künstlergruppe Raumlabor. Im Rahmen des Festivals Street For Art wird das Projekt zum ersten Mal dem Prager Publikum präsentiert. Kitchen Monument wird Mittelpunkt des Festivals sein als eine Art Essenz der soziologischen und philosophischen Interpretationen des Phänomens des öffentlichen Raumes. Dank seiner einzigartigen Konstruktion, eine Art durchsichtige Blase, die aus einer kleinen Büchse „auftaucht“, ermöglicht das Kitchen Monument die Grenzen zwischen dem, was drinnen und was draußen ist, aufzulockern. Es ist ein sicherer Ort für ein Nachbarrschaftstreffen, gleichzeitig ermöglicht es den Vorbeigehenden einen Blick hinein zu werfen und beide Welten zu verknüpfen. 
Die Präsentation des Projektes Kitchen Monument gliedert das Festival in den europäischen Kontext des Projektes "A Soul for Europe" ein und trägt wesentlich zur Diskussion über das Phänomen des öffentlichen Raumes, seine Qualitäten und Nutzung in Tschechien bei.
0 komentářů
přidat komentář

Související články