Radní Prahy 8 rozhodli o vítězném návrhu na pomník Operaci Anthropoid

Zdroj
Městská část Praha 8
Vložil
Tisková zpráva
16.07.2008 15:50
Rada osmé městské části 16. července 2008 stvrdila výběr soutěžní poroty o nejvhodnější návrh podaný v soutěži o návrh pomníku Operaci Anthropoid. Stal se jím návrh Davida Moješčíka, Michala Šmerala, Miroslavy Tůmové a Jiřího Gulbise.
Osmá městská část ukončila soutěž o nejvhodnější návrh na pomník Operaci Anthropoid. Vítězný návrh zpracovali autoři David Moješčík, Michal Šmeral, Miroslava Tůmová a Jiří Gulbis. Ve středu 16. července 2008 tak v souladu se soutěžní porotou rozhodla Rada MČ Praha 8.
„Teprve až nyní, to znamená po uplynutí všech zákonných lhůt a zejména pak po rozhodnutí zadavatele, Rady Městské části Praha 8, je možné oficiálně oznámit výsledek soutěže,“ uvádí zástupkyně starosty Vladimíra Ludková a dodává: „Pomník bude slavnostně odhalen příští rok v květnu, v den výročí atentátu Gabčíka a Kubiše na Reinharda Heydricha“.
Předmětem soutěže bylo zpracování návrhu pomníku Operaci Anthropoid na místě atentátu, včetně stavebních úprav bezprostředního okolí pomníku. Finanční limit na realizaci pomníku byl pět milionů korun, které bude garantovat Městská část Praha 8. Podle soutěžních podmínek má být budoucí pomník nejen připomínkou jedné z nejúspěšnějších akcí čsl. odboje v letech II. světové války, ale i symbolickým holdem vojenským ctnostem,  vyjádřeným v čs. vojenské tradici, jako je věrnost přísaze, statečnosti a vůli bránit svůj stát i za cenu vlastního života.
Po dohodě s autory a v rámci soutěžních pravidel bude konečná podoba pomníku ještě pozměněna. To se může týkat např. výšky navrženého desetimetrového podstavce z ocelové konstrukce a s pokrytím z ocelového plechu. „Bude odborně vyhodnocena jeho výška z dopravně bezpečnostních důvodů, neboť pomník bude stát v místě frekventované komunikace,“ uvádí místostarostka. Základní myšlenku, symbol ve formě trojúhelníkového tvaru klínu české, respektive československé vlajky, si podstavec ponechá. Postavy, které stojí na jeho hraně v téměř sebevražedném postoji, což odpovídá vykonanému činu, měly původně představovat parašutisty. „Po dohodě s autory budou postavy znázorňovat anglického a československého vojáka a také civilistu, neboť úspěch operace záležel i na civilistech,“ doplňuje místostarostka. Postavy stojí na zrezivělém podstavci - státním symbolu, který se snaží bránit. Jejich tváře nemají detaily, aby se poukázalo na tendenci zapomínat na hrdiny. Samotnou operaci Anthropoid (člověk) pak připomíná postoj postav, který vychází ze známé kresby člověka Leonarda di Vinciho. Oproti původnímu návrhu se změna bude týkat také zpracování uniforem, které mají postavy na sobě. Konečná podoba bude zvolena po doporučení Vojenského historického ústavu.
Rada osmé městské části zároveň rozhodla o umístění soutěžních návrhů na II. a III. místě. Druhé místo a finanční odměnu ve výši 100 tisíc korun získal návrh ak. sochaře Františka Häckela, třetí místo a finanční odměnu ve výši 50 tisíc korun návrh ak. sochaře Michala Gabriela a Causa, spol. s r. o.
Zcela anonymní návrhy hodnotila soutěžní porota, kterou 21. května 2008 jmenovala Rada MČ Praha 8. K hodnocení se sešla soutěžní porota ve složení plk. Mgr. Aleš Knížek, PhDr. Stanislav Kokoška, doc. Dr. Josef Hendrich, plk. Alexander Beer, Jaroslav Čvančara, ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhDr. Ivo Železný, Mgr. Vladimíra Ludková, PhDr. Michal Lukeš, PhD a Mgr. Marek Pokorný.
0 komentářů
přidat komentář