Při rozrůstání měst chybí spolupráce obcí a krajů

Zdroj
Karel Čapek
Vložil
ČTK
21.05.2009 22:50
Praha

Praha - Při vzniku satelitních městeček chybí spolupráce mezi obcemi a kraji a v obcích poté často chybí školy nebo kvalitní dopravní obslužnost. Místní představitelé by si měli více uvědomovat nebezpečí, které rozrůstání měst a obcí znamená. Vyplývá to z vystoupení účastníků dnešní konference, která se zabývala takzvanou suburbanizací, tedy rozrůstáním obcí a měst.
    Cílem konference bylo podle Ivany Bursíkové z Agora Central Europe, která setkání organizovala, upozornit veřejnost i starosty na často špatné plánování vznikajících satelitních městeček. Chybí například dostatečná dopravní infrastruktura nebo zbytečně zabírají zemědělskou půdu. Nové domy navíc často nejsou vhodně zasazeny do krajiny. "Vadí mi, že architektonická úroveň je často strašná," podotkla Bursíková.
    Proděkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Luděk Sýkora zdůraznil, že nová sídelní místa vznikají nahodile bez dostatečné koncepce na několika tisících míst v Česku. Každé z těchto míst poté chce mít vlastní školu, technické vybavení a zajištění dopravní obslužnosti. Uspokojit všechny jejich požadavky ale podle Sýkory není možné. Východiskem je podle něj výstavba větších center, ke kterým je snazší zavést hromadnou dopravu nebo je vybavit školami a službami.
    Takovou koordinaci ale musí zajišťovat kraj nebo stát. "Každá obec rozhoduje samostatně, nikdo je nekoordinuje. Nad nimi stojí kraj, ten ale od toho dával ruce pryč," řekl.
    O změnu se v současné době pokouší Brno a Jihomoravský kraj. Zadaly si zpracování studie, která problémy brněnské aglomerace pojmenuje a pomůže řešit. "Je to první vlaštovka," ocenil jejich snahu Sýkora.
    Účastníci konference naopak kritizovali Prahu a Středočeský kraj, jejichž představitelé se nedokážou dohodnout na vzájemné spolupráci při řešení potíží se suburbanizací. Ze Středočeského kraje přitom denně dojíždějí do hlavního města za prací a školou tisíce lidí, někteří z nich se usazují na pomezí obou krajů.
    Vedle lepší spolupráce a koordinace mezi kraji a obcemi se přítomní odborníci vyslovili například pro změnu daně z nemovitostí, pro vyšší daňovou zátěž na pozemky, které jsou určené k zastavění nebo pro lepší informovanost veřejnosti i odpovědných pracovníků.
    V tak zvaném procesu suburbanizace Sýkora vidí i klady. Například díky mohutné výstavbě rodinných domků na okrajích Prahy nestoupaly ceny nemovitostí v centru města výrazným způsobem. Lidem se také zvýšila možnost volby při zajišťování bydlení a mohli si splnit svůj sen.
0 komentářů
přidat komentář