Ondřej Štěpán (5.roč) - Bydlení nad Kamennou kolonií Brně - finále JFK 07

Zdroj
JFK 07
Vložil
Tisková zpráva
04.02.2012 09:40


Můj koncept, v podstatě velmi jednoduchý, se zrodil při návštěvě místa a tedy z něj přímo vychází. Bylo velmi proměnlivé počasí. Teplo a slunečno, zatímco o pár kilometrů dál nad Brnem zuřily přívalové deště. Z místa na okraji lomu je na Brno krásný panoramatický výhled a tak na mě tento paradox působil o to silněji. Vanoucí vítr ke mně přinášel drobnou vodní tříšť a dával mi tak jasně najevo, že podobně bouřlivo jako je na obzoru, bude brzy i nad mojí hlavou. Atmosféra byla napínavá a tajemná. Procházel jsem kolem zarostlých plotů vymezujících území zahrádkářů, starých rezavých branek, skal vystupujících  na mnoha místech nad zem a doslova se prodíral náletovou zelení. Skrz zamčené branky jsem pozoroval dlouhé cesty, ubíhající do neznáma a mizící v zelených tunelech tvořených stromy a keři. Měl jsem pocit jako bych se ztrácel v labyrintu a přesto stále tušil cestu zpět. Podobnou atmosféru jsem zažíval jako kluk, při čtení knížky Zahrada od Jiřího Trnky - viz. ilustrace.

Snažil jsem se tuto atmosféru zachovat a přenést ji do svého budoucího projektu, spolu se zohledněním vstupní teze "můj byt, můj hrad" - tedy vytvořit hybrid mezi bytem a rodinným domem, přemýšlet o těchto dvou formách bydlení. Důraz jsem kladl na zřetelné členění prostředí do zón věřejných, poloveřejných a soukromých, tedy podobně jak je tomu v sousední Kamenné kolonii. Obecně mi při navrhování hlavou běželo pár následujících bodů (nezáleží na pořadí), které mohou koncept zjednodušeně vystihnout.

- Lidské měřítko
- Zeleň
- Zahrada
- Rozhraní, okraj, předěl, bariéra
- Přechod, transformace
- Funkce
- Kontext, návaznost
- Hierarchie
0 komentářů
přidat komentář

Související články