OFFCITY_WORKSHOP - světlo ve veřejném prostoru

Zdroj
OFFCITY
Vložil
Tisková zpráva
15.05.2010 15:40
V rámci dlouhodobého projektu OFFCITY, který je zaměřen na veřejný prostor města, architekturu, urbanismus a na různé způsoby jejich vnímání, se počátkem června uskuteční další, v pořadí druhý OFFCITY_WORKSHOP zaměřený tentokráte na světlo ve veřejném prostoru. Workshop bude realizován ve spolupráci s pražským Institutem světelného designu.

Seriál workshopů tvoří v roce 2010 novou dramaturgickou linii projektu OFFCITY. Tyto dílny a semináře mají za cíl prakticky i teoreticky seznamovat veřejnost s různými pohledy, především kreativními a inovativními, na město a jeho veřejný prostor.

Počátkem května 2010 se v Pardubicích uskutečnil první OFFCITY_WORKSHOP zaměřený na vnímání a sběr zvuků města. V druhé polovičce roku plánujeme zrealizovat minimálně další dva workshopy – architektonický a “animátorsky časosběrný”.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K WORKSHOPU:
termín konání: čtvrtek 3. června & pondělí 7. června 2010 / 18:00 – 22:00
místo konání: Divadlo 29, Sv. Anežky České 29, Pardubice, www.divadlo29.cz
účastnický poplatek: 150 Kč / celý seminář, 100 Kč / jeden den semináře
lektoři:  Pavla Beranová, Jakub Hybler – lektoři Institu světelného designu, www.svetelnydesign.cz

Seminář o světle ve veřejném prostoru, jeho funkční a estetické úloze, přesazích k umělecké instalaci a site specific aktivitám.

Světlo provází člověka od nepaměti jako nezastupitelný prvek interakce se světem. Vedle jeho základní praktické funkce se brzy stalo estetizujícím nástrojem ve specifických oblastech lidské kultury, zásadně pak v urbanizované městské krajině.

Světlo formuje prostor a objekty v něm, artikuluje dimenze a charakter – atmosféru viditelného, přisuzuje jim sémantickou rovinu (funkční, estetickou, uměleckou) a je tak specifikým výrazovým prostředkem. Podívejte se na město v jiném světle.

Design – Architektura – Energie – Genius loci – Světlo – Stín – Smog

Na seminář je nutná předchozí rezervace na e-mailu: sarka@offcity.cz, maximální počet účastníků je 20 osob.

Pořádá o.s. Terra Madoda ve spolupráci s Divadlem 29 v rámci projektu OFFCITY 2010. Tento projekt je realizován za podpory statutárního města Pardubice a Nadace české architektury. Realizuje Institut světelného designu.
0 komentářů
přidat komentář

Související články