Obce mohou na zpracování regulačních plánů získat až 234 mil. Kč

Vložil
ČTK
16.09.2015 17:15
Praha

Praha - Obce mohou na zpracování svých regulačních plánů získat až 234 milionů korun z evropských fondů. Žádosti o dotace lze prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) podávat od 1. října, informovala dnes mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Veronika Vároši. Do konce září MMR vyhlásí výzvy k předkládání projektů ještě z dalších pěti oblastí.
    "Podpora bude směřovat na zpracování regulačních plánů pořizovaných z vlastního podnětu obce, které nenahrazují územní rozhodnutí. V této výzvě jsme obcím připraveni poskytnout přes 235 milionů korun," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová (za ANO).
    Regulační plán stanoví například podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb včetně veřejné infrastuktury a pro vytváření příznivého životního prostředí. Vymezuje veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření.
    Žadatelé, kterými jsou obce s rozšířenou působností, si mohou od dnešního dne připravovat žádosti o podporu a od 1. října 2015 do 31. března 2017 je mohou předkládat k hodnocení. Projekty budou hodnoceny průběžně podle data podání žádosti. Realizace projektů musí být dokončena nejpozději do 31. prosince 2019. Bližší informace jsou na webu IROP.
    Do konce měsíce chce ministerstvo, které je řídicím orgánem IROP, vyhlásit výzvy k předkládání projektů v pěti dalších oblastech. Konkrétně se to týká aktivit vedoucích k úplnému elektronickému podání, vysoce specializované péče v oblastech onkogynekologie a perinatologie, provozních a animačních výdajů místních akčních skupin a deinstitucionalizace sociálních služeb.
    Integrovaný regionální operační program nahrazuje v novém programovém období 2014-2020 regionální operační programy, které spadaly pod kraje. Z Evropského fondu pro regionální rozvoj je pro Česko vyčleněno 4,64 miliardy eur (125,56 miliardy Kč). Program se zaměřuje hlavně na dopravní infrastrukturu a obslužnost, sociální problematiku, zdravotnictví, vzdělávání, kulturu, e-government, energetické úspory v oblasti bydlení či územní dokumentaci obcí. Cílem mimo jiné je, aby vzniklo 729 kilometrů rekonstruovaných nebo modernizovaných silnic, 225 kilometrů nově vybudovaných cyklostezek a cyklotras a 5000 sociálních bytů. Podporu by mělo získat až 1341 vzdělávacích zařízení a 383 sociálních podniků.
0 komentářů
přidat komentář