Lidé nesouhlasí s logistickým centrem v ostravské Porubě

Zdroj
Hana Záveská
Vložil
ČTK
29.01.2008 14:50
Ostrava

Ostrava - Nejméně 700 obyvatel ostravské Poruby a sousedních Klimkovic nesouhlasí s rozšířením logistického centra, které staví soukromý investor jihozápadně od Ostravy. Lidé protestují proti převedení dalších zhruba 24 hektarů zemědělské půdy na plochu pro lehký průmysl, řekla ČTK Anna Pazděrová ze sdružení Klimkovice-Václavovice, místo pro život. K budoucí změně územního plánu se dnes lidé vyjadřovali na ostravském magistrátu. S překvapením reagovali na zcela nové řešení, které počítá s vybudováním trafostanice místo původně navrhované zeleně.
    Petici proti rozšíření logistického centra podepsalo zatím 725 lidí. "Obyvatelé Klimkovic, kteří bydlí blízko dotčené lokality, jsou zásadně proti další výstavbě, která velmi naruší životní prostředí. Zapomíná se, že do areálu bude přijíždět velké množství kamionů, které budou využívat nedaleký nájezd na dálnici. Cítíme se ohroženi zvýšeným hlukem a množstvím polétavého prachu. Navíc je na skladovací haly v krajině zoufalý pohled," řekla Pazděrová.
    Z rozšiřování průmyslové zóny má obavu i vedení Klimkovic, které se změnou územního plánu také nesouhlasí. "Nemáme žádnou garanci, že lehký průmysl nebude postupovat až k mimoúrovňové křižovatce s dálnicí, která leží už na našem katastru. Chceme vytvářet pro ostravskou aglomeraci místa k bydlení. Klimkovice by měly být oázou klidu i s ohledem na existující lázně," řekl ČTK již dříve starosta Pavel Malík (ČSSD).
    Veřejnost i odborníky dnes překvapil hlavní architekt města Ostravy, když představil zcela nový návrh změny územního plánu, který počítá s vybudováním rozvodny elektrické energie. Lidé se doposud domnívali, že v areálu vzniknou zhruba dva hektary zeleně, která rozšíří stávající biokoridor. "Ostrava má při svém rychlém rozvoji problém s dostatkem elektrické energie. Máme šanci umístit rozvodnu jako veřejně prospěšnou stavbu u  logistického centra, to znamená mimo obytnou zónu," uvedl architekt města Jaroslav Sedlecký.
    Podle odborníků je ale nová varianta s trafostanicí nepřijatelná vzhledem k životnímu prostředí. "Zábor kvalitní zemědělské půdy byl v květnovém návrhu velkoryse kompenzován zvětšením biocentra. Trafostanice by ale celou situaci zhoršila, protože si vyžádá zhruba 40 metrů ochranného pásma, ve kterém by mohly růst jedině keře. Hodnocení vlivu na životní prostředí, které jsme zpracovali pro první koncepci z května 2007, nelze použít na dnes předložený návrh," řekl spoluautor hodnocení Jaroslav Kotík.
    Dodal, že nový návrh změny územního plánu bude muset být znovu projednán a znovu přehodnocen vliv změny na životní prostředí, což může trvat až do léta. Investor Development OVA West na rozšíření logistického centra i vybudování trafostanice trvá. "Celý proces bude složitý, ale dohodli jsme se se všemi vlastníky půdy. S  výkupem nemovitostí jsme začali už v roce 2006. Změnu územního plánu chce i  město. Pakliže ji zastupitelé neschválí, pozemky nám zůstanou a dokud je neprodáme, nikdo na nich nic nepostaví," řekl novinářům Luděk Kleibl z  developerské společnosti.
    První část ProLogis Parku Ostrava už tvoří železobetonové skladovací haly. Areál bude mít vlastní parkovací plochy i  obslužné komunikace, po nichž by mělo denně přijíždět zhruba 200 kamionů, uvádí investor. Práci by v něm mělo najít zhruba 200 lidí.
0 komentářů
přidat komentář