K návrhu novostavby hotelu Arigone v Mahlerově ulici v Olomouci

Vložil
Tisková zpráva
17.11.2008 00:30
V minulých dnech byly zveřejněny návrhy nové budovy hotelu Arigone, která by měla vyplnit dlouholetou proluku v Mahlerově ulici v městské památkové rezervaci v Olomouci.

Architekti z olomouckého Studia Prak, které nedávno pro hotel Arigone přestavělo nedaleký bytový dům, navrhli podle vlastních slov novostavbu tak, aby „každý kolemjdoucí poznal, že nový dům není historickým objektem," zároveň však chtěli „objekt začlenit do historického prostředí." Podoba průčelí, kterou kritizoval Národní památkový ústav, byla návazně upravena, nadále přetrvávají sporné prvky ve vnitřní dispozici (propojení se sousedními budovami pomocí probouraných průchodů v historickém zdivu, zástavba dvorku v proluce, naddimenzovaný vybagrovaný suterén). Oddělení památkové péče Magistrátu města Olomouce novostavbu podporuje s odvoláním na údajný úspěch některých proslulých modernistických novostaveb v historickém prostředí (pyramida před Louvrem).

Občanské sdružení Za krásnou Olomouc oceňuje, že snad poprvé v polistopadovém období se úloha novostavby v proluce v olomoucké MPR řeší projektem jiným než ryze utilitárním a esteticky bezcenným (srov. parkovací dům v Koželužské ul., obytné domy v ulici Uhelné a Hrnčířské). Je však třeba uvážit, že v olomouckém historickém jádru s drobným měřítkem a malými rozměry nemohou být prostě aplikovány zkušenosti z milionových velkoměst s naprosto odlišným urbanistickým kontextem. Dále, v českých zemích, kde je obecně historické architektonické dědictví posledních šedesát let programově devastováno, se nyní stává vzácným každý autentický detail, což dává za pravdu odborníkům z NPÚ, když usilují o zachování původních dispozic, komunikací, objemů zastavěných a nezastavěných ploch a podzemních vrstev s potenciální archeologickou hodnotou. Nutno také zdůraznit, že pro hotelovou funkci, jež sama o sobě není nevítaná, nejsou navrhované destruktivní zásahy nezbytné.

Modernisticky pojatá fasáda vychází z mystické teorie o „duchu doby" projevujícím se domněle jedinečným a příznačným tvaroslovím, což ve skutečnosti znamená, že se za každou cenu prosazují módní detaily převzaté z ikonických novostaveb západní pop-kultury. Domněle kompromisní varianta neodstranila ani krabicovitě působící objemový rozvrh, ani skleněný parter, navíc přichází s panelákovou šedo-bílou barevností, v historickém okolí nevídanou. V tomto ohledu jde o selhání koncepční, předvídatelné a nebezpečné tím spíše, že se novostavba pohledově uplatňuje v nesmírně vytříbeném a křehkém neobarokním prostředí náměstíčka před kaplí Sv. Jana Sarkandera, nedávno mistrovsky zhodnoceném kašnou od Otmara Olivy. Hrozí tak znehodnocení jedinečného městského interiéru, jakožto křesťanského poutního místa pod širým nebem výjimečného rovněž z funkčního hlediska. O. s. Za krásnou Olomouc proto vybízí investora k dalšímu hledání optimální podoby novostavby, nejlépe formou architektonické soutěže s limity přesně danými Národním památkovým ústavem, a zároveň vyzývá úřady s rozhodovací pravomocí k podpoře stanoviska odborné organizace památkové péče.
Martin Horáček, 11. 11. 2008

> www.krasnaolomouc.cz
33 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Novostavba...
18.11.08 07:33
Novostavba II.
18.11.08 08:11
pane Horáčku
hk
18.11.08 09:57
replika
Jan Sommer (hles z hnojiste)
18.11.08 09:44
panu Sommerovi
hk
19.11.08 06:11
zobrazit všechny komentáře

Související články