Invaze architektů do Lazníček

Zdroj
Ing. arch. Jan Horký
Vložil
Tisková zpráva
10.04.2013 11:15
Dvacet mladých architektů se na čtyři dny usídlí v malé vesničce Lazníčky, aby sem přinesli neotřelé nápady na zlepšení veřejného prostoru. Starostka Dagmar Kubzová a Lazníčský sportovní klub oslovili přerovského architekta Jana Horkého, který má již s podobnými akcemi zkušenosti, aby se pokusil uspořádat soustředění studentů (označované jako „Workshop“) v této obci. Po několika měsících příprav se tak stane v polovině dubna, a to i díky podpoře Olomouckého kraje a Pivovaru Zubr. Studenti Fakult architektury v Brně a v Liberci budou od čtvrtka do neděle neúnavně pracovat na tvorbě návrhů, jejichž realizace by v budoucnu měla vést ke zlepšení vztahu vesnice a krajiny, k proměně místní návsi a anebo pomoci při rekonstrukci nevyužívaných nebo nevyhovujících objektů obce.
Jaký je vztah vesnice a krajiny? Není krajina již pouhou půdou pro žluté lány řepky?

Návrhy nebudou zpracovávány jen na základě poznatků získaných prohlídkou vesnice a okolí, či studiem materiálů, ale důležitou součástí „workshopu“ bude aktivní účast obyvatel obce, jejichž názory, připomínky a zkušenosti budou v pracích studentů ve velké míře zohledněny.

Lazníčky z této akce získají studie, jejichž hodnota je odhadována na čtvrt milionu korun.

Výsledky své práce představí studenti poslední den „workshopu“ na veřejném setkání s obyvateli obce v neděli 14. dubna ve 13.30 v zasedací místnosti obecního úřadu v Lazníčkách.
-----------
Kontakty pro více informací:
Dagmar Kubzová, starostka obce Lazníčky
starostka@laznicky.cz
774 072 076

Ing. arch. Jan Horký, hlavní pořadatel
architekt@janhorky.cz
775 331 535
0 komentářů
přidat komentář

Související články