Hlavní architekt Ostravy vyhrál spor s ČKA kvůli Karolině

Zdroj
Martina Kubíčková
Vložil
ČTK
24.01.2007 16:25
Ostrava

Ostrava - Hlavní architekt města Ostravy Jaroslav Sedlecký vyhrál stavovský soud s Českou komorou architektů (ČKA), jíž se nelíbilo, že se podílel na přípravě podmínek developerské soutěže na zástavbu území v centru Ostravy, bývalé koksovny Karoliny. Komora v minulosti soutěž několikrát označila za neregulérní. Stavovský soud ale rozhodl ve prospěch Sedleckého a rozsudek již nabyl právní moci, řekl dnes novinářům ostravský hlavní architekt.

    "Když dozorčí rada dá podnět stavovskému soudu, neznamená to, že člověk je vinen, ale že existuje důvodné podezření, že něco mohl spáchat a je věcí soudu, aby to prokázal, popřípadě neprokázal," řekla ČTK předsedkyně dozorčí rady ČKA Barbara Potyszová. Stavovský soud je devítičlenný a je jednou z organizací ČKA. Posuzuje případná provinění architektů, kteří jsou členy ČKA vůči vnitřním předpisům komory, může jít o pochybení profesní, etická či zákonná.
    Komoře se nelíbilo nejen, že se Sedlecký podílel na přípravě soutěže, ale vinila ho rovněž z nezákonného zásahu do územního plánu. Architektovi hrozilo, že bude potrestán odnětím autorizace na dva roky, což by znamenalo, že by to v praxi nemohl vykonávat ve výstavbě takové činnosti, k nimž je potřeba autorizační razítko. Nemohl by například navrhovat projekty, na které se musí získat stavební povolení. Na jeho práci hlavního architekta města by to ale vliv nemělo.
    Podle Sedleckého jeho případ ukazuje na vnitřní problémy komory, která nemá vybudovanou vnitřní strukturu. Sedlecký se dostal do sporu s ČKA a obvinění ho nakonec zprostil stavovský soud rovněž složený z členů ČKA. "Jde o vážný vnitřní problém komory. Komora ze zákona nemá vnitřní strukturu, která by umožňovala tvorbu názorů na konkrétní věci, jakýmsi demokratickým způsobem od členské základny," tvrdí Sedlecký.
    Potyszová se ale naopak domnívá, že organizace komory je správná. "Jako v každé jiné organizace nebude mít nikdy tisíc lidí stejný názor," míní Potyszová. Dodala, že se může stát, že i  dvanáctičlenné představenstvo vetuje své původní stanovisko na základě toho, že odlišný názor bude mít větší skupina lidí.
    Pro Sedleckého ale rozhodnutím stavovského soudu celá kauza Karolina nekončí. Civilní soud by se měl ještě zabývat žalobou, podle níž je hlavní architekt podezřelý z toho, že padělal a pozměňoval územní plán.
    Atraktivní území Karoliny v centru Ostravy bylo dlouhodobě předmětem sporu mezi městem a skupinou polských architektů, kteří v minulosti vyhráli mezinárodní architektonickou soutěž na jeho podobu. Město ale od jejich koncepce později ustoupilo a vyhlásilo developerskou soutěž, v níž nakonec zvítězila společnost Multi Development.
    Podle Potyszové komora stále trvá na tom, že postup města a způsob vypsání soutěže byl nekorektní a neregulérní. Neznamená to ale to, že by město nemělo právo upustit od polského projektu. Komoře se jen nelíbil postup města a jeho chování během celé kauzy. "Není pravda, že by principiálně byla špatná developerská soutěž," doplnila Potyszová.
0 komentářů
přidat komentář

Související články